Přeskočit navigaci

Nový nástroj predikce odpovědi na léčbu hepatitidy C peginterferonem a ribavirinem

Španělští autoři vyvinuli a validovali nový nástroj, který dokáže predikovat rychlou virologickou odpověď na léčbu pegylovaným interferonem + ribavirinem a dostatečný pokles RNA viru po 4 týdnech této léčby u pacientů s hepatitidou C. Zahrnuje genetiku (polymorfismus IL28B), genotyp viru, virovou nálož, současnou koinfekci virem HIV a stadium fibrózy. Jeho použití může přinést finanční úsporu v porovnání s univerzálním podáváním trojkombinace farmakoterapie.

Nový nástroj predikce odpovědi na léčbu hepatitidy C peginterferonem a ribavirinem

Virologická odpověď na léčbu peginterferonem a ribavirinem po 4 týdnech je prediktorem trvalé virologické odpovědi. Pacienti s rychlou virologickou odpovědí nepotřebují léčbu trojkombinací. U pacientů, u kterých nedojde po 4 týdnech protivirové léčby k poklesu počtu kopií RNA HCV alespoň o 1 log10 m. j./ml, je vhodné léčbu vysadit.

Nový nástroj byl vyvinut a validován v prospektivní multicentrické studii zahrnující 538 pacientů pouze s infekcí HCV a 186 pacientů se současnou infekcí HCV a HIV. Dostatečného poklesu RNA HCV bylo dosaženo u 80,2 % pacientů, přičemž rychlé virologické odpovědi dosáhlo 22,5 % pacientů. Multivariantní analýza ukázala, že nezávislými faktory, které s dosažením těchto parametrů souvisejí, jsou současná infekce HIV, Fornsův index, hodnotící stupeň fibrózy, nízká virová nálož (LVL), genotyp pacienta IL28B-CC a genotyp 1 viru. Diagnostická přesnost pro dostatečný pokles RNA HCV byla 0,81 (95% CI 0,78–0,88) v kohortě pro odhad a 0,71 (95% CI 0,62–0,79) v kohortě pro validaci. Přesnost predikce rychlé virologické odpovědi dosáhla v kohortě pro odhad 0,83 (95% CI 0,78–0,88) a v kohortě pro validaci 0,82 (95% CI 0,76–0,88). Analýza nákladů v porovnání se standardní 48týdenní léčbou ukázala úsporu 30,3 % finančních nákladů při použití tohoto nástroje.

Nový nástroj predikce odpovědi na antivirovou léčbu u hepatitidy C by mohl znamenat ekonomický přínos.

(zza)

Zdroj: Romero-Gómez M., Turnes J., Ampuero, et al. Prediction of week 4 virological response in hepatitis C for making decision on triple therapy: the optim study. PLoS One. 2015 Mar 31; 10 (3): e0122613; doi: 10.1371/journal.pone.0122613. eCollection 2015.

 

 

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Stupeň jaterního postižení u pacientů s chronickou hepatitidou C, srovnání latinoamerické a bělošské populace

Stupeň jaterního postižení u pacientů s chronickou hepatitidou C, srovnání latinoamerické a bělošské populace

Vyšší věk není negativním prediktivním faktorem virologické odpovědi na terapii pegylovaným interferonem

Vyšší věk není negativním prediktivním faktorem virologické odpovědi na terapii pegylovaným interferonem

Kvalita života dětí léčených pro chronickou hepatitidu C

Kvalita života dětí léčených pro chronickou hepatitidu C

Pegintron

Pegintron

Anémie vznikající v důsledku antiHCV terapie je spojena s vyšší mírou dosažení setrvalé virologické odpovědi

Anémie vznikající v důsledku antiHCV terapie je spojena s vyšší mírou dosažení setrvalé virologické odpovědi

Polymorfismus 1A7 genu pro UDP-glukuronosyltransferázu je asociován s jaterní cirhózou

 Polymorfismus 1A7 genu pro UDP-glukuronosyltransferázu je asociován s jaterní cirhózou

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba