Přeskočit navigaci

Účinnost pegylovaného interferonu alfa-2a nebo alfa-2b v kombinaci s ribavirinem v léčbě chronické hepatitidy C u pacientů s genotypem 1b

Léčba chronické hepatitidy C (CHC) pegylovaným interferonem (Peg-INF) v kombinaci s ribavirinem vede k setrvalé virologické odpovědi (SVR) u přibližně 50 % pacientů.

Účinnost pegylovaného interferonu alfa-2a nebo alfa-2b v kombinaci s ribavirinem v léčbě chronické hepatitidy C u pacientů s genotypem 1b

Léčba chronické hepatitidy C (CHC) pegylovaným interferonem (Peg-INF) v kombinaci s ribavirinem vede k setrvalé virologické odpovědi (SVR) u přibližně 50 % pacientů. SVR závisí na viru hepatitidy C (HCV) a dále na faktorech hostitele včetně genotypu IL28B. Cílem nedávno publikované polské studie bylo prozkoumat terapeutickou účinnost obtížně léčitelné CHC u pacientů s genotypem 1b z jižní části Polska.

Metodika

260 dospělých pacientů s CHC a HCV s genotypem 1b bylo léčeno Peg-IFN alfa-2a či alfa-2b v kombinaci s ribavirinem po dobu 48 týdnů. Účinnost byla posuzována ve 12 týdnech (brzká virologická odpověď – EVR), ve 48 týdnech (odpověď na konci léčby – ETR) a v 6 měsících (SVR). HCV-RNA, alanin transamináza (ALT) a další biochemické parametry byly měřeny v séru na začátku, dále ve 12., 48. a 72. týdnu od zahájení léčby.

Výsledky

HCV-RNA hladiny byly 3,72 ± 1,17× 106 IU/ml na počátku, s výrazným poklesem ve 12 týdnech (0,02 ± 0,17× 106 IU/ml). Neobjevily se žádné rozdíly mezi skupinou léčenou Peg-INF alfa-2 a skupinou léčenou Peg-INF alfa-2b. ALT bylo 94,1 ± 7,6 IU/l na počátku, s výrazným poklesem ve 12 týdnech (42,5 ± 3,1 IU/l). Celkové odpovědi EVR, ETR a SVR bylo dosaženo u 63,9 %; 77,7 % a 48,1 % pacientů. Tolerance léčby byla u obou skupin srovnatelná.

Závěr

Účinnost Peg-IFN alfa-2a v kombinaci s ribavirinem se nijak výrazně neliší od léčby Peg-INF alfa-2b v kombinaci s ribavirinem a SVR bylo dosaženo u 48,3 %, respektive 44,3 % pacientů. Tato studie potvrzuje, že účinnost léčby pacientů s HCV a genotypem 1b v jižní části Polska je podobná účinnosti pozorované u celé polské populace.

(dak)

Zdroj: Mach T. H. et al. Efficacy of pegylated interferon alfa‑2a or alfa‑2b in combination with ribavirin in the treatment of chronic hepatitis caused by hepatitis C virus genotype 1b. POLSKIE ARCHIWUM MEDYCYNY WEWNĘTRZNEJ 2011 Dec; 121 (12): 434–9.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Setrvalá virologická odpověď snižuje u pacientů s hepatitidou C riziko mortality

Setrvalá virologická odpověď snižuje u pacientů s hepatitidou C riziko mortality

Interferon a léčba hepatitidy C u hemodialyzovaných

Interferon a léčba hepatitidy C u hemodialyzovaných

Jsou onemocnění ledvin skutečně častější u pacientů infikovaných virem hepatitidy C?

Jsou onemocnění ledvin skutečně častější u pacientů infikovaných virem hepatitidy C?

Boceprevir – novinka v léčbě chronické hepatitidy C

Boceprevir – novinka v léčbě chronické hepatitidy C

Úspěšnost léčby chronické hepatitidy typu C je u uživatelů intravenózních drog stejná jako u ostatních pacientů

Úspěšnost léčby chronické hepatitidy typu C je u uživatelů intravenózních drog stejná jako u ostatních pacientů

Vysoká míra odpovědi na terapii hepatitidy C boceprevirem

Vysoká míra odpovědi na terapii hepatitidy C boceprevirem

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Nemoci srdce