Přeskočit navigaci

Role G-CSF v pegintronem indukované neutropenii u pacientů s transplantací jater

Léčba chronické hepatitidy C pomocí interferonu i pomocí pegylovaného interferonu může mít jako jeden z vedlejších účinků i vznik neutropenie.

Role G-CSF v pegintronem indukované neutropenii u pacientů s transplantací jater

Léčba chronické hepatitidy C pomocí interferonu i pomocí pegylovaného interferonu může mít jako jeden z vedlejších účinků i vznik neutropenie. Jak ale zkoumali italští vědci ve své studii uveřejněné v odborném medicínském periodiku World journal of gastroenterology (WJG), podávání G-CSF (granulocyte colony stimulating factor) může příznivě působit jak na potlačení neutropenie, tak i na zlepšení virové odpovědi u pacientů s chronickou virovou hepatitidou C po transplantaci jater.

G-CSF – faktor stimulující kolonie granulocytů

Lékaři z kliniky pro gastroenterologii a vnitřní lékařství Univerzity v Bologni zjistili, že podávání G-CSF může příznivě působit na potlačení pegylovaným interferonem indukované neutropenie. G-CSF je totiž růstový faktor, který se uplatňuje ve stimulaci růstu neutrofilů. Jeho produkce může být při podávání interferonu a pegylovaného interferonu potlačena.

Design studie

Studie týmu italských vědců se zúčastnilo celkem šedesát osm pacientů trpících chronickou hepatitidou C, kteří podstoupili transplantaci jater mezi říjnem 2001 a dubnem 2005 a také antivirovou léčbu pomocí pegylovaného interferonu a trpěli po ní neutropenií. Dvaceti třem z nich pak byl podáván G-CSF a sledována u nich byla jak virologická odpověď, tak i hladina neutrofilů, ostatní sloužili jako kontrolní skupina. Výsledky byly překvapující.

G-CSF signifikantně zvyšuje množství neutrofilů

Před podáním G-CSF byla u subjektů průměrná hodnota neutrofilů v krvi kolem 700 buněk na mikrolitr, po podání první dávky G-CSF se tato hodnota zvýšila až na průměrných 1 200 neutrofilů na mikrolitr. Kromě tří pacientů na podání G-CSF reagovali všichni, žádnému z nich navíc nemusela být dávka podávaného pegylovaného interferonu snížena.

Co studie přinesla

Jak italská studie ukázala, podávání G-CSF pomáhá potlačovat pegylovaným interferonem indukovanou neutropenii a zvyšovat tak procento pacientů se setrvalou virologickou odpovědí. Zabraňuje se tak de facto vzniku de novo autoimunitní hepatitidy.

(kam)

Zdroj: Lodato F. et al.: G-CSF in Peg-IFN induced neutropenia in liver transplanted patients with HCV recurrence., World J Gastroenterol. 2009 Nov 21; 15 (43): 5449–54.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Antivirová léčba chronické hepatitidy C u pacientů s cirhózou

Antivirová léčba chronické hepatitidy C u pacientů s cirhózou

Specifická genová exprese v jaterních buňkách predikuje odpověď na terapii interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Specifická genová exprese v jaterních buňkách predikuje odpověď na terapii interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Nový nástroj predikce odpovědi na léčbu hepatitidy C peginterferonem a ribavirinem

Nový nástroj predikce odpovědi na léčbu hepatitidy C peginterferonem a ribavirinem

Úspěšná terapie potransplantační fibrotizující cholestatické HCV hepatitidy pomocí bocepreviru, peginterferonu a ribavirinu

Úspěšná terapie potransplantační fibrotizující cholestatické HCV hepatitidy pomocí bocepreviru, peginterferonu a ribavirinu

Nízké hladiny 25-hydroxyvitamínu D mohou ovlivnit odpověď na léčbu u pacientů koinfikovaných HIV a HCV

Nízké hladiny 25-hydroxyvitamínu D mohou ovlivnit odpověď na léčbu u pacientů koinfikovaných HIV a HCV

Dosažení setrvalé virologické odpovědi při léčbě interferonem / pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 5

Dosažení setrvalé virologické odpovědi při léčbě interferonem / pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 5

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Fenylketonurie a PKU dieta