Přeskočit navigaci

Boceprevir prokázal účinnost a bezpečnost v léčbě virové hepatitidy C v reálné praxi

V podmínkách reálné klinické praxe v Řecku prokázala trojkombinace bocepreviru s pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C s genotypem 1 (CHC G1) a fibrózou/cirhózou jater dobrou bezpečnost. U většiny pacientů, kteří tuto léčbu tolerovali a dokončili 48týdenní užívání, zajistila setrvalou virologickou odpověď (SVR).

Boceprevir prokázal účinnost a bezpečnost v léčbě virové hepatitidy C v reálné praxi

Tyto zkušenosti s prvními řeckými pacienty léčenými režimem s boceprevirem byly publikovány na konci roku 2015 v časopise Annals of Gastroenterology. V období od září 2011 do června 2012 bylo zařazeno 26 již dříve léčených pacientů s CHC G1 s pokročilou fibrózou nebo kompenzovanou cirhózou jater. Pacienti užívali 48 týdnů boceprevir + pegylovaný interferon + ribavirin. Stanovení hladiny RNA viru hepatitidy C (HCV) a úplný rozbor krve byly provedeny před zahájením léčby a po 4, 8, 12, 24, 36 a 48 týdnech léčby a za 24 týdnů po ukončení léčby.

Celý soubor vyšetření podstoupilo 25 z 26 pacientů. Devět (36 %) pacientů dosáhlo setrvalé virologické odpovědi (SVR). Deset (40 %) pacientů ukončilo léčbu z důvodu pravidel marné léčby a 3 (12 %) pacienti z důvodu nežádoucích příhod. Všichni pacienti, kteří dosáhli SVR, měli genotyp 1b, 67 % z nich nemělo cirhózu a u 55 % byl po 4 týdnech léčby zjištěn pokles hladiny RNA HCV > 1 log. Žádný pacient nezemřel a 2 pacienti byli hospitalizováni z důvodu nežádoucích účinků.

První zkušenosti s trojkombinací v léčbě CHC v reálné praxi v Řecku potvrdily její účinnost a bezpečnost u pacientů s genotypem 1 a pokročilým postižením jater.

(zza)

Zdroj: Manolakopoulos S., Kranidioti H., Goulis J. Boceprevir for chronic HCV genotype 1 infection in treatment-experienced patients with severe fibrosis or cirrhosis: The Greek real-life experience. Ann Gastroenterol. 2015 Oct–Dec; 28 (4): 481–486.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Predikce neodpovídavosti na terapii peginterferonem s ribavirinem

Predikce neodpovídavosti na terapii peginterferonem s ribavirinem

Výběr pacientů s virovou hepatitidou C a cirhózou jater pro léčbu trojkombinací

Výběr pacientů s virovou hepatitidou C a cirhózou jater pro léčbu trojkombinací

Délka trvání setrvalé virologické odpovědi u dětských pacientů s chronickou hepatitidou C léčených interferonem alfa-2b s ribavirinem

Délka trvání setrvalé virologické odpovědi u dětských pacientů s chronickou hepatitidou C léčených interferonem alfa-2b s ribavirinem

Lze predikovat SVR již ve 12. týdnu po ukončení terapie pegylovaným interferonem?

Lze predikovat SVR již ve 12. týdnu po ukončení terapie pegylovaným interferonem?

Vysoká míra odpovědi na terapii hepatitidy C boceprevirem

Vysoká míra odpovědi na terapii hepatitidy C boceprevirem

Léčba chronické hepatitidy C genotypu 1 pegylovaným interferonem a ribavirinem pouze po dobu 36 týdnů u pacientů s časnou virologickou odpovědí

Léčba chronické hepatitidy C genotypu 1 pegylovaným interferonem a ribavirinem pouze po dobu 36 týdnů u pacientů s časnou virologickou odpovědí

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Fenylketonurie a PKU dieta