Přeskočit navigaci

Role viru Epsteina–Barrové a polymorfizmů v genu pro interleukin-28B na predikci odpovědi na léčbu hepatitidy C interferonem

U chronické infekce virem hepatitidy C (HCV) je odpověď na léčbu u každého pacienta závislá na mnoha různých faktorech. Výsledky léčby silně ovlivňuje genotyp IL-28B, koinfekce virem Epsteina–Barrové (EBV) by zase mohla zhoršovat průběh infekce HCV. Egyptští autoři ve své práci zkoumali, jestli má koinfekce EBV v kombinaci s polymorfizmy v genu pro IL-28B nějaký prediktivní význam v léčbě chronické hepatitidy C.

Role viru Epsteina–Barrové a polymorfizmů v genu pro interleukin-28B na predikci odpovědi na léčbu hepatitidy C interferonem

Celkem 105 pacientů s chronickou HCV bylo rozděleno do dvou skupin v závislosti na jejich léčebné odpovědi – 38 dosáhlo setrvalé virologické odpovědi (SVRs) a 67 na léčbu neodpovědělo (NRs). Séra pacientů zařazených do studie byla vyšetřena na přítomnost protilátek proti EBV (antiVCA IgG, antiVCA IgM a EBNA-1 IgG) metodou ELISA a expresi genů EBV (BNLF-1, BZLF-1, EBER-2) pomocí PCR. Genotyp IL-28B rs.12979860 byl stanoven z analýzy periferní krve.

Mezi oběma skupinami pacientů byly nalezeny signifikantní rozdíly ve výskytu jednotlivých genotypů IL-28B (p = 0,003) – ve skupině SVRs bylo zastoupení jednotlivých genotypů C/C 51,4 %, C/T 48,6 % a T/T 0 %, ve skupině NRs pak C/C 25 %, C/T 55 % a T/T 20 %. Přítomnost infekce EBV byla nalezena u 61 % vzorků na začátku léčby a u 55 % během následného sledování, mezi skupinami SVRs a NRs přitom nebyly ve výskytu EBV signifikantní rozdíly. Hladina protilátek anti-VCA IgM byla u skupiny NRs signifikantně vyšší než ve skupině SVRs (p = 0,01). Zatímco titr protilátek EBNA-1 IgG u pacientů ve skupině SVRs během sledování signifikantně poklesl (p = 0,02), u protilátek antiVCA IgG žádná změna zaznamenána nebyla. Při srovnání přítomnosti markerů infekce EBV a genotypů CC oproti CT a TT bylo zjištěno, že protilátky antiVCA IgG jsou během sledování signifikantně zvýšeny u genotypu CC (p = 0,003).

Polymorfizmy v genu pro interleukin-28B jsou možným prediktorem odpovědi na léčbu pegylovaným interferonem/ribavirinem (PEG-IFN/RBV). Koinfekce EBV odpověď na léčbu IFN neovlivnila.

(epa)

Zdroj: Zekri A. N., Abdullah D., Osman A., et al. Epstein-Barr virus and Interleukin-28B polymorphism in the prediction of response to interferon therapy in hepatitis C patients. Arab J Gastroenterol. 2015 Oct 30; pii: S1687-1979(15)00089-1; doi: 10.1016/j.ajg.2015.09.013. [Epub ahead of print]

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Faktory ovlivňující terapeutickou odpověď na pegylovaný interferon a ribavirin u různých genotypů chronické hepatitidy C

Faktory ovlivňující terapeutickou odpověď na pegylovaný interferon a ribavirin u různých genotypů chronické hepatitidy C

Karcinom jater a nonhodgkinský lymfom u pacientů s hepatitidou C – výsledky dánské kohortové studie

Karcinom jater a nonhodgkinský lymfom u pacientů s hepatitidou C – výsledky dánské kohortové studie

Terapeutická trojkombinace BI201335, BI207127 a RBV u dosud neléčených pacientů s HCV genotypu 1 – výsledky studie SOUND-C2

Terapeutická trojkombinace BI201335, BI207127 a RBV u dosud neléčených pacientů s HCV genotypu 1 – výsledky studie SOUND-C2

Vliv mateřského mléka na virus hepatitidy C

Vliv mateřského mléka na virus hepatitidy C

Bezpečnost a účinnost terapie hepatitidy C inhibitory proteáz u pacientů po transplantaci jater

Bezpečnost a účinnost terapie hepatitidy C inhibitory proteáz u pacientů po transplantaci jater

Nízké dávky interferonu v monoterapii hemodialyzovaných pacientů s HCV infekcí

Nízké dávky interferonu v monoterapii hemodialyzovaných pacientů s HCV infekcí

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Růst dětí