Přeskočit navigaci

Podle von Wilebrandova faktoru lze stanovit stadium jaterní fibrózy u chronické hepatitidy C

Stanovení hladiny antigenu von Wilebrandova faktoru (vWF-Ag) a nové skóre VITRO (vWF-Ag/počet trombocytů) umožňuje snadné zhodnocení stadia jaterní fibrózy a diagnózu subklinické cirhózy u pacientů s chronickou hepatitidou C.

Podle von Wilebrandova faktoru lze stanovit stadium jaterní fibrózy u chronické hepatitidy C

Před zahájením protivirové léčby chronické hepatitidy C je doporučeno určit stadium jaterní fibrózy. Používají se skóre APRI, FCI, FORNS, FI, Fib-4. Rakouští autoři se na základě toho, že vWF-Ag slouží jako prediktor portální hypertenze, dekompenzace a mortality pacientů s jaterní cirhózou, pokusili ověřit, zda by tento parametr mohl být také ukazatelem stadia jaterní fibrózy. Pro stejné účely vytvořili rovněž nové skóre VITRO: poměr vWF-Ag a počtu trombocytů.

U 294 pacientů s chronickou hepatitidou C, kteří podstoupili jaterní biopsii, určili stadium fibrózy podle skóre Metavir, naměřené hladiny vWF-Ag, nového skóre VITRO a jednotlivých výše uvedených vypočítaných skóre. Výsledky porovnávali podle plochy pod křivkou (AUC).

Hladina vWF-Ag významně stoupala s rostoucím stadiem fibrózy: F0 136,5 %, FI 140,6 %, FII 157,5 %, FIII 171,0 %, FIV 252,0 %. AUC pro stadium FII a více byla u vWF-Ag i skóre VITRO porovnatelná s APRI, Fib-4 a FORNS (0,7, resp. 0,72, resp. 0,75, resp. 0,65, resp. 0,64), stejně jako pro stadium FIII a více (0,79, resp. 0,86, resp. 0,79, resp. 0,86, resp. 0,87). Podobné hodnoty AUC vWF-Ag, skóre VITRO, APRI, Fib-4 a FORNS byly dosaženy také u jaterní cirhózy (0,84, resp. 0,89, resp. 0,82, resp. 0,88, resp. 0,87).

Protože hladina vWF-Ag i skóre VITRO vykazují stejné výsledky jako ostatní skóre pro stanovení stadia fibrózy, je podle autorů studie tyto snadno stanovitelné hodnoty při léčbě pacientů s chronickou hepatitidou C možné využít.

(zza)

Zdroj: Maieron A., et al. Von Willebrand Factor as a new marker for non-invasive assessment of liver fibrosis and cirrhosis in patients with chronic hepatitis C. Aliment Pharmacol Ther. Publikováno online 5. prosince 2013; doi: 10.1111/apt.12564

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Antivirová terapie pegylovaným interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C po transplantaci jater

Antivirová terapie pegylovaným interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C po transplantaci jater

Subklinická deprese a mírný kognitivní deficit jako prediktory rozvoje deprese indukované interferonem-α u pacientů s chronickou hepatitidou C

Subklinická deprese a mírný kognitivní deficit jako prediktory rozvoje deprese indukované interferonem-α u pacientů s chronickou hepatitidou C

Genetické vlohy ovlivňující riziko rozvoje deprese po léčbě interferonem alfa

Genetické vlohy ovlivňující riziko rozvoje deprese po léčbě interferonem alfa

Dosažení setrvalé virologické odpovědi je spojeno se zlepšením inzulinové rezistence

Dosažení setrvalé virologické odpovědi je spojeno se zlepšením inzulinové rezistence

Vitamín D může zlepšit u starších pacientů s chronickou hepatitidou C efekt terapie PEG-INF/ribavirin

Vitamín D může zlepšit u starších pacientů s chronickou hepatitidou C efekt terapie PEG-INF/ribavirin

Jsou HIV pozitivní pacienti po ukončené léčbě hepatitidy C pegylovaným interferonem s ribavirinem náchylnější k relapsu?

Jsou HIV pozitivní pacienti po ukončené léčbě hepatitidy C pegylovaným interferonem s ribavirinem náchylnější k relapsu?

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci