Přeskočit navigaci

Infekce virem hepatitidy C po transplantaci ledvin

Chronické onemocnění jater je jednou z nejdůležitějších komplikací transplantace ledvin. Virová hepatitida B a zejména C jsou častými původci tohoto onemocnění. Přes některé kontroverzní výsledky je hepatitida B a C spojována s nižší funkcí transplantátu a s kratším přežitím pacienta.

Infekce virem hepatitidy C po transplantaci ledvin

U dialyzovaných pacientů souvisí se vzrůstající délkou léčby vyšší pravděpodobnost, že budou HCV séropozitivní. Virová nálož se ještě zvyšuje po imunosupresi. Riziko rozvinutí chronického onemocnění je spojováno s histopatologickým nálezem, délkou a závažností tohoto onemocnění, imunosupresí a dobou od transplantace. Infekce virové hepatitidy C může být prognostickou známkou následujícího nástupu proteinurie a diabetu.

Ve španělské studii autorů z fakultní nemocnice v Granadě bylo z 868 pacientů, kteří podstoupili transplantaci ledvin mezi lety 1987 a 2006, celkem 18,7 % pacientů séropozitivních pro HCV. Vyšší míra HCV séropozitivity byla pozorována při delším trvání hemodialýzy. Přesně 77 % pacientů podstoupilo transplantaci do roku 1998.

Vyšetření metodou PCR odhalilo u 91,6 % pacientů s protilátkami proti HCV přítomnost virové nukleové kyseliny. Vyšší počet pozitivních výsledků byl zaznamenán mezi mladšími lidmi. Výskyt diabetu a přetrvávání proteinurie byly vyšší u séropozitivních pacientů. Kryoglobuliny se vyskytly v 30,8 % případů. Výskyt akutního odmítnutí štěpu hostitelem byl shodný s kontrolními skupinami. Mezi pohlavími nebyl nalezen žádný rozdíl. V průběhu studie nedošlo k významnému zvýšení mortality u transplantovaných. Přesto se renální funkce v některých bodech značně lišily.

Jiná španělská studie ukazuje, že pravděpodobnost přihojení transplantátu a přežití pacienta je u HCV pozitivních pacientů snížena. Hlavní příčinou smrti jsou jaterní choroby. Proteinurie a sérový kreatin jsou významnými rizikovými faktory selhání transplantátu a úmrtí pacienta.

Přes značné snížení prevalence virové hepatitidy C u pacientů s transplantací ledvin v poslední dekádě je třeba na tuto komplikaci myslet. Transplantace ledvin zůstává i tak nejlepším řešením u pacientů s chronickým renálním onemocněním.

(mem)

Zdroje:

  1. Hepatitis C virus infection after renal transplantation. Transplant Proc. 2008 Nov; 40 (9): 2933–5. PMID: 19010152.
  2. The influence of hepatitis B and hepatitis C virus infection in the recipient on late renal allograft failure. Nephrol Dial Transplant. 2004 Jun; 19 Suppl 3: iii72–6. PMID: 15192141.
Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Předtransplantační sérové hladiny HCV RNA predikují odpověď na antivirovou terapii po transplantaci od žijícího dárce

Předtransplantační sérové hladiny HCV RNA predikují odpověď na antivirovou terapii po transplantaci od žijícího dárce

V průběhu dlouhodobé terapie nízko dávkovaným pegylovaným interferonem nedochází u pacientů s chronickou hepatitidou C ke zhoršení kognitivních funkcí

V průběhu dlouhodobé terapie nízko dávkovaným pegylovaným interferonem nedochází u pacientů s chronickou hepatitidou C ke zhoršení kognitivních funkcí

Sledování pacientů s chronickou VHC a jejich odpověď na antivirovou terapii

Sledování pacientů s chronickou VHC a jejich odpověď na antivirovou terapii

Polymorfismus 1A7 genu pro UDP-glukuronosyltransferázu je asociován s jaterní cirhózou

 Polymorfismus 1A7 genu pro UDP-glukuronosyltransferázu je asociován s jaterní cirhózou

Riziko rozvoje hepatocelulárního karcinomu je u pacientů s cirhózou vysoké i přes úspěšnou antivirovou léčbu

Riziko rozvoje hepatocelulárního karcinomu je u pacientů s cirhózou vysoké i přes úspěšnou antivirovou léčbu

Ribavirin a jeho postavení při léčbě hepatitidy C

Ribavirin a jeho postavení při léčbě hepatitidy C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Žloutenka a její léčba