Přeskočit navigaci

Antivirová terapie rekurentní HCV infekce po transplantaci jater

Infekce virem hepatitidy C (HCV) je celosvětově nejčastější příčinou transplantace jater. Rekurence infekce je běžná a ohrožuje jak přežití štěpu, tak i život pacienta.

Antivirová terapie rekurentní HCV infekce po transplantaci jater

Infekce virem hepatitidy C (HCV) je celosvětově nejčastější příčinou transplantace jater. Rekurence infekce je běžná a ohrožuje jak přežití štěpu, tak i život pacienta. Francouzští vědci proto publikovali aktualizovanou přehlednou práci zabývající se základními terapeutickými postupy při rekurenci HCV.

K analýze byly použity práce publikované v databázi MEDLINE (v období od roku 1990 do srpna 2010) a abstrakta prezentovaná na národních mítincích. K vyhledávaným výrazům patřily: hepatitida C, transplantace jater, terapie, setrvalá virologická odpověď. Důraz byl kladen zejména na randomizované studie.

Autoři tohoto přehledného článku publikovaného v lednovém čísle časopisu Alimentary Pharmacology and Therapeutics zdůrazňují, že antivirová terapie pegylovaným interferonem s ribavirinem by měla být zvážena ještě před plánovanou transplantací jater. Bývá však hůře tolerovaná a nedosahuje dobrých výsledků u pacientů s cirhózou, hepatocelulárním karcinomem či v závěrečné fázi jaterního onemocnění. Antivirovou terapii lze ale zahájit již časně po transplantaci jater nebo u pacientů s prokázanou rekurentní chronickou hepatitidou. Kombinovaná terapie pegylovaným interferonem alfa s ribavirinem totiž může vést k dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) až u 30 % pacientů s histologicky prokázanou rekurentní HCV infekcí. Výsledky malé studie zabývající se využitím polyklonálních anti-HCV protilátek v prevenci rekurence však byly zklamáním.

V současné době dostupná antivirová terapie je bohužel účinná pouze u malého počtu transplantovaných pacientů infikovaných HCV. Specificky zaměřená antivirová terapie kombinací interferonu alfa s ribavirinem nebo kombinací antiproteázových a antipolymerázových komponent, asociovaných s genetickou predispozicí antivirové odpovědi a zamezením vstupu HCV do buňky, může v blízké budoucnosti zlepšit dlouhodobou prognózu rekurentní hepatitidy C.

(mik)

Zdroj: Guillouche P, Féray C. Systematic review: anti-viral therapy of recurrent hepatitis C after liver transplantation. Aliment Pharmacol Ther 2011(Jan);33(2):163-174. doi: 10.1111/j.1365-2036.2010.04505.x

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Úspěšná terapie chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem v kombinaci s ribavirinem u pacientů na substituční terapii metadonem

Úspěšná terapie chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem v kombinaci s ribavirinem u pacientů na substituční terapii metadonem

Stupeň jaterního postižení u pacientů s chronickou hepatitidou C, srovnání latinoamerické a bělošské populace

Stupeň jaterního postižení u pacientů s chronickou hepatitidou C, srovnání latinoamerické a bělošské populace

Vliv polymorfizmů genu pro interleukin 28B na účinnost léčby interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 3

Vliv polymorfizmů genu pro interleukin 28B na účinnost léčby interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 3

Výchozí hodnota MELD skóre v souvislosti s dekompenzací jaterní cirhózy během terapie HCV

Výchozí hodnota MELD skóre v souvislosti s dekompenzací jaterní cirhózy během terapie HCV

Úloha farmaceutů v léčbě pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 1

Úloha farmaceutů v léčbě pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 1

Hepatitida C postihuje překvapivé množství orgánů a tkání

 Hepatitida C postihuje překvapivé množství orgánů a tkání

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Polévka s vůní orientu: jak si připravit domácí Pho Bo