Přeskočit navigaci

Využití neinvazivních metod při hodnocení odpovědi na léčbu chronické hepatitidy C

Využitím neinvazivních metod jako vhodné alternativy k jaterní biopsii při hodnocení závažnosti onemocnění v průběhu terapie chronické hepatitidy C (HCV) se blíže zabývala studie amerických autorů.

Využití neinvazivních metod při hodnocení odpovědi na léčbu chronické hepatitidy C

Využitím neinvazivních metod jako vhodné alternativy k jaterní biopsii při hodnocení závažnosti onemocnění v průběhu terapie chronické hepatitidy C (HCV) se blíže zabývala studie amerických autorů. Výsledky své práce pak publikovali v listopadovém vydání časopisu World Journal of Gastroenterology.

Pacienti s chronickou HCV byli randomizováni k terapii interferonem po dobu 24 (v případě genotypu 2/3) nebo 48 týdnů (v případě genotypu 1). V době vstupu do studie a poté po 12 týdnech následného sledování byl u těchto pacientů proveden test FibroSURE (FS). Jedná se o americkou alternativu v Evropě dobře známého FibroTestu, tj. testu 5 markerů (alfa-2-makroglobulin, haptoglobin, apolipoprotein A1, GMT a celkový bilirubin). Stupeň jaterní fibrózy byl z bioptického vzorku jaterní tkáně určen pomocí klasifikace METAVIR. V průběhu terapie pak byla navíc u podskupiny pacientů provedena transietní elastografie (FibroScan, TE).

Z celkového počtu dva tisíce šedesát pacientů (z toho 253 Asiatů) bylo 1 682 klasifikováno jako METAVIR skóre F0-1 a 378 jako F2-4. Pro pacienty ze skupiny F2-4 vykazoval test FS senzitivitu 0,87 a specificitu 0,61; s plochou pod ROC křivkou 0,82. Odpovídající hodnoty TE (n = 214) byly 0,77, 0,88 a 0,88. V případě použití kombinace FS/TE (n = 209) to bylo 0,93, 0,68 a 0,88. Celková shoda FS/TE v diagnostice F2-4 byla 71 % (κ = 0,41), přičemž byla vyšší u Asiatů oproti Neasiatům (κ = 0,86 vs. 0,35; P < 0,001). Kombinace FS/TE pak vykazovala 97% přesnost právě u Asiatů. Vstupní FS skóre (0,38 vs. 0,51, P < 0,001) a TE skóre (8,0 kPa vs. 11,9 kPa, P = 0,006) byla nižší u pacientů se setrvalou virologickou odpovědí než u těch, kteří na léčbu neodpověděli, a zůstala taková i po celou dobu následného sledování.

Z výše uvedených výsledků tedy vyplývá, že pomocí FS a TE je možné odlišit formu nemoci mírnou od středně pokročilé, s potenciálně vysokou diagnostickou přesností u Asiatů s chronickou HCV.

(mik)

Zdroj: Patel K. et al. FibroSURE and FibroScan in relation to treatment response in chronic hepatitis C virus. World J Gastroenterol. 2011 Nov 7; 17 (41): 4581–9. DOI: 10.3748/wjg.v17.i41.4581

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

LDH jako indikátor akutního selhání jater

LDH jako indikátor akutního selhání jater

Diabetičtí pacienti reagují hůře na léčbu chronické VHC

Diabetičtí pacienti reagují hůře na léčbu chronické VHC

Kontrola anémie spojené s terapií chronické infekce HCV

Kontrola anémie spojené s terapií chronické infekce HCV

Akutní hepatitida C – vysledované charakteristiky prevence, průběhu a léčby

Akutní hepatitida C – vysledované charakteristiky prevence, průběhu a léčby

Riziko rozvoje hepatocelulárního karcinomu je u pacientů s cirhózou vysoké i přes úspěšnou antivirovou léčbu

Riziko rozvoje hepatocelulárního karcinomu je u pacientů s cirhózou vysoké i přes úspěšnou antivirovou léčbu

Depresivní symptomy u pacientů s chronickou hepatitidou typu C

 Depresivní symptomy u pacientů s chronickou hepatitidou typu C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci