Přeskočit navigaci

Setrvalá virologická odpověď na terapii PEG-interferonem u pacientů infikovaných HCV genotypu 2 a 3, s koinfekcí HIV nebo bez ní

HIV infekce vede k rychlejší progresi jaterního postižení u pacientů s chronickou hepatitidou C (HCV). Z výsledků některých předchozích studií se zdálo, že i léčba je u pacientů koinfikovaných HCV/HIV méně účinná než u pacientů s monoinfekcí HCV. Cílem předkládané práce bylo srovnat míru dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) u těchto dvou populací.

Setrvalá virologická odpověď na terapii PEG-interferonem u pacientů infikovaných HCV genotypu 2 a 3, s koinfekcí HIV nebo bez ní

Autoři retrospektivně analyzovali data týkající se klinické, biochemické a virologické odpovědi na léčbu u skupiny pacientů s HCV genotypu 2 a 3 a pacientů s HCV genotypu 2 a 3 v kombinaci s infekcí HIV, kteří se začali léčit v období od března 2004 do listopadu 2012. Analýza byla provedena podle protokolu intention-to-treat. Ke zjištění prediktorů dosažení SVR byla použita univariantní a multivariantní logistická regrese.

Do studie bylo zahrnuto 461 pacientů, z nich 307 (66,6 %) byli muži a 76 (16,5 %) pacientů bylo koinfikovaných HIV. Mezi skupinou pacientů s HCV monoinfekcí a HCV/HIV koinfekcí byla řada rozdílů. Mezi pacienty s HCV monoinfekcí byla vyšší prevalence genotypu 2 oproti skupině s HCV/HIV (53 % vs. 5,3 %), vyšší počáteční virová nálož HCV (50 % vs. 35 %), kratší průměrné trvání léčby (19 vs. 41 týdnů) a nižší prevalence cirhózy (6 % vs. 31,6 %). Celkově bylo SVR dosaženo u 353 (76,6 %) pacientů. Mezi jednotlivými skupinami nebyl v dosažení SVR zaznamenán signifikantní rozdíl – 78,2 % (n = 301/385) ve skupině s HCV vs. 68,4 % (n = 52/76) ve skupině HCV/HIV (p = 0,066).

Vyšší počáteční virová nálož a přerušení léčby PEG-interferonem a/nebo ribavirinem v průběhu léčby byly asociovány s horšími výsledky, zatímco HIV koinfekce neměla na dosažení SVR žádný vliv.

(epa)

Zdroj: Odolini S., Amadasi S., Cerini C., et al. Sustained virological response to peginterferon therapy in patients infected with HCV (genotypes 2 and 3), with or without HIV. BMC Infect Dis. 2014; 14 Suppl 5: S4; doi: 10.1186/1471-2334-14-S5-S4. Epub 2014 Sep 5.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Klinická účinnost a bezpečnost léčby peginterferonem alfa a ribavirinem u cirhotických pacientů s virovou hepatitidou C

Klinická účinnost a bezpečnost léčby peginterferonem alfa a ribavirinem u cirhotických pacientů s virovou hepatitidou C

Sérová hladina PAI-1 jako nový prediktor odpovědi na terapii pegylovaným interferonem alfa-2b s ribavirinem

Sérová hladina PAI-1 jako nový prediktor odpovědi na terapii pegylovaným interferonem alfa-2b s ribavirinem

Molekuly, které inhibují produkci viru hepatitidy C, objeveny

Molekuly, které inhibují produkci viru hepatitidy C, objeveny

Vyčerpání signální dráhy I. typu pro interferon jako hlavní příčina selhání léčby pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů infikovaných současně virem HIV a HCV

Vyčerpání signální dráhy I. typu pro interferon jako hlavní příčina selhání léčby pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů infikovaných současně virem HIV a HCV

Vliv ribavirinu v kombinaci s pegylovaným interferonem alfa2b na léčbu chronické hepatitidy C u starších pacientů

Vliv ribavirinu v kombinaci s pegylovaným interferonem alfa2b na léčbu chronické hepatitidy C u starších pacientů

Pegylovaný interferon může pomoci tam, kde interferon alfa selhal

Pegylovaný interferon může pomoci tam, kde interferon alfa selhal

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci