Přeskočit navigaci

Terapeutická trojkombinace BI201335, BI207127 a RBV u dosud neléčených pacientů s HCV genotypu 1 – výsledky studie SOUND-C2

SOUND-C2 je otevřená randomizovaná studie fáze IIb s pěti rameny hodnotící u pacientů s HCV genotypu 1 účinnost a bezpečnost terapeutických režimů bez použití interferonu.

Terapeutická trojkombinace BI201335, BI207127 a RBV u dosud neléčených pacientů s HCV genotypu 1 – výsledky studie SOUND-C2

SOUND-C2 je otevřená randomizovaná studie fáze IIb s pěti rameny hodnotící u pacientů s HCV genotypu 1 účinnost a bezpečnost terapeutických režimů bez použití interferonu, a to konkrétně kombinaci HCV inhibitoru proteázy BI201335 s nenukleosidovým inhibitorem RNA polymerázy BI207127 s ribavirinem (RBV) nebo bez něj. Předběžné analýzy přinesly výsledky týkající se setrvalé virologické odpovědi (SVR), tj. nedetekovatelné hladiny HCV RNA po 4 a 12 týdnech od ukončení terapie (SVR4, SVR12).

362 dosud neléčených pacientů (včetně 10 % ve stadiu kompenzované cirhózy) bylo randomizováno a léčeno v pěti ramenech: 120 mg BI201335 1× denně (1 335 1×d) + 600 mg BI207127 3× denně (7 127 3×d) + RBV po dobu 16 (A), 28 (B) nebo 40 týdnů (C), 1 335 1×d + 600 mg BI207127 2× denně (7 127 2×d) + RBV po dobu 28 týdnů (D) anebo 1 335 1×d + 7127 3×d (bez RBV) po dobu 28 týdnů (E). Randomizace byla stratifikovaná dle HCV subtypu (1a vs. 1b) a genotypu IL28B.

SVR4 bylo v jednotlivých ramenech dosaženo následovně: v ramenu A u 60 %, ramenu B u 64 %, ramenu D u 70 % a v ramenu E u 46 % pacientů. Kombinovanou terapií BI201335 s BI207127 a RBV lze po 16 týdnech léčby dosáhnout SVR12 u 60 % dosud neléčených pacientů s HCV genotypem 1 a SVR4 až u více než 70 % pacientů s nižší dávkou BI207127 (600 mg dvakrát denně) po 28 týdnech léčby. Tato data by svědčila pro silnou antivirovou aktivitu této kombinace. K nejčastějším nežádoucím účinkům patřily mírné kožní a gastrointestinální obtíže (a to v případě režimu 1335 1×d + 7127 2×d + RBV). Bezpečnostní profil a snášenlivost kombinace BI201335, BI207127 a RBV byla tedy srovnatelná s jinými přímo působícími antivirovými režimy, s příznivějším dávkováním BI207127 ve dvou denních dávkách.

(mik)

Zdroj: Zeuzem S. et al. SVR4 and SVR12 WITH AN INTERFERON-FREE REGIMEN OF BI201335 AND BI207127, +/- RIBAVIRIN, IN TREATMENT-NAÏVE PATIENTS WITH CHRONIC GENOTYPE-1 HCV INFECTION: INTERIM RESULTS OF SOUND-C2. Prezentováno na EASL International Liver Congress 2012, Barcelona, Španělsko, 18.–22. dubna 2012.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Porovnání účinnosti dvou typů interferonů z pohledu relapsu virové hepatitidy C

Porovnání účinnosti dvou typů interferonů z pohledu relapsu virové hepatitidy C

Ribavirin s interferonem beta chrání před rozvojem hepatocelulárního karcinomu

Ribavirin s interferonem beta chrání před rozvojem hepatocelulárního karcinomu

Vliv dávkovacího režimu na adherenci k terapii chronické hepatitidy C

Vliv dávkovacího režimu na adherenci k terapii chronické hepatitidy C

Anémie vznikající v důsledku antiHCV terapie je spojena s vyšší mírou dosažení setrvalé virologické odpovědi

Anémie vznikající v důsledku antiHCV terapie je spojena s vyšší mírou dosažení setrvalé virologické odpovědi

Boceprevir – šance pro HIV a HCV pozitivní pacienty

Boceprevir – šance pro HIV a HCV pozitivní pacienty

Možnosti použití pegylovaného interferonu a ribavirinu u hepatitidy C s cirhózou a neutropenií a/nebo trombocytopenií

Možnosti použití pegylovaného interferonu a ribavirinu u hepatitidy C s cirhózou a neutropenií a/nebo trombocytopenií

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Hojení ran a diabetická noha