Přeskočit navigaci

Výsledky screeningu hepatitidy C u rizikové skupiny pacientů po kardiální operaci

Chronická hepatitida C (HCV) je zrádná v tom, že jakékoli příznaky tohoto onemocnění se často objeví až v pozdním stadiu postižení jater. V současné době je přenos infekce během lékařských zákroků již minimalizován, ale před rokem 1992 nebylo spolehlivé testování HCV dostupné, takže mohlo docházet k expozici například i během složitějších operací. Autoři z Milwaukee v USA se proto rozhodli zjistit, jaká je prevalence HCV mezi pacienty, kteří před rokem 1992 v jejich centru podstoupili operaci srdce.

Výsledky screeningu hepatitidy C u rizikové skupiny pacientů po kardiální operaci

Chronická hepatitida C (HCV) je zrádná v tom, že jakékoli příznaky tohoto onemocnění se často objeví až v pozdním stadiu postižení jater. V současné době je přenos infekce během lékařských zákroků již minimalizován, ale před rokem 1992 nebylo spolehlivé testování HCV dostupné, takže mohlo docházet k expozici například i během složitějších operací. Autoři z Milwaukee v USA se proto rozhodli zjistit, jaká je prevalence HCV mezi pacienty, kteří před rokem 1992 v jejich centru podstoupili operaci srdce.

Do studie byli zahrnuti pacienti z Wisconsin Adult Congenital Heart Disease Program, kteří byli operováni před rokem 1992. U pacientů s HCV pak bylo dále zjišťováno, zda se u nich vyskytují kromě prodělané operace srdce i jiné rizikové faktory, posuzován byl stav jaterního postižení, zda jsou pacienti léčeni a zda dosáhli clearance viru.

Testováno bylo celkem 147 pacientů, z čehož bylo 53 % mužů. Sedm pacientů (4,8 %) mělo známky chronické HCV, což je vyšší prevalence než v obecné populaci ve Wisconsinu, která se pohybuje kolem 0,3 %. Šest z těchto sedmi pacientů mělo již v době diagnózy vyšší jaterní testy. Čtyři pacienti byli infikováni HCV genotypu 1 (žádný ze tří léčených pacientů s tímto genotypem nedosáhl clearance viru), tři pacienti měli HCV genotypu 2 (všichni tři byli léčeni a dosáhli clearance viru). Žádný pacient s HCV dosud neměl cirhózu a nepotřeboval transplantaci jater. V průběhu výzkumu však nebyl nalezen žádný vztah mezi infekcí HCV a počtem prodělaných operací, rokem operace nebo věkem pacienta v době operace.

Infekce HCV je u pacientů s vrozeným srdečním onemocněním, kteří podstoupili operaci srdce před rokem 1992, častější než v obecné populaci. Bylo by tedy zřejmě vhodné přítomnost HCV u těchto vysoce rizikových skupin pacientů cíleně vyšetřovat.

(epa)

Zdroj: Cox D. A., Ginde S., Tweddell J. S., Earing M. G. Outcomes of a hepatitis C screening protocol in at-risk adults with prior cardiac surgery. World J Pediatr Congenit Heart Surg. 2014 Oct; 5 (4): 503–6; doi: 10.1177/2150135114547587.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Hepatocelulární karcinom u pacientů s nealkoholickou steatohepatitidou

Hepatocelulární karcinom u pacientů s nealkoholickou steatohepatitidou

Léčba rekurentní infekce virové hepatitidy C boceprevirem a telaprevirem u sedmi pacientů s koinfekcí HIV a HCV po transplantaci jater

Léčba rekurentní infekce virové hepatitidy C boceprevirem a telaprevirem u sedmi pacientů s koinfekcí HIV a HCV po transplantaci jater

Oxidativní stres a steatóza jater v progresi chronické hepatitidy typu C

 Oxidativní stres a steatóza jater v progresi chronické hepatitidy typu C

Účinnost a bezpečnost telapreviru a bocepreviru u pacientů s hepatitidou C genotypu 1 – metaanalýza

Účinnost a bezpečnost telapreviru a bocepreviru u pacientů s hepatitidou C genotypu 1 – metaanalýza

Boceprevir a telaprevir v léčbě chronické hepatitidy C

Boceprevir a telaprevir v léčbě chronické hepatitidy C

Léčba chronické hepatitidy C genotypu 1 pegylovaným interferonem a ribavirinem pouze po dobu 36 týdnů u pacientů s časnou virologickou odpovědí

Léčba chronické hepatitidy C genotypu 1 pegylovaným interferonem a ribavirinem pouze po dobu 36 týdnů u pacientů s časnou virologickou odpovědí

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Fenylketonurie a PKU dieta