Přeskočit navigaci

Zkušenosti s použitím bocepreviru nebo telapreviru v léčbě rekurencí hepatitidy C po jaterní transplantaci

První generace proteázových inhibitorů (PI) v kombinaci s pegylovaným interferonem (PEG-IFN) a ribavirinem (RBV) jsou ve většině zemí světa jedinou dostupnou léčbou pro hepatitidu C (HCV) genotypu 1. Autoři z Francie zkoumali ve své práci účinnost a tolerabilitu této triple terapie u pacientů po transplantaci jater, u kterých došlo k rekurenci infekce virem HCV.

Zkušenosti s použitím bocepreviru nebo telapreviru v léčbě rekurencí hepatitidy C po jaterní transplantaci

Studie zahrnovala 81 pacientů po transplantaci jater (76 % tvořili muži, průměrný věk 55,8 ± 9,7 roku) s těžkou rekurencí HCV (ve stadiu fibrózy F3 nebo F4 bylo 34 [42 %] pacientů; nějakou léčbu již dříve absolvovalo 44 [54 %] účastníků; boceprevirem bylo dříve léčeno 36 [44 %] účastníků a telaprevirem 45 [56 %] pacientů). Hodnoceno bylo procento pacientů, kteří dosáhli setrvalé virologické odpovědi 24 týdnů po léčbě (SVR24), a bezpečnostní profil obou léčiv.

Primárního cíle SVR24 dosáhlo 47 % pacientů (boceprevir 53 %; telaprevir 42 %). Na počátku léčby charakterizovaly pacienty, kteří dosáhli SVR24, normální hladiny bilirubinu (p = 0,0145), hladina albuminu > 35 g/l (p = 0,0372) a úvodní dávka RBV ≥ 800 mg/den (p = 0,0033). Během léčby pak se SVR24 nejsilněji korelovalo dosažení časné virologické odpovědi po 12 týdnech léčby (p < 0,0001). U 22 pacientů (27 %) došlo k předčasnému ukončení léčby z důvodu závažných nežádoucích účinků – hematologická toxicita byla pozorována u 95 % pacientů, výskyt závažných infekcí u 28 % a 7 % pacientů v průběhu léčby zemřelo. Anamnéza předchozí antivirové terapie po transplantaci a trombocytopenie byly spojeny s vyšším výskytem závažných infekcí (p = 0,0169) a závažných nežádoucích účinků (p = 0,011).

Použití první generace PI u pacientů s HCV genotypu 1 po transplantaci jater vedlo u 47 % z nich k dosažení SVR24, léčba však byla bohužel často provázena závažnými nežádoucími účinky. Je tedy vhodné pátrat ještě před nasazením léčby touto trojkombinací po přítomnosti známých prediktivních faktorů pro odpověď na léčbu i výskyt závažných nežádoucích účinků, aby mohla být aplikována pouze těm pacientům, kterým má potenciál skutečně pomoci.

(epa)

Zdroj: Coilly A., Dumortier J., Botta-Fridlund D., et al. Multicenter Experience with Boceprevir or Telaprevir to Treat Hepatitis C Recurrence after Liver Transplantation: When Present Becomes Past, What Lessons for Future? PLoS One. 2015 Sep 22; 10 (9): e0138091; doi: 10.1371/journal.pone.0138091. eCollection 2015.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

HCV pozitivita jako rizikový faktor adenokarcinomu ledvin

HCV pozitivita jako rizikový faktor adenokarcinomu ledvin

Vývoj a validace metody pro stanovení ribavirinu v suché kapce krve

Vývoj a validace metody pro stanovení ribavirinu v suché kapce krve

Farmakokinetické lékové interakce v terapii CHC

Farmakokinetické lékové interakce v terapii CHC

Výsledky studie SPRINT-2 a RESPOND 2

Výsledky studie SPRINT-2 a RESPOND 2

Předtransplantační sérové hladiny HCV RNA predikují odpověď na antivirovou terapii po transplantaci od žijícího dárce

Předtransplantační sérové hladiny HCV RNA predikují odpověď na antivirovou terapii po transplantaci od žijícího dárce

Nízké dávky pegylovaného interferonu α-2b v kombinaci se zvyšujícími se dávkami ribavirinu u starších pacientů s chronickou hepatitidou C

Nízké dávky pegylovaného interferonu α-2b v kombinaci se zvyšujícími se dávkami ribavirinu u starších pacientů s chronickou hepatitidou C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Turistický průvodce aneb Co zabalit na cestu do Asie