Přeskočit navigaci

Kombinace ribavirinu s peginterferonem alfa-2b je vhodná i pro starší nemocné s hepatitidou C

S příchodem moderní terapie celkově stárne populace chronicky nemocných pacientů s infekcí virem hepatitidy C (HCV). Starších nemocných, které tak hepatitida C (HepC) postihuje, přibývá, stejně jako pacientů s hepatocelulárním karcinomem (HCC) v terénu tohoto onemocnění. Studie japonských autorů uveřejněná letos v časopise Journal of Gastroenterology and Hepatology se zaměřila na působení kombinace peginterferonu alfa-2b a ribavirinu v prevenci HCC v této skupině nemocných.

Kombinace ribavirinu s peginterferonem alfa-2b je vhodná i pro starší nemocné s hepatitidou C

Srovnávány byly dlouhodobá virologická odpověď (sustained virological response, SVR) a přerušení kombinační léčby u 1280 pacientů, rozděleni byli podle věku s mezníkem 65 let. Ukázalo se, že starší pacienti dosáhli signifikantně méně často SVR a naopak častěji než mladší nemocní terapii přerušili. Během sledovaného období s mediánem 47 měsíců se HCC objevil u 50 pacientů. Závislými rizikovými faktory pro HCC přitom byly vyšší věk, mužské pohlaví a pokročilá fibróza. Starší nemocní, kteří dosáhli SVR, měli signifikantně nižší riziko rozvoje HCC ve srovnání s těmi, kteří SVR nedosáhli, zejména pokud byla hladina jejich gama-glutamyltransferázy vyšší než 44 IU/l.

Ačkoliv byl počet starších pacientů, kteří dosáhli SVR na kombinační terapii peginterferonem alfa-2b a ribavirinem, nižší než u mladších nemocných, ti, u kterých se to podařilo, měli významně nižší incidenci HCC. Tato kombinace je tak vhodná i pro populaci nemocných pokročilejšího věku.

Mechanismus antivirového působení ribavirinu není plně popsán. Látka vykazuje přímý efekt na celou řadu RNA virů a předpokládá se, že způsobuje zvýšení mutační frekvence ve virovém genomu, možný je též efekt přes inhibici HCV polymerázy. Peginterferon alfa-2b se váže na specifické membránové receptory a spouští tak sérii signálních kaskád, vedoucích mimo jiné k supresi buněčné proliferace a zvýšení fagocytické aktivity makrofágů.

(ond)

Zdroj: Honda T. et al. Effect of peginterferon alfa-2b and ribavirin on hepatocellular carcinoma prevention in older patients with chronic hepatitis C. J Gastroenterol Hepatol. 2015 Feb; 30 (2): 321–8; doi: 10.1111/jgh.12703.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

NK buňky by mohly vysvětlovat HCV rekurenci po transplantaci jater

NK buňky by mohly vysvětlovat HCV rekurenci po transplantaci jater

Genový profil a charakteristika s virovou hepatitidou asociovaného hepatocelulárního karcinomu

Genový profil a charakteristika s virovou hepatitidou asociovaného hepatocelulárního karcinomu

Genetické varianty interleukinu 28B a HCV infekce

Genetické varianty interleukinu 28B a HCV infekce

Postexpoziční profylaxe hepatitidy A – porovnání účinnosti vakcíny a imunoglobulinů

Postexpoziční profylaxe hepatitidy A – porovnání účinnosti vakcíny a imunoglobulinů

Přetrvávající infekce a vysoká virová nálož u virové hepatitidy B a C zvyšuje riziko hepatocelulárního karcinomu

Přetrvávající infekce a vysoká virová nálož u virové hepatitidy B a C zvyšuje riziko hepatocelulárního karcinomu

Chronická HCV infekce je spojena s časným rozvojem aterosklerózy

Chronická HCV infekce je spojena s časným rozvojem aterosklerózy

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Klíšťová encefalitida a očkování