Přeskočit navigaci

Terapie chronické hepatitidy C a myelodysplastického syndromu kombinací peginterferonu s ribavirinem

Myelodysplastický syndrom (MDS) představuje poruchu krvetvorby s komplexní patofyziologií. Bývá označován jako preleukemické onemocnění. Terapie chronické hepatitidy C u pacienta s MDS pak může představovat komplikovanou situaci vyžadující pečlivé zvážení potenciálních rizik i výhod zvolené léčby.

Terapie chronické hepatitidy C a myelodysplastického syndromu kombinací peginterferonu s ribavirinem

V listopadovém vydání Hepatology Research byl popsán zajímavý případ pacienta s myelodysplastickým syndromem (MDS), infikovaného virem HCV. Jednalo se o 65letého muže, který byl odeslán do nemocnice z důvodu zahájení terapie chronické hepatitidy C a současně s projevy pancytopenie. Na základě nálezů získaných při vyšetření kostní dřeně byl u pacienta diagnostikován MDS charakteru refrakterní cytopenie s multilineární dysplazií.

Přestože pacient nebyl vzhledem k pancytopenii ideálním kandidátem pro terapii interferonem (IFN), bylo nakonec k této terapii přistoupeno z důvodu nekontrolované elevace aminotransferáz, velké pravděpodobnosti úspěšnosti léčby chronické hepatitidy C vzhledem k HCV genotypu 2a a relativně nízkému titru HCV RNA. V neposlední řadě se dalo očekávat, že v budoucnu dojde také ke zhoršení pancytopenie.

Po kombinované terapii peginterferonem s ribavirinem došlo u pacienta k dosažení setrvalé virologické odpovědi. Kontrolní vyšetření kostní dřeně pak prokázalo nález neutrofilů s normální granulací a megakaryocytů s normálními morfologickými znaky. Navíc byla po terapii zaznamenána i změna nepříznivého karyotypu 45,X0 na 46,XY. To by nasvědčovalo tomu, že u pacienta došlo ke kompletnímu vyléčení MDS.

Tento konkrétní případ poukazuje na to, že pečlivé zvážení možných rizik a přínosů zvolené terapie může vést v konečném výsledku ke zvládnutí často nestandardních situací, potažmo pak k vyléčení pacienta.

(mik)

Zdroj: Maruyama S., Koda M., Oi S., Murawaki Y. Successful treatment of myelodysplastic syndrome and chronic hepatitis C using combined peginterferon α-2b and ribavirin therapy. Hepatol Res. Publikováno on-line 14. listopadu 2013; doi: 10.1111/hepr.12274

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Poruchy nálady při léčbě hepatitidy C: Víte, jak se cítí váš pacient?

Poruchy nálady při léčbě hepatitidy C: Víte, jak se cítí váš pacient?

Ovlivňuje genetická varianta IL28B vertikální přenos a spontánní eliminaci viru hepatitidy C?

Ovlivňuje genetická varianta IL28B vertikální přenos a spontánní eliminaci viru hepatitidy C?

Metabolické poruchy u pacientů s chronickou hepatitídou C – vliv genotypu a etnika

Metabolické poruchy u pacientů s chronickou hepatitídou C – vliv genotypu a etnika

Výsledky transplantace srdce u HCV pozitivních příjemců

Výsledky transplantace srdce u HCV pozitivních příjemců

Adherence k doporučenému dávkovacímu schématu a setrvalá virologická odpověď u pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 1 léčených boceprevirem a peginterferonem alfa2b/ribavirinem

Adherence k doporučenému dávkovacímu schématu a setrvalá virologická odpověď u pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 1 léčených boceprevirem a peginterferonem alfa2b/ribavirinem

Virus hepatitidy C může v kapalném prostředí při nízkých teplotách přežívat i několik měsíců

Virus hepatitidy C může v kapalném prostředí při nízkých teplotách přežívat i několik měsíců

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Klíšťová encefalitida a očkování