Přeskočit navigaci

Antivirová terapie rekurentní HCV infekce po transplantaci jater

Infekce virem hepatitidy C (HCV) je celosvětově nejčastější příčinou transplantace jater. Rekurence infekce je běžná a ohrožuje jak přežití štěpu, tak i život pacienta.

Antivirová terapie rekurentní HCV infekce po transplantaci jater

Infekce virem hepatitidy C (HCV) je celosvětově nejčastější příčinou transplantace jater. Rekurence infekce je běžná a ohrožuje jak přežití štěpu, tak i život pacienta. Francouzští vědci proto publikovali aktualizovanou přehlednou práci zabývající se základními terapeutickými postupy při rekurenci HCV.

K analýze byly použity práce publikované v databázi MEDLINE (v období od roku 1990 do srpna 2010) a abstrakta prezentovaná na národních mítincích. K vyhledávaným výrazům patřily: hepatitida C, transplantace jater, terapie, setrvalá virologická odpověď. Důraz byl kladen zejména na randomizované studie.

Autoři tohoto přehledného článku publikovaného v lednovém čísle časopisu Alimentary Pharmacology and Therapeutics zdůrazňují, že antivirová terapie pegylovaným interferonem s ribavirinem by měla být zvážena ještě před plánovanou transplantací jater. Bývá však hůře tolerovaná a nedosahuje dobrých výsledků u pacientů s cirhózou, hepatocelulárním karcinomem či v závěrečné fázi jaterního onemocnění. Antivirovou terapii lze ale zahájit již časně po transplantaci jater nebo u pacientů s prokázanou rekurentní chronickou hepatitidou. Kombinovaná terapie pegylovaným interferonem alfa s ribavirinem totiž může vést k dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) až u 30 % pacientů s histologicky prokázanou rekurentní HCV infekcí. Výsledky malé studie zabývající se využitím polyklonálních anti-HCV protilátek v prevenci rekurence však byly zklamáním.

V současné době dostupná antivirová terapie je bohužel účinná pouze u malého počtu transplantovaných pacientů infikovaných HCV. Specificky zaměřená antivirová terapie kombinací interferonu alfa s ribavirinem nebo kombinací antiproteázových a antipolymerázových komponent, asociovaných s genetickou predispozicí antivirové odpovědi a zamezením vstupu HCV do buňky, může v blízké budoucnosti zlepšit dlouhodobou prognózu rekurentní hepatitidy C.

(mik)

Zdroj: Guillouche P, Féray C. Systematic review: anti-viral therapy of recurrent hepatitis C after liver transplantation. Aliment Pharmacol Ther 2011(Jan);33(2):163-174. doi: 10.1111/j.1365-2036.2010.04505.x

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

NK buňky by mohly vysvětlovat HCV rekurenci po transplantaci jater

NK buňky by mohly vysvětlovat HCV rekurenci po transplantaci jater

Vliv pohlaví na terapeutickou odpověď na kombinovanou léčbu hepatitidy C

Vliv pohlaví na terapeutickou odpověď na kombinovanou léčbu hepatitidy C

Účinnost a bezpečnost léčby HCV-pozitivní smíšené kryoglobulinémie kombinací peginterferonu alfa-2b a ribavirinu

Účinnost a bezpečnost léčby HCV-pozitivní smíšené kryoglobulinémie kombinací peginterferonu alfa-2b a ribavirinu

Prediktory rizika anémie a setrvalé virologické odpovědi při léčbě chronické hepatitidy C

Prediktory rizika anémie a setrvalé virologické odpovědi při léčbě chronické hepatitidy C

Pegylovaný interferon může pomoci tam, kde interferon alfa selhal

Pegylovaný interferon může pomoci tam, kde interferon alfa selhal

Anémie při léčbě VHC a souvislost se setrvalou virologickou odpovědí

Anémie při léčbě VHC a souvislost se setrvalou virologickou odpovědí

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci