Přeskočit navigaci

Terapie chronické hepatitidy C a myelodysplastického syndromu kombinací peginterferonu s ribavirinem

Myelodysplastický syndrom (MDS) představuje poruchu krvetvorby s komplexní patofyziologií. Bývá označován jako preleukemické onemocnění. Terapie chronické hepatitidy C u pacienta s MDS pak může představovat komplikovanou situaci vyžadující pečlivé zvážení potenciálních rizik i výhod zvolené léčby.

Terapie chronické hepatitidy C a myelodysplastického syndromu kombinací peginterferonu s ribavirinem

Myelodysplastický syndrom (MDS) představuje poruchu krvetvorby s komplexní patofyziologií. Bývá označován jako preleukemické onemocnění. Terapie chronické hepatitidy C u pacienta s MDS pak může představovat komplikovanou situaci vyžadující pečlivé zvážení potenciálních rizik i výhod zvolené léčby.

V listopadovém vydání Hepatology Research byl popsán zajímavý případ pacienta s myelodysplastickým syndromem (MDS), infikovaného virem HCV. Jednalo se o 65letého muže, který byl odeslán do nemocnice z důvodu zahájení terapie chronické hepatitidy C a současně s projevy pancytopenie. Na základě nálezů získaných při vyšetření kostní dřeně byl u pacienta diagnostikován MDS charakteru refrakterní cytopenie s multilineární dysplazií.

Přestože pacient nebyl vzhledem k pancytopenii ideálním kandidátem pro terapii interferonem (IFN), bylo nakonec k této terapii přistoupeno z důvodu nekontrolované elevace aminotransferáz, velké pravděpodobnosti úspěšnosti léčby chronické hepatitidy C vzhledem k HCV genotypu 2a a relativně nízkému titru HCV RNA. V neposlední řadě se dalo očekávat, že v budoucnu dojde také ke zhoršení pancytopenie.

Po kombinované terapii peginterferonem s ribavirinem došlo u pacienta k dosažení setrvalé virologické odpovědi. Kontrolní vyšetření kostní dřeně pak prokázalo nález neutrofilů s normální granulací a megakaryocytů s normálními morfologickými znaky. Navíc byla po terapii zaznamenána i změna nepříznivého karyotypu 45,X0 na 46,XY. To by nasvědčovalo tomu, že u pacienta došlo ke kompletnímu vyléčení MDS.

Tento konkrétní případ poukazuje na to, že pečlivé zvážení možných rizik a přínosů zvolené terapie může vést v konečném výsledku ke zvládnutí často nestandardních situací, potažmo pak k vyléčení pacienta.

(mik)

Zdroj: Maruyama S., Koda M., Oi S., Murawaki Y. Successful treatment of myelodysplastic syndrome and chronic hepatitis C using combined peginterferon α-2b and ribavirin therapy. Hepatol Res. Publikováno on-line 14. listopadu 2013; doi: 10.1111/hepr.12274

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Stupeň jaterního postižení u pacientů s chronickou hepatitidou C, srovnání latinoamerické a bělošské populace

Stupeň jaterního postižení u pacientů s chronickou hepatitidou C, srovnání latinoamerické a bělošské populace

Metabolické poruchy u pacientů s chronickou hepatitídou C – vliv genotypu a etnika

Metabolické poruchy u pacientů s chronickou hepatitídou C – vliv genotypu a etnika

Odhaleny potencionální prediktory úspěšnosti léčby pegylovaným interferonem alfa-2b

Odhaleny potencionální prediktory úspěšnosti léčby pegylovaným interferonem alfa-2b

Vliv antivirové terapie na trombocytopenii spojenou s infekcí virem hepatitidy C – kazuistika

Vliv antivirové terapie na trombocytopenii spojenou s infekcí virem hepatitidy C – kazuistika

Souhrn publikovaných výsledků s boceprevirem v léčbě chronické hepatitidy C

Souhrn publikovaných výsledků s boceprevirem v léčbě chronické hepatitidy C

Setrvalá virologická odpověď na terapii interferonem brání vzniku jícnových varixů u pacientů s HCV cirhózou

Setrvalá virologická odpověď na terapii interferonem brání vzniku jícnových varixů u pacientů s HCV cirhózou

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Arabské trhy aneb Skrytá rizika číhající na turisty