Přeskočit navigaci

Zkušenosti s použitím bocepreviru nebo telapreviru v léčbě rekurencí hepatitidy C po jaterní transplantaci

První generace proteázových inhibitorů (PI) v kombinaci s pegylovaným interferonem (PEG-IFN) a ribavirinem (RBV) jsou ve většině zemí světa jedinou dostupnou léčbou pro hepatitidu C (HCV) genotypu 1. Autoři z Francie zkoumali ve své práci účinnost a tolerabilitu této triple terapie u pacientů po transplantaci jater, u kterých došlo k rekurenci infekce virem HCV.

Zkušenosti s použitím bocepreviru nebo telapreviru v léčbě rekurencí hepatitidy C po jaterní transplantaci

Studie zahrnovala 81 pacientů po transplantaci jater (76 % tvořili muži, průměrný věk 55,8 ± 9,7 roku) s těžkou rekurencí HCV (ve stadiu fibrózy F3 nebo F4 bylo 34 [42 %] pacientů; nějakou léčbu již dříve absolvovalo 44 [54 %] účastníků; boceprevirem bylo dříve léčeno 36 [44 %] účastníků a telaprevirem 45 [56 %] pacientů). Hodnoceno bylo procento pacientů, kteří dosáhli setrvalé virologické odpovědi 24 týdnů po léčbě (SVR24), a bezpečnostní profil obou léčiv.

Primárního cíle SVR24 dosáhlo 47 % pacientů (boceprevir 53 %; telaprevir 42 %). Na počátku léčby charakterizovaly pacienty, kteří dosáhli SVR24, normální hladiny bilirubinu (p = 0,0145), hladina albuminu > 35 g/l (p = 0,0372) a úvodní dávka RBV ≥ 800 mg/den (p = 0,0033). Během léčby pak se SVR24 nejsilněji korelovalo dosažení časné virologické odpovědi po 12 týdnech léčby (p < 0,0001). U 22 pacientů (27 %) došlo k předčasnému ukončení léčby z důvodu závažných nežádoucích účinků – hematologická toxicita byla pozorována u 95 % pacientů, výskyt závažných infekcí u 28 % a 7 % pacientů v průběhu léčby zemřelo. Anamnéza předchozí antivirové terapie po transplantaci a trombocytopenie byly spojeny s vyšším výskytem závažných infekcí (p = 0,0169) a závažných nežádoucích účinků (p = 0,011).

Použití první generace PI u pacientů s HCV genotypu 1 po transplantaci jater vedlo u 47 % z nich k dosažení SVR24, léčba však byla bohužel často provázena závažnými nežádoucími účinky. Je tedy vhodné pátrat ještě před nasazením léčby touto trojkombinací po přítomnosti známých prediktivních faktorů pro odpověď na léčbu i výskyt závažných nežádoucích účinků, aby mohla být aplikována pouze těm pacientům, kterým má potenciál skutečně pomoci.

(epa)

Zdroj: Coilly A., Dumortier J., Botta-Fridlund D., et al. Multicenter Experience with Boceprevir or Telaprevir to Treat Hepatitis C Recurrence after Liver Transplantation: When Present Becomes Past, What Lessons for Future? PLoS One. 2015 Sep 22; 10 (9): e0138091; doi: 10.1371/journal.pone.0138091. eCollection 2015.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Terapie peginterferonem alfa2a či alfa2b v kombinaci s ribavirinem je bezpečná také u dětských pacientů

Terapie peginterferonem alfa2a či alfa2b v kombinaci s ribavirinem je bezpečná také u dětských pacientů

Predikce výsledku léčby hepatitidy C interferonem/ribavirinem na základě nukleotidové analýzy RNA viru

Predikce výsledku léčby hepatitidy C interferonem/ribavirinem na základě nukleotidové analýzy RNA viru

Pegylovaný interferon může pomoci tam, kde interferon alfa selhal

Pegylovaný interferon může pomoci tam, kde interferon alfa selhal

Virus hepatitidy C může na kontaminovaných materiálech přetrvávat týdny

Virus hepatitidy C může na kontaminovaných materiálech přetrvávat týdny

Léčba PEG-interferonem a ribavirinem u rekurence hepatitidy C genotypu 2 nebo 3 po jaterní transplantaci

Léčba PEG-interferonem a ribavirinem u rekurence hepatitidy C genotypu 2 nebo 3 po jaterní transplantaci

Progrese fibrózy v párových biopsiích jater u pacientů s HIV/HCV koinfekcí

Progrese fibrózy v párových biopsiích jater u pacientů s HIV/HCV koinfekcí

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci