Přeskočit navigaci

Jsou onemocnění ledvin skutečně častější u pacientů infikovaných virem hepatitidy C?

V literatuře se konstantně uvádí, že osoby s hepatitidou typu C mívají častěji též onemocnění ledvin. Rozsáhlý výzkum z USA ale přináší zcela jiná data.

Jsou onemocnění ledvin skutečně častější u pacientů infikovaných virem hepatitidy C?

Virová hepatitida a onemocnění ledvin

Virová hepatitida C představuje stále větší problém ve světě i v České republice. V literatuře je uváděno, že pacienti nakažení virem hepatitidy C trpí také onemocněním ledvin, jako je například membranoproliferativní glomerulonefritida. Určit přesněji prevalenci poruch funkce ledvin u nemocných s hepatitidou typu C si dali za cíl vědci z Indianapolis v USA.

Retrospektivní analýza

K dispozici měli velkou databázi čítající přes 13 tisíc osob testovaných na přítomnost viru hepatitidy C v období minulých deseti let. Jako definici pro chronické onemocnění ledvin si stanovili kritérium snížení glomerulární filtrace pod 60 ml/min/1,73 m2. Přítomnost viru u sledovaných osob byla zaznamenána v registru, ze kterého vědci čerpali.

Překvapující zjištění

Třicet procent osob (přibližně 4 tisíce z 13 tisíc testovaných) bylo infikováno virem hepatitidy C. Ze studie vědci vyloučili nemocné s diabetem, hypertenzí, HIV a jinými možnými příčinami selhávání ledvin. Ovšem poté, co byl faktor vlivu komorbidity na poruchu ledvinných funkcí vyloučen, byli vědci překvapeni. Při porovnání infikovaných osob s neinfikovanými se ukázalo, že riziko chronického onemocnění ledvin bylo u nakažených pacientů nižší než u nenakažených.

Omezení studie

Výsledky rozsáhlého výzkumu tedy nepotvrdily hypotézu o vyšším výskytu poškození ledvinných funkcí u osob s hepatitidou typu C. Samozřejmě jako všechny zpětně prováděné výzkumy má i tento svá omezení. Údaje v databázích nejsou vždy úplné a metoda pro stanovení přítomnosti viru hepatitidy C se v průběhu studie měnila.

Vyšetřování ledvinných funkcí jako standard?

Nicméně studie přináší zajímavá data. Zdá se, že pokud není oprávněné podezření na poruchu ledvinných funkcí například z klinického obrazu či z laboratorních hodnot, není nutné provádět vyšetření ledvinných funkcí širšímu spektru pacientů. Peníze na jejich péči je podle těchto výsledků zřejmě vhodnější investovat do jiných vyšetření a léčebných zákroků.

(hul)

Zdroj: Sharon MM, et al. Association of Hepatitis C Virus Infection With Prevalence and Development of Kidney Disease. Am J Kidney Dis 2008;51(6):885–892..

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Pacienti s genetickou variantou IL28B, kteří nedosáhnou na kombinované terapii rychlé virologické odpovědi, jsou vhodnými kandidáty pro terapii boceprevirem

Pacienti s genetickou variantou IL28B, kteří nedosáhnou na kombinované terapii rychlé virologické odpovědi, jsou vhodnými kandidáty pro terapii boceprevirem

Komplikace hepatitidy C narůstají, zejména u lidí starších 60 let

Komplikace hepatitidy C narůstají, zejména u lidí starších 60 let

Sérové hladiny HCV RNA nejsou u pacientů s chronickou hepatitidou C spojeny s výskytem inzulinové rezistence a metabolického syndromu

Sérové hladiny HCV RNA nejsou u pacientů s chronickou hepatitidou C spojeny s výskytem inzulinové rezistence a metabolického syndromu

Užívání bocepreviru významně neovlivňuje farmakokinetiku preparátů užívaných v udržovací substituční léčbě při závislosti na opioidech

Užívání bocepreviru významně neovlivňuje farmakokinetiku preparátů užívaných v udržovací substituční léčbě při závislosti na opioidech

Koagulační porucha nesnižuje účinnost peginterferonu α-2b a ribavirinu u chronické hepatitidy C

Koagulační porucha nesnižuje účinnost peginterferonu α-2b a ribavirinu u chronické hepatitidy C

Virus hepatitidy C může v kapalném prostředí při nízkých teplotách přežívat i několik měsíců

Virus hepatitidy C může v kapalném prostředí při nízkých teplotách přežívat i několik měsíců

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci