Přeskočit navigaci

Infekce virem hepatitidy C po transplantaci ledvin

Chronické onemocnění jater je jednou z nejdůležitějších komplikací transplantace ledvin. Virová hepatitida B a zejména C jsou častými původci tohoto onemocnění. Přes některé kontroverzní výsledky je hepatitida B a C spojována s nižší funkcí transplantátu a s kratším přežitím pacienta.

Infekce virem hepatitidy C po transplantaci ledvin

U dialyzovaných pacientů souvisí se vzrůstající délkou léčby vyšší pravděpodobnost, že budou HCV séropozitivní. Virová nálož se ještě zvyšuje po imunosupresi. Riziko rozvinutí chronického onemocnění je spojováno s histopatologickým nálezem, délkou a závažností tohoto onemocnění, imunosupresí a dobou od transplantace. Infekce virové hepatitidy C může být prognostickou známkou následujícího nástupu proteinurie a diabetu.

Ve španělské studii autorů z fakultní nemocnice v Granadě bylo z 868 pacientů, kteří podstoupili transplantaci ledvin mezi lety 1987 a 2006, celkem 18,7 % pacientů séropozitivních pro HCV. Vyšší míra HCV séropozitivity byla pozorována při delším trvání hemodialýzy. Přesně 77 % pacientů podstoupilo transplantaci do roku 1998.

Vyšetření metodou PCR odhalilo u 91,6 % pacientů s protilátkami proti HCV přítomnost virové nukleové kyseliny. Vyšší počet pozitivních výsledků byl zaznamenán mezi mladšími lidmi. Výskyt diabetu a přetrvávání proteinurie byly vyšší u séropozitivních pacientů. Kryoglobuliny se vyskytly v 30,8 % případů. Výskyt akutního odmítnutí štěpu hostitelem byl shodný s kontrolními skupinami. Mezi pohlavími nebyl nalezen žádný rozdíl. V průběhu studie nedošlo k významnému zvýšení mortality u transplantovaných. Přesto se renální funkce v některých bodech značně lišily.

Jiná španělská studie ukazuje, že pravděpodobnost přihojení transplantátu a přežití pacienta je u HCV pozitivních pacientů snížena. Hlavní příčinou smrti jsou jaterní choroby. Proteinurie a sérový kreatin jsou významnými rizikovými faktory selhání transplantátu a úmrtí pacienta.

Přes značné snížení prevalence virové hepatitidy C u pacientů s transplantací ledvin v poslední dekádě je třeba na tuto komplikaci myslet. Transplantace ledvin zůstává i tak nejlepším řešením u pacientů s chronickým renálním onemocněním.

(mem)

Zdroje:

  1. Hepatitis C virus infection after renal transplantation. Transplant Proc. 2008 Nov; 40 (9): 2933–5. PMID: 19010152.
  2. The influence of hepatitis B and hepatitis C virus infection in the recipient on late renal allograft failure. Nephrol Dial Transplant. 2004 Jun; 19 Suppl 3: iii72–6. PMID: 15192141.
Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Vývoj biodegradabilních nanočástic k cílenému transportu ribavirinu

Vývoj biodegradabilních nanočástic k cílenému transportu ribavirinu

"Jaterní skóre" v predikci jaterní fibrózy a aktivity nemoci u chronické hepatitidy C

Pegylovaný interferon a ribavirin v léčbě chronické hepatitidy C genotypu 6

Pegylovaný interferon a ribavirin v léčbě chronické hepatitidy C genotypu 6

Ribavirin reguluje replikaci viru HCV zvýšením exprese IFN stimulovaných genů a interleukinu 8

Ribavirin reguluje replikaci viru HCV zvýšením exprese IFN stimulovaných genů a interleukinu 8

Buprenorfin a anti-HCV terapie u uživatelů injekčních drog

Buprenorfin a anti-HCV terapie u uživatelů injekčních drog

Primární, s hepatitidou C asociovaný hepatocelulární karcinom u pacientů bez cirhózy

Primární, s hepatitidou C asociovaný hepatocelulární karcinom u pacientů bez cirhózy

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci