Přeskočit navigaci

Účinnost pegylovaného interferonu alfa-2a nebo alfa-2b v kombinaci s ribavirinem v léčbě chronické hepatitidy C u pacientů s genotypem 1b

Léčba chronické hepatitidy C (CHC) pegylovaným interferonem (Peg-INF) v kombinaci s ribavirinem vede k setrvalé virologické odpovědi (SVR) u přibližně 50 % pacientů.

Účinnost pegylovaného interferonu alfa-2a nebo alfa-2b v kombinaci s ribavirinem v léčbě chronické hepatitidy C u pacientů s genotypem 1b

Léčba chronické hepatitidy C (CHC) pegylovaným interferonem (Peg-INF) v kombinaci s ribavirinem vede k setrvalé virologické odpovědi (SVR) u přibližně 50 % pacientů. SVR závisí na viru hepatitidy C (HCV) a dále na faktorech hostitele včetně genotypu IL28B. Cílem nedávno publikované polské studie bylo prozkoumat terapeutickou účinnost obtížně léčitelné CHC u pacientů s genotypem 1b z jižní části Polska.

Metodika

260 dospělých pacientů s CHC a HCV s genotypem 1b bylo léčeno Peg-IFN alfa-2a či alfa-2b v kombinaci s ribavirinem po dobu 48 týdnů. Účinnost byla posuzována ve 12 týdnech (brzká virologická odpověď – EVR), ve 48 týdnech (odpověď na konci léčby – ETR) a v 6 měsících (SVR). HCV-RNA, alanin transamináza (ALT) a další biochemické parametry byly měřeny v séru na začátku, dále ve 12., 48. a 72. týdnu od zahájení léčby.

Výsledky

HCV-RNA hladiny byly 3,72 ± 1,17× 106 IU/ml na počátku, s výrazným poklesem ve 12 týdnech (0,02 ± 0,17× 106 IU/ml). Neobjevily se žádné rozdíly mezi skupinou léčenou Peg-INF alfa-2 a skupinou léčenou Peg-INF alfa-2b. ALT bylo 94,1 ± 7,6 IU/l na počátku, s výrazným poklesem ve 12 týdnech (42,5 ± 3,1 IU/l). Celkové odpovědi EVR, ETR a SVR bylo dosaženo u 63,9 %; 77,7 % a 48,1 % pacientů. Tolerance léčby byla u obou skupin srovnatelná.

Závěr

Účinnost Peg-IFN alfa-2a v kombinaci s ribavirinem se nijak výrazně neliší od léčby Peg-INF alfa-2b v kombinaci s ribavirinem a SVR bylo dosaženo u 48,3 %, respektive 44,3 % pacientů. Tato studie potvrzuje, že účinnost léčby pacientů s HCV a genotypem 1b v jižní části Polska je podobná účinnosti pozorované u celé polské populace.

(dak)

Zdroj: Mach T. H. et al. Efficacy of pegylated interferon alfa‑2a or alfa‑2b in combination with ribavirin in the treatment of chronic hepatitis caused by hepatitis C virus genotype 1b. POLSKIE ARCHIWUM MEDYCYNY WEWNĘTRZNEJ 2011 Dec; 121 (12): 434–9.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Účinek alpha2b-pegylovaného interferonu na symptomy posttraumatické stresové poruchy

Účinek alpha2b-pegylovaného interferonu na symptomy posttraumatické stresové poruchy

Rizikové faktory vertikálního přenosu viru hepatitidy C

Rizikové faktory vertikálního přenosu viru hepatitidy C

Nízké hladiny 25-hydroxyvitamínu D mohou ovlivnit odpověď na léčbu u pacientů koinfikovaných HIV a HCV

Nízké hladiny 25-hydroxyvitamínu D mohou ovlivnit odpověď na léčbu u pacientů koinfikovaných HIV a HCV

Navýšení dávky ribavirinu zlepšuje dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů částečně odpovídajících na léčbu peginterferonem a ribavirinem

Navýšení dávky ribavirinu zlepšuje dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů částečně odpovídajících na léčbu peginterferonem a ribavirinem

Predikce výsledků v 8. týdnu léčby a dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů léčených kombinací bocepreviru s peginterferonem alfa a ribavirinem

Predikce výsledků v 8. týdnu léčby a dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů léčených kombinací bocepreviru s peginterferonem alfa a ribavirinem

Lze predikovat SVR již ve 12. týdnu po ukončení terapie pegylovaným interferonem?

Lze predikovat SVR již ve 12. týdnu po ukončení terapie pegylovaným interferonem?

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci