Přeskočit navigaci

Účinnost pegylovaného interferonu alfa-2a nebo alfa-2b v kombinaci s ribavirinem v léčbě chronické hepatitidy C u pacientů s genotypem 1b

Léčba chronické hepatitidy C (CHC) pegylovaným interferonem (Peg-INF) v kombinaci s ribavirinem vede k setrvalé virologické odpovědi (SVR) u přibližně 50 % pacientů.

Účinnost pegylovaného interferonu alfa-2a nebo alfa-2b v kombinaci s ribavirinem v léčbě chronické hepatitidy C u pacientů s genotypem 1b

Léčba chronické hepatitidy C (CHC) pegylovaným interferonem (Peg-INF) v kombinaci s ribavirinem vede k setrvalé virologické odpovědi (SVR) u přibližně 50 % pacientů. SVR závisí na viru hepatitidy C (HCV) a dále na faktorech hostitele včetně genotypu IL28B. Cílem nedávno publikované polské studie bylo prozkoumat terapeutickou účinnost obtížně léčitelné CHC u pacientů s genotypem 1b z jižní části Polska.

Metodika

260 dospělých pacientů s CHC a HCV s genotypem 1b bylo léčeno Peg-IFN alfa-2a či alfa-2b v kombinaci s ribavirinem po dobu 48 týdnů. Účinnost byla posuzována ve 12 týdnech (brzká virologická odpověď – EVR), ve 48 týdnech (odpověď na konci léčby – ETR) a v 6 měsících (SVR). HCV-RNA, alanin transamináza (ALT) a další biochemické parametry byly měřeny v séru na začátku, dále ve 12., 48. a 72. týdnu od zahájení léčby.

Výsledky

HCV-RNA hladiny byly 3,72 ± 1,17× 106 IU/ml na počátku, s výrazným poklesem ve 12 týdnech (0,02 ± 0,17× 106 IU/ml). Neobjevily se žádné rozdíly mezi skupinou léčenou Peg-INF alfa-2 a skupinou léčenou Peg-INF alfa-2b. ALT bylo 94,1 ± 7,6 IU/l na počátku, s výrazným poklesem ve 12 týdnech (42,5 ± 3,1 IU/l). Celkové odpovědi EVR, ETR a SVR bylo dosaženo u 63,9 %; 77,7 % a 48,1 % pacientů. Tolerance léčby byla u obou skupin srovnatelná.

Závěr

Účinnost Peg-IFN alfa-2a v kombinaci s ribavirinem se nijak výrazně neliší od léčby Peg-INF alfa-2b v kombinaci s ribavirinem a SVR bylo dosaženo u 48,3 %, respektive 44,3 % pacientů. Tato studie potvrzuje, že účinnost léčby pacientů s HCV a genotypem 1b v jižní části Polska je podobná účinnosti pozorované u celé polské populace.

(dak)

Zdroj: Mach T. H. et al. Efficacy of pegylated interferon alfa‑2a or alfa‑2b in combination with ribavirin in the treatment of chronic hepatitis caused by hepatitis C virus genotype 1b. POLSKIE ARCHIWUM MEDYCYNY WEWNĘTRZNEJ 2011 Dec; 121 (12): 434–9.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Vyšší věk není negativním prediktivním faktorem virologické odpovědi na terapii pegylovaným interferonem

Vyšší věk není negativním prediktivním faktorem virologické odpovědi na terapii pegylovaným interferonem

Koagulační porucha nesnižuje účinnost peginterferonu α-2b a ribavirinu u chronické hepatitidy C

Koagulační porucha nesnižuje účinnost peginterferonu α-2b a ribavirinu u chronické hepatitidy C

Ribavirin s interferonem beta chrání před rozvojem hepatocelulárního karcinomu

Ribavirin s interferonem beta chrání před rozvojem hepatocelulárního karcinomu

Při hepatitidě C je v těle nižší hladina lipidů

Při hepatitidě C je v těle nižší hladina lipidů

Dentální obtíže oddalují zahájení terapie interferonem u pacientů s VHC

Dentální obtíže oddalují zahájení terapie interferonem u pacientů s VHC

Přetrvávající infekce a vysoká virová nálož u virové hepatitidy B a C zvyšuje riziko hepatocelulárního karcinomu

Přetrvávající infekce a vysoká virová nálož u virové hepatitidy B a C zvyšuje riziko hepatocelulárního karcinomu

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Poruchy srážlivosti krve