Přeskočit navigaci

Časná menopauza je spojena s chybějící odpovědí na antivirovou terapii u žen s chronickou hepatitidou C

Chronická hepatitida C (CHC) a jaterní fibróza progredují mnohem rychleji u mužů a menopauzálních žen než u žen v reprodukčním věku.

Časná menopauza je spojena s chybějící odpovědí na antivirovou terapii u žen s chronickou hepatitidou C

Chronická hepatitida C (CHC) a jaterní fibróza progredují mnohem rychleji u mužů a menopauzálních žen než u žen v reprodukčním věku. Italští vědci proto ve své nedávno publikované práci zjišťovali asociaci mezi menopauzou, setrvalou virologickou odpovědí (SVR) a jaterním poškozením u pacientů s CHC.

Zmiňované prospektivní studie se účastnilo celkem 1 000 po sobě následujících dosud neléčených pacientů starších 18 let s kompenzovaným jaterním onemocněním v důsledku CHC. Bioptické vzorky jater byly analyzovány (stran fibrózy, zánětu a steatózy) před zahájením standardní antivirové terapie. Od 442 žen autoři získali data týkající se nástupu a typu menopauzy, relevantní hormonální a metabolické parametry, sérové hladiny interleukinu 6 a hepatálního tumor nekrotizujícího faktoru (TNF)-α.

Postmenopauzální ženy dosahovaly SVR méně často než ženy v reprodukčním věku (46,0 % vs. 67,5 %; P < 0,0001), ale stejně často jako muži (51,1 %; P = 0,283). Multivariační regresní analýza prokázala, že nezávislými signifikantními prediktory nedosažení SVR byla u žen časná menopauza (OR 8,055), hladiny γ-glutamyltranspeptidázy (OR 2,165), infekce HCV genotypem 1 nebo 4 (OR 3,861) a hladiny cholesterolu (OR 0,985). Časná menopauza byla jediným nezávislým faktorem, který predikoval nedosažení SVR u žen s HCV genotypem 1 (OR 3,933). U postmenopauzálních žen byl vstupní rozsah zánětu, fibrózy a steatózy jater signifikantně vyšší než u žen v reprodukčním věku. Stejně tak byla u těchto žen vyšší sérová hladina interleukinu 6 (P = 0,04) a hepatálního TNF-α (P = 0,007).

U žen s chronickou hepatitidou C byla tedy časná menopauza spojena s nízkou pravděpodobností dosažení SVR, a to pravděpodobně v důsledku zánětlivých faktorů, které se v menopauze mění.

(mik)

Zdroj: Villa E. et al.: Early menopause is associated with lack of response to antiviral therapy in women with chronic hepatitis C. Gastroenterology. 2011 Mar; 140 (3): 818–29.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Porovnání účinnosti dvou typů interferonů z pohledu relapsu virové hepatitidy C

Porovnání účinnosti dvou typů interferonů z pohledu relapsu virové hepatitidy C

Úspěšnost léčby chronické hepatitidy typu C je u uživatelů intravenózních drog stejná jako u ostatních pacientů

Úspěšnost léčby chronické hepatitidy typu C je u uživatelů intravenózních drog stejná jako u ostatních pacientů

Podání kombinace bocepreviru a imunosupresiv je pro pacienty po transplantaci jater bezpečné

Podání kombinace bocepreviru a imunosupresiv je pro pacienty po transplantaci jater bezpečné

Vliv metabolických faktorů na léčebnou odpověď u chronické hepatitidy C

Vliv metabolických faktorů na léčebnou odpověď u chronické hepatitidy C

HCV/HIV koinfekce zvyšuje citlivost CD4+ T-buněk k apoptóze

HCV/HIV koinfekce zvyšuje citlivost CD4+ T-buněk k apoptóze

Virologická odpověď na léčbu pegylovaným interferonem alfa-2b s ribavirinem u dětí s chronickou hepatitidou C

Virologická odpověď na léčbu pegylovaným interferonem alfa-2b s ribavirinem u dětí s chronickou hepatitidou C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci