Přeskočit navigaci

Metabolické poruchy jako prediktory rozvoje hepatocelulárního karcinomu u pacientů s chronickou hepatitidou C

Porovnání metabolických parametrů u 614 osob s hepatocelulárním karcinomem (HCC), chronickou hepatitidou (HCV) a kontrolních jedinců ukázalo, že většímu riziku rozvoje HCC čelí pacienti s HCV, kteří mají zvýšenou sérovou hladinu adiponektinu a inzulinovou rezistenci.

Metabolické poruchy jako prediktory rozvoje hepatocelulárního karcinomu u pacientů s chronickou hepatitidou C

Za potenciální rizikový faktor vzniku HCC je považován metabolický syndrom. Egyptští autoři ve své studii hodnotili vztah mezi metabolickými parametry a rozvojem HCC v souvislosti s HCV. Do studie bylo zahrnuto 147 pacientů s HCC, 147 pacientů s HCV odpovídajících charakteristik a 320 kontrolních jedinců. U všech účastníků byl stanoven homeostatický index inzulinové rezistence HOMA-IR (inzulinémie nalačno [μIU/ml]×glykémie nalačno [mmol/l] / 22,5), sérová hladina adiponektinu a lipidů.

Ve skupině s HCC byla zjištěna významně vyšší sérová hladina inzulinu, glukózy a adiponektinu a nižší hladiny celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu a triglyceridů v porovnání s pacienty s HCV a se zdravými kontrolami. Dále byla zjištěna statisticky významná souvislost mezi hladinou adiponektinu a velikostí nádorů (p = 0,009). Logistická regresní analýza ukázala, že nezávislými prediktory HCC jsou věk (poměr šancí [OR] = 1,456, p ≤ 0,01), HOMA-IR (OR = 2,50, p = 0,001) a sérová hladina adiponektinu (OR = 1,585, p = 0,001).

Autoři došli k závěru, že poruchy metabolických parametrů úzce souvisejí s výskytem HCC v terénu chronické hepatitidy C. Prediktory rozvoje HCC u pacientů s HCV jsou inzulinová rezistence a zvýšená hladina adiponektinu v séru.

(zza)

Zdroj: Khattab M. A. et al. Association between metabolic abnormalities and hepatitis C-related hepatocellular carcinoma. Ann Hepatol. 2012 Jul-Aug; 11 (4): 487–94.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Vliv polymorfizmů v genech pro MRC-1 a IL-28B na výsledky léčby hepatitidy C

Vliv polymorfizmů v genech pro MRC-1 a IL-28B na výsledky léčby hepatitidy C

Setrvalá virologická odpověď na terapii PEG-interferonem u pacientů infikovaných HCV genotypu 2 a 3, s koinfekcí HIV nebo bez ní

Setrvalá virologická odpověď na terapii PEG-interferonem u pacientů infikovaných HCV genotypu 2 a 3, s koinfekcí HIV nebo bez ní

Polyarteritis nodosa asociovaná s hepatitidou C

Polyarteritis nodosa asociovaná s hepatitidou C

Terapie peginterferonem alfa2a či alfa2b v kombinaci s ribavirinem je bezpečná také u dětských pacientů

Terapie peginterferonem alfa2a či alfa2b v kombinaci s ribavirinem je bezpečná také u dětských pacientů

Pegylovaný interferon α-2b a ribavirin v nižších dávkách u starších a/nebo cirhotických pacientů s HCV genotypu 2

Pegylovaný interferon α-2b a ribavirin v nižších dávkách u starších a/nebo cirhotických pacientů s HCV genotypu 2

Buprenorfin a naloxon pomáhají závislým na heroinu

Buprenorfin a naloxon pomáhají závislým na heroinu

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Zelený zákal