Přeskočit navigaci

Nový nástroj predikce odpovědi na léčbu hepatitidy C peginterferonem a ribavirinem

Španělští autoři vyvinuli a validovali nový nástroj, který dokáže predikovat rychlou virologickou odpověď na léčbu pegylovaným interferonem + ribavirinem a dostatečný pokles RNA viru po 4 týdnech této léčby u pacientů s hepatitidou C. Zahrnuje genetiku (polymorfismus IL28B), genotyp viru, virovou nálož, současnou koinfekci virem HIV a stadium fibrózy. Jeho použití může přinést finanční úsporu v porovnání s univerzálním podáváním trojkombinace farmakoterapie.

Nový nástroj predikce odpovědi na léčbu hepatitidy C peginterferonem a ribavirinem

Virologická odpověď na léčbu peginterferonem a ribavirinem po 4 týdnech je prediktorem trvalé virologické odpovědi. Pacienti s rychlou virologickou odpovědí nepotřebují léčbu trojkombinací. U pacientů, u kterých nedojde po 4 týdnech protivirové léčby k poklesu počtu kopií RNA HCV alespoň o 1 log10 m. j./ml, je vhodné léčbu vysadit.

Nový nástroj byl vyvinut a validován v prospektivní multicentrické studii zahrnující 538 pacientů pouze s infekcí HCV a 186 pacientů se současnou infekcí HCV a HIV. Dostatečného poklesu RNA HCV bylo dosaženo u 80,2 % pacientů, přičemž rychlé virologické odpovědi dosáhlo 22,5 % pacientů. Multivariantní analýza ukázala, že nezávislými faktory, které s dosažením těchto parametrů souvisejí, jsou současná infekce HIV, Fornsův index, hodnotící stupeň fibrózy, nízká virová nálož (LVL), genotyp pacienta IL28B-CC a genotyp 1 viru. Diagnostická přesnost pro dostatečný pokles RNA HCV byla 0,81 (95% CI 0,78–0,88) v kohortě pro odhad a 0,71 (95% CI 0,62–0,79) v kohortě pro validaci. Přesnost predikce rychlé virologické odpovědi dosáhla v kohortě pro odhad 0,83 (95% CI 0,78–0,88) a v kohortě pro validaci 0,82 (95% CI 0,76–0,88). Analýza nákladů v porovnání se standardní 48týdenní léčbou ukázala úsporu 30,3 % finančních nákladů při použití tohoto nástroje.

Nový nástroj predikce odpovědi na antivirovou léčbu u hepatitidy C by mohl znamenat ekonomický přínos.

(zza)

Zdroj: Romero-Gómez M., Turnes J., Ampuero, et al. Prediction of week 4 virological response in hepatitis C for making decision on triple therapy: the optim study. PLoS One. 2015 Mar 31; 10 (3): e0122613; doi: 10.1371/journal.pone.0122613. eCollection 2015.

 

 

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Polyarteritis nodosa asociovaná s hepatitidou C

Polyarteritis nodosa asociovaná s hepatitidou C

Setrvalá virologická odpověď na terapii interferonem brání vzniku jícnových varixů u pacientů s HCV cirhózou

Setrvalá virologická odpověď na terapii interferonem brání vzniku jícnových varixů u pacientů s HCV cirhózou

Léčba PEG-interferonem a ribavirinem u rekurence hepatitidy C genotypu 2 nebo 3 po jaterní transplantaci

Léčba PEG-interferonem a ribavirinem u rekurence hepatitidy C genotypu 2 nebo 3 po jaterní transplantaci

Léčba virové hepatitidy C genotypu 4

Léčba virové hepatitidy C genotypu 4

Pacienti se setrvalou virologickou odpovědí mají nižší výskyt hepatocelulárního karcinomu a cirhózy

Pacienti se setrvalou virologickou odpovědí mají nižší výskyt hepatocelulárního karcinomu a cirhózy

Virová hepatitida typu C: standardní diagnostický postup

Virová hepatitida typu C: standardní diagnostický postup

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Klíšťová encefalitida a očkování