Přeskočit navigaci

Alkalická fosfatáza může u pacientů s chronickou hepatitidou C predikovat relaps onemocnění

Relapsem chronické hepatitidy C (CHC) označujeme opětovnou pozitivitu sérové HCV RNA po ukončení terapie u pacientů, kteří dosáhli virologické odpovědi na konci léčby (ETR).

Alkalická fosfatáza může u pacientů s chronickou hepatitidou C predikovat relaps onemocnění

Relapsem chronické hepatitidy C (CHC) označujeme opětovnou pozitivitu sérové HCV RNA po ukončení terapie u pacientů, kteří dosáhli virologické odpovědi na konci léčby (ETR). Možností predikovat relapsy onemocnění se v minulosti zabývala již řada studií. Jednou z posledních publikovaných byla retrospektivní studie rakouských autorů, která hodnotila prediktory relapsu po terapii PegIFN-alfa s ribavirinem u 86 pacientů s CHC, kteří dosáhli ETR.

Virové nálože byly stanovovány pomocí kvantitativní polymerázové řetězové reakce v reálném čase (real-time RT-PCR). Genotypizace viru hepatitidy C pak byla provedena sekvenční analýzou. Pacienti s genotypem 1 byli léčeni po dobu 48 týdnů PegIFN-alfa2a v dávce 180 µg nebo PegIFN-alfa2b v dávce 1,5 µg/kg jednou týdně a ribavirinem v dávce 1 000 mg/den, event. 1 200 mg/den (v závislosti na hmotnosti pacienta). Pacienti s genotypy 2 a 3 byli léčeni po dobu 24 týdnů PegIFN-alfa2a v dávce 180 µg nebo PegIFN-alfa2b v dávce 1,5 µg/kg jednou týdně a ribavirinem v dávce 800 mg/den.

Jako nezávislé prediktory relapsu pak byly pomocí binární logistické regresní analýzy u všech pacientů s ETR vyhodnoceny:

  • absence kompletní časné virologické odpovědi (cEVR; OR: 27,07, P < 0,005);
  • sérové hladiny alkalické fosfatázy (ALP) před léčbou menší než 75 U/L (OR: 6,16, P < 0,001);
  • body mass index (BMI) větší než 26 (OR: 8,27, P < 0,005).

V případě, že byli hodnoceni pouze pacienti, kteří dosáhli cEVR, stala se jediným prediktorem relapsu hodnota ALP před léčbou menší než 75 U/L. Nižší hladiny ALP před léčbou, během ní a po ní se dle výsledků této studie zdají být spojeny s vyšším rizikem relapsu u pacientů s CHC, kteří dosáhli ETR.

(mik)

Zdroj: World J Gastroenterol. 2010 May 21; 16 (19): 2407–10.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Dentální obtíže oddalují zahájení terapie interferonem u pacientů s VHC

Dentální obtíže oddalují zahájení terapie interferonem u pacientů s VHC

Pozitivní vliv antivirové léčby na dlouhodobou prognózu u pacientů s cirhózou a s chronickou hepatitidou C

Pozitivní vliv antivirové léčby na dlouhodobou prognózu u pacientů s cirhózou a s chronickou hepatitidou C

Trvalá i dočasná eliminace viru hepatitidy C snižuje riziko vzniku hepatocelulárního karcinomu

Trvalá i dočasná eliminace viru hepatitidy C snižuje riziko vzniku hepatocelulárního karcinomu

HCV/HIV koinfekce v evropských městech

HCV/HIV koinfekce v evropských městech

Hepatitida C a diabetes mellitus: nevyhnutelná koincidence?

Hepatitida C a diabetes mellitus: nevyhnutelná koincidence?

Genetické vlohy ovlivňující riziko rozvoje deprese po léčbě interferonem alfa

Genetické vlohy ovlivňující riziko rozvoje deprese po léčbě interferonem alfa

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Polévka s vůní orientu: jak si připravit domácí Pho Bo