Přeskočit navigaci

Antivirová terapie rekurentní HCV infekce po transplantaci jater

Infekce virem hepatitidy C (HCV) je celosvětově nejčastější příčinou transplantace jater. Rekurence infekce je běžná a ohrožuje jak přežití štěpu, tak i život pacienta.

Antivirová terapie rekurentní HCV infekce po transplantaci jater

Infekce virem hepatitidy C (HCV) je celosvětově nejčastější příčinou transplantace jater. Rekurence infekce je běžná a ohrožuje jak přežití štěpu, tak i život pacienta. Francouzští vědci proto publikovali aktualizovanou přehlednou práci zabývající se základními terapeutickými postupy při rekurenci HCV.

K analýze byly použity práce publikované v databázi MEDLINE (v období od roku 1990 do srpna 2010) a abstrakta prezentovaná na národních mítincích. K vyhledávaným výrazům patřily: hepatitida C, transplantace jater, terapie, setrvalá virologická odpověď. Důraz byl kladen zejména na randomizované studie.

Autoři tohoto přehledného článku publikovaného v lednovém čísle časopisu Alimentary Pharmacology and Therapeutics zdůrazňují, že antivirová terapie pegylovaným interferonem s ribavirinem by měla být zvážena ještě před plánovanou transplantací jater. Bývá však hůře tolerovaná a nedosahuje dobrých výsledků u pacientů s cirhózou, hepatocelulárním karcinomem či v závěrečné fázi jaterního onemocnění. Antivirovou terapii lze ale zahájit již časně po transplantaci jater nebo u pacientů s prokázanou rekurentní chronickou hepatitidou. Kombinovaná terapie pegylovaným interferonem alfa s ribavirinem totiž může vést k dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) až u 30 % pacientů s histologicky prokázanou rekurentní HCV infekcí. Výsledky malé studie zabývající se využitím polyklonálních anti-HCV protilátek v prevenci rekurence však byly zklamáním.

V současné době dostupná antivirová terapie je bohužel účinná pouze u malého počtu transplantovaných pacientů infikovaných HCV. Specificky zaměřená antivirová terapie kombinací interferonu alfa s ribavirinem nebo kombinací antiproteázových a antipolymerázových komponent, asociovaných s genetickou predispozicí antivirové odpovědi a zamezením vstupu HCV do buňky, může v blízké budoucnosti zlepšit dlouhodobou prognózu rekurentní hepatitidy C.

(mik)

Zdroj: Guillouche P, Féray C. Systematic review: anti-viral therapy of recurrent hepatitis C after liver transplantation. Aliment Pharmacol Ther 2011(Jan);33(2):163-174. doi: 10.1111/j.1365-2036.2010.04505.x

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Prevalence fibromyalgie u pacientů s chronickou hepatitidou C

Prevalence fibromyalgie u pacientů s chronickou hepatitidou C

Karcinom jater a nonhodgkinský lymfom u pacientů s hepatitidou C – výsledky dánské kohortové studie

Karcinom jater a nonhodgkinský lymfom u pacientů s hepatitidou C – výsledky dánské kohortové studie

Farmakokinetika a farmakodynamika bocepreviru u HIV/HCV koinfikovaných pacientů

Farmakokinetika a farmakodynamika bocepreviru u HIV/HCV koinfikovaných pacientů

Výběr pacientů s virovou hepatitidou C a cirhózou jater pro léčbu trojkombinací

Výběr pacientů s virovou hepatitidou C a cirhózou jater pro léčbu trojkombinací

Účinnost a bezpečnost telapreviru a bocepreviru u pacientů s hepatitidou C genotypu 1 – metaanalýza

Účinnost a bezpečnost telapreviru a bocepreviru u pacientů s hepatitidou C genotypu 1 – metaanalýza

Rizikové faktory vzniku infekce při terapii Pegintronem

Rizikové faktory vzniku infekce při terapii Pegintronem

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Láká vás vyzkoušet vodní dýmku? Pak pozor nejen na infekce!