Přeskočit navigaci

Anémie při léčbě VHC a souvislost se setrvalou virologickou odpovědí

Anémie v souvislosti s léčbou je spojena s vyšší pravděpodobností dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) mezi osobami léčenými kombinovaným preparátem s peginterferonem (PEG) a ribavirinem (RBV). Vyplývá to z výsledků studie IDEAL.

Anémie při léčbě VHC a souvislost se setrvalou virologickou odpovědí

Anémie v souvislosti s léčbou je spojena s vyšší pravděpodobností dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) mezi osobami léčenými kombinovaným preparátem s peginterferonem (PEG) a ribavirinem (RBV). Vyplývá to z výsledků studie IDEAL.

Do studie bylo zařazeno 3 070 pacientů infikovaných HCV genotypu 1. Subjekty byly randomizovány (1:1:1) a léčeny po dobu 48 týdnů PEG 2b v dávce 1,5 ug/kg/týden nebo PEG 2b 1,0 ug/týden + RBV v dávce 800–1 400 mg/d nebo PEG 2a 180 ug/týden + RBV 1 000–1 200 mg/den. Anémie byla definována hodnotou hemoglobinu pod 100 g/l, přičemž anemičtí pacienti dostali protokolem redukovanou dávku RBV a poté jim byl podáván erytropoetin (EPO) dle uvážení. U pacientů s virologickým selháním byla léčba ukončena ve 12. nebo 24. týdnu.

U 2 158 pacientů (70 %) nebyla pozorována žádná anémie, u dalších 865 pacientů (28 %) se anémie objevila. Preparát s obsahem EPO byl podáván u 449 anemických pacientů (52 %). Odpověď na léčbu byla hodnocena ve 3 skupinách pacientů: bez anémie, s anémií a bez EPO, s anémií a s podáváním EPO.

Pacienti s anémií ve srovnání s pacienty bez anémie dosáhli s výrazně větší pravděpodobnosti léčebné odpovědi na konci léčby a také setrvalé virologické odpovědi, přestože obdrželi menší dávky RBV. Mezi pacienty s anémií bylo užití EPO spojeno s nižším počtem nutnosti přerušení léčby na podkladě nepříznivých příhod a také s častější odpovědí na léčbu již v jejím průběhu. Podstatné zvýšení počtu případů s dosaženou setrvalou virologickou odpovědí však u těchto pacientů zaznamenáno nebylo.

Ačkoli může existovat potenciální zkreslení při srovnání nerandomizovaných skupin, tato data naznačují, že další faktory jak na straně hostitele, tak faktory týkající se léčby (např. koncentrace RBV v plazmě nebo v hepatocytu) přispívají k vyšším počtům setrvalých virologických odpovědí u pacientů, u nichž došlo k rozvoji anémie.

Tato data podporují hypotézu, že anémie související s léčbou může být farmakodynamickým markerem expozice pacienta účinnému metabolitu ribavirinu – RBV trifosfátu. Stanovení role EPO v této studii právě probíhá.

(jos)

Zdroj: Poster č. 1851, prezentováno na 59. setkání Annual Meeting of the American Assotiation for the Study of Liver Diseases, které se koalo ve dnech 31. 10.–4. 11. 2008 v kalifornském San Francisku.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Eradikace viru u chronické hepatitidy C znamená pro pacienty velmi dobrou dlouhodobou prognózu

Eradikace viru u chronické hepatitidy C znamená pro pacienty velmi dobrou dlouhodobou prognózu

Vliv ribavirinu v kombinaci s pegylovaným interferonem alfa2b na léčbu chronické hepatitidy C u starších pacientů

Vliv ribavirinu v kombinaci s pegylovaným interferonem alfa2b na léčbu chronické hepatitidy C u starších pacientů

Hodnocení aktuálního stavu výživy u pacientů s HCV asociovanou jaterní cirhózou v kompenzovaném stadiu

Hodnocení aktuálního stavu výživy u pacientů s HCV asociovanou jaterní cirhózou v kompenzovaném stadiu

HCV infekce genotypu 3 – terapeutická výzva

HCV infekce genotypu 3 – terapeutická výzva

Vliv léčby virové hepatitidy C na rozvoj hepatocelulárního karcinomu

Vliv léčby virové hepatitidy C na rozvoj hepatocelulárního karcinomu

Genetická determinace spontánně regredující infekce virem hepatitidy C

Genetická determinace spontánně regredující infekce virem hepatitidy C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Polévka s vůní orientu: jak si připravit domácí Pho Bo