Přeskočit navigaci

Boceprevir prokázal účinnost a bezpečnost v léčbě virové hepatitidy C v reálné praxi

V podmínkách reálné klinické praxe v Řecku prokázala trojkombinace bocepreviru s pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C s genotypem 1 (CHC G1) a fibrózou/cirhózou jater dobrou bezpečnost. U většiny pacientů, kteří tuto léčbu tolerovali a dokončili 48týdenní užívání, zajistila setrvalou virologickou odpověď (SVR).

Boceprevir prokázal účinnost a bezpečnost v léčbě virové hepatitidy C v reálné praxi

Tyto zkušenosti s prvními řeckými pacienty léčenými režimem s boceprevirem byly publikovány na konci roku 2015 v časopise Annals of Gastroenterology. V období od září 2011 do června 2012 bylo zařazeno 26 již dříve léčených pacientů s CHC G1 s pokročilou fibrózou nebo kompenzovanou cirhózou jater. Pacienti užívali 48 týdnů boceprevir + pegylovaný interferon + ribavirin. Stanovení hladiny RNA viru hepatitidy C (HCV) a úplný rozbor krve byly provedeny před zahájením léčby a po 4, 8, 12, 24, 36 a 48 týdnech léčby a za 24 týdnů po ukončení léčby.

Celý soubor vyšetření podstoupilo 25 z 26 pacientů. Devět (36 %) pacientů dosáhlo setrvalé virologické odpovědi (SVR). Deset (40 %) pacientů ukončilo léčbu z důvodu pravidel marné léčby a 3 (12 %) pacienti z důvodu nežádoucích příhod. Všichni pacienti, kteří dosáhli SVR, měli genotyp 1b, 67 % z nich nemělo cirhózu a u 55 % byl po 4 týdnech léčby zjištěn pokles hladiny RNA HCV > 1 log. Žádný pacient nezemřel a 2 pacienti byli hospitalizováni z důvodu nežádoucích účinků.

První zkušenosti s trojkombinací v léčbě CHC v reálné praxi v Řecku potvrdily její účinnost a bezpečnost u pacientů s genotypem 1 a pokročilým postižením jater.

(zza)

Zdroj: Manolakopoulos S., Kranidioti H., Goulis J. Boceprevir for chronic HCV genotype 1 infection in treatment-experienced patients with severe fibrosis or cirrhosis: The Greek real-life experience. Ann Gastroenterol. 2015 Oct–Dec; 28 (4): 481–486.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Hepatitida C zvyšuje riziko karcinomu jater

Hepatitida C zvyšuje riziko karcinomu jater

Vliv antivirové terapie na trombocytopenii spojenou s infekcí virem hepatitidy C – kazuistika

Vliv antivirové terapie na trombocytopenii spojenou s infekcí virem hepatitidy C – kazuistika

Primární, s hepatitidou C asociovaný hepatocelulární karcinom u pacientů bez cirhózy

Primární, s hepatitidou C asociovaný hepatocelulární karcinom u pacientů bez cirhózy

Depresivní symptomy u pacientů s chronickou hepatitidou typu C

 Depresivní symptomy u pacientů s chronickou hepatitidou typu C

Kostní minerální denzita a kostní obrat u necirhotických pacientů s chronickou hepatitidou C léčených peginterferonem a ribavirinem

Kostní minerální denzita a kostní obrat u necirhotických pacientů s chronickou hepatitidou C léčených peginterferonem a ribavirinem

Peginterferon alfa-2b a ribavirin v léčbě hepatitidy C po kombinované transplantaci jater a ledvin

 Peginterferon alfa-2b a ribavirin v léčbě hepatitidy C po kombinované transplantaci jater a ledvin

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Poruchy srážlivosti krve