Přeskočit navigaci

Diabetičtí pacienti reagují hůře na léčbu chronické VHC

Již téměř dvacet let je z epidemiologických studií známa asociace hepatitidy C s výskytem diabetes mellitus.

Diabetičtí pacienti reagují hůře na léčbu chronické VHC

Již téměř dvacet let je z epidemiologických studií známa asociace hepatitidy C s výskytem diabetes mellitus. Průřezové studie ukazují, že v porovnání s ostatními onemocněními jater mají pacienti s hepatitidou C diabetes častěji. Incidence poruch glukózové tolerance je statisticky významně častější v případě nedosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR). Někteří autoři z tohoto faktu usuzují, že přetrvání viru v těle způsobuje rozvoj poruchy glukózové tolerance.

Účinnost a bezpečnost kombinované antivirové terapie

Cílem nového výzkumu bylo určit, zda je spojen výskyt diabetu s mírou jaterní fibrózy a odpovědí na antivirovou léčbu. V dalším kroku chtěli vědci stanovit, jak bezpečná je kombinovaná léčba pegylovaným interferonem a ribavirinem u diabetiků.

Diabetici měli vyšší stupeň fibrózy a hůře odpovídali na léčbu

Soubor 61 nemocných s diabetem porovnávali výzkumníci se skupinou osob infikovaných hepatitidou C a s normální glukózovou tolerancí. Zjistili, že v porovnání s nediabetiky měli sledovaní pacienti s diabetem výrazně častěji steatózu jater a těžkou fibrózu. Pouze necelá čtvrtina diabetiků dosáhla setrvalé virologické odpovědi v porovnánií se 46 % SVR u nediabetiků. Příznivým zjištěním bylo, že u diabetiků léčených inzulínovými senzibilizátory se během terapie interferonem v kombinaci s ribavirinem nevyskytovaly nežádoucí účinky častěji než obvykle.

Specifika léčby diabetiků s hepatitidou C

Z dosavadních zjištění vyplývá menší účinnost antivirové terapie u diabetiků. Na druhou stranu je snášenlivost léčby podobná, jako u nemocných bez poruchy glukózové tolerance. Horší průběh onemocnění v případě nedosažení SVR přímo implikuje snahu o redukci virové nálože u pacientů s diabetem.

(hul)

Použitá literatura:

  1. Elgouhari M.H., et al.: Diabetes Mellitus Is Associated with Impaired Response to Antiviral Therapy in Chronic Hepatitis C Infection. Dig Dis Sci. 2009(Jan). 2009.
  2. Allison ME, Wreghitt T, Palmer CR, et al. Evidence for a link between hepatitis C virus infection and diabetes mellitus in a cirrhotic population. J Hepatol. 1994;21:1135–1139. doi:10.1016/S0168-8278(05)80631-2.
  3. Caronia S, Taylor K, Pagliaro L, et al. Further evidence for an association between non-insulin-dependent diabetes mellitus and chronic hepatitis C virus infection. Hepatology. 1999;30:1059–1063. doi:10.1002/hep.510300416.
  4. Knobler H, Schihmanter R, Zifroni A, et al. Increased risk of type 2 diabetes in non-cirrhotic patients with chronic hepatitis C virus infection. Mayo Clin Proc. 2000;75:355–359. Dig Dis Sci.
  5. Mason AL, Lau JY, Hoang N, et al. Association of diabetes mellitus and chronic hepatitis C virus infection. Hepatology. 1999;29:328–333. doi:10.1002/hep.510290235.
  6. Mehta SH, Brancati FL, Sulkowski MS, et al. Prevalence of type 2 diabetes mellitus among persons with hepatitis C virus infection in the United States. Hepatology. 2001;33:1554. doi:10.1053/jhep. 2001.0103306le01.
  7. Zein CO, Levy C, Basu A, et al. Chronic hepatitis C and type II diabetes mellitus: a prospective cross-sectional study. Am J Gastroenterol. 2005;100:48–55. doi:10.1111/j.1572-0241.2005.40429.x.
  8. Zein NN, Abdulkarim AS, Wiesner RH, et al. Prevalence of diabetes mellitus in patients with end-stage liver cirrhosis due to hepatitis C, alcohol, or cholestatic disease. J Hepatol. 2000;32: 209–217. doi:10.1016/S0168-8278(00)80065-3.
Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Menopauza a obezita jsou spojeny s relapsem chronické hepatitidy C u pacientů léčených pegylovaným interferonem s ribavirinem

Menopauza a obezita jsou spojeny s relapsem chronické hepatitidy C u pacientů léčených pegylovaným interferonem s ribavirinem

Nízké hladiny 25-hydroxyvitamínu D mohou ovlivnit odpověď na léčbu u pacientů koinfikovaných HIV a HCV

Nízké hladiny 25-hydroxyvitamínu D mohou ovlivnit odpověď na léčbu u pacientů koinfikovaných HIV a HCV

Akutní hepatitida C – vysledované charakteristiky prevence, průběhu a léčby

Akutní hepatitida C – vysledované charakteristiky prevence, průběhu a léčby

Polyarteritis nodosa asociovaná s hepatitidou C

Polyarteritis nodosa asociovaná s hepatitidou C

Vliv metabolických faktorů na léčebnou odpověď u chronické hepatitidy C

Vliv metabolických faktorů na léčebnou odpověď u chronické hepatitidy C

Ribavirin a peginterferon jako prevence recidiv hepatocelulárního karcinomu u chronické hepatitidy C

Ribavirin a peginterferon jako prevence recidiv hepatocelulárního karcinomu u chronické hepatitidy C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci