Přeskočit navigaci

Podle von Wilebrandova faktoru lze stanovit stadium jaterní fibrózy u chronické hepatitidy C

Stanovení hladiny antigenu von Wilebrandova faktoru (vWF-Ag) a nové skóre VITRO (vWF-Ag/počet trombocytů) umožňuje snadné zhodnocení stadia jaterní fibrózy a diagnózu subklinické cirhózy u pacientů s chronickou hepatitidou C.

Podle von Wilebrandova faktoru lze stanovit stadium jaterní fibrózy u chronické hepatitidy C

Před zahájením protivirové léčby chronické hepatitidy C je doporučeno určit stadium jaterní fibrózy. Používají se skóre APRI, FCI, FORNS, FI, Fib-4. Rakouští autoři se na základě toho, že vWF-Ag slouží jako prediktor portální hypertenze, dekompenzace a mortality pacientů s jaterní cirhózou, pokusili ověřit, zda by tento parametr mohl být také ukazatelem stadia jaterní fibrózy. Pro stejné účely vytvořili rovněž nové skóre VITRO: poměr vWF-Ag a počtu trombocytů.

U 294 pacientů s chronickou hepatitidou C, kteří podstoupili jaterní biopsii, určili stadium fibrózy podle skóre Metavir, naměřené hladiny vWF-Ag, nového skóre VITRO a jednotlivých výše uvedených vypočítaných skóre. Výsledky porovnávali podle plochy pod křivkou (AUC).

Hladina vWF-Ag významně stoupala s rostoucím stadiem fibrózy: F0 136,5 %, FI 140,6 %, FII 157,5 %, FIII 171,0 %, FIV 252,0 %. AUC pro stadium FII a více byla u vWF-Ag i skóre VITRO porovnatelná s APRI, Fib-4 a FORNS (0,7, resp. 0,72, resp. 0,75, resp. 0,65, resp. 0,64), stejně jako pro stadium FIII a více (0,79, resp. 0,86, resp. 0,79, resp. 0,86, resp. 0,87). Podobné hodnoty AUC vWF-Ag, skóre VITRO, APRI, Fib-4 a FORNS byly dosaženy také u jaterní cirhózy (0,84, resp. 0,89, resp. 0,82, resp. 0,88, resp. 0,87).

Protože hladina vWF-Ag i skóre VITRO vykazují stejné výsledky jako ostatní skóre pro stanovení stadia fibrózy, je podle autorů studie tyto snadno stanovitelné hodnoty při léčbě pacientů s chronickou hepatitidou C možné využít.

(zza)

Zdroj: Maieron A., et al. Von Willebrand Factor as a new marker for non-invasive assessment of liver fibrosis and cirrhosis in patients with chronic hepatitis C. Aliment Pharmacol Ther. Publikováno online 5. prosince 2013; doi: 10.1111/apt.12564

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Závislost virové kinetiky HCV na výchozí hodnotě CD4+ T-buněk v průběhu terapie pegIFN-alpha-2b u HIV/HCV koinfikovaných pacientů

Závislost virové kinetiky HCV na výchozí hodnotě CD4+ T-buněk v průběhu terapie pegIFN-alpha-2b u HIV/HCV koinfikovaných pacientů

Léčba pegylovanými interferony má prokazatelný přínos pro pacienty s VHC a portální hypertenzí

Léčba pegylovanými interferony má prokazatelný přínos pro pacienty s VHC a portální hypertenzí

Boceprevir prokázal účinnost a bezpečnost v léčbě virové hepatitidy C v reálné praxi

Boceprevir prokázal účinnost a bezpečnost v léčbě virové hepatitidy C v reálné praxi

Účinek alpha2b-pegylovaného interferonu na symptomy posttraumatické stresové poruchy

Účinek alpha2b-pegylovaného interferonu na symptomy posttraumatické stresové poruchy

Individualizace léčby hepatitidy C v klinické praxi může zvýšit šanci na dosažení trvalé virologické odpovědi

Individualizace léčby hepatitidy C v klinické praxi může zvýšit šanci na dosažení trvalé virologické odpovědi

Variace genů spojené se vznikem karcinomu jater u pacientů s hepatitidou C

Variace genů spojené se vznikem karcinomu jater u pacientů s hepatitidou C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Hojení ran a diabetická noha