Přeskočit navigaci

Individualizace léčby hepatitidy C v klinické praxi může zvýšit šanci na dosažení trvalé virologické odpovědi

Podle údajů z reálné praxe se v letech 2008–2011 zvýšilo využívání individualizace léčby virové hepatitidy C (VHC)  ribavirinem a pegylovaným interferonem α-2a (pegINFα2-a). Jak ukázala párová analýza v rámci této německé studie, oproti období 2003–2007 významně vzrostl podíl pacientů se setrvalou virologickou odpovědí (SVR).

Individualizace léčby hepatitidy C v klinické praxi může zvýšit šanci na dosažení trvalé virologické odpovědi

Individualizace léčby VHC pegINF a ribavirinem prokázala přínos v klinických studiích a stala se součástí oficiálních doporučení s cílem zvýšit podíl pacientů s odpovědí na léčbu a snížit výskyt vedlejších účinků a náklady na léčbu.

Němečtí autoři se pokusili zjistit, zda se individualizaci léčby podařilo implementovat do klinické praxe a zda se promítla do výsledků léčby. Uspořádali velkou neintervenční kohortovou studii, ve které analyzovali klinické údaje a údaje o virologické odpovědi od 10 262 pacientů s VHC léčených v letech 2003–2007 a 2008–2011 pegINF α-2a a ribavirinem. Dále provedli párovou analýzu 2997 odpovídajících si dvojic pacientů. Za ukazatele individualizace léčby byly považovány rozdíly v dávce ribavirinu a v délce léčby.

Párová analýza ukázala významně vyšší podíl pacientů se SVR v období 2008–2011 než v období 2003–2007: 64,3 % vs. 61,2 %, p = 0,008. V pozdějším období také více pacientů užívalo zkrácený nebo prodloužený terapeutický režim, což svědčí pro individualizaci léčby. V pozdějším období byly také podávány vyšší dávky ribavirinu: 12,6 vs. 11,6 mg/kg/den.

Výsledky z reálné praxe v Německu také potvrdily nezávislé faktory související s dosažením SVR, kterými byly genotyp viru, nízká virová nálož při diagnóze, mladší věk, cesta infekce, absence průvodních chorob, nižší skóre APRI (poměr hladiny AST a počtu trombocytů), normální hodnota gama-glutamyltransferázy, vyšší dávky ribavirinu, absence substituční léčby drogové závislosti, délka léčby a léčba v období 2008–2011.

Zavedení individualizace léčby VHC do klinické praxe by se mělo odrazit ve zvýšení počtu pacientů, kteří dosáhnou SVR.

(zza)

Zdroj: Hofmann W. P., Mauss S., Lutz T., et al. Benefit of Treatment Individualization in Patients with Chronic Hepatitis C Receiving Peginterferon Alfa-2a andRibavirin in a Large Noninterventional Cohort Study. PLoS One. 2015 Jul 31; 10 (7): e0134839.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Hepatitida C a těhotenství: analýza faktorů asociovaných s vertikálním přenosem

Hepatitida C a těhotenství: analýza faktorů asociovaných s vertikálním přenosem

Staging jaterní fibrózy pomocí postupné analýzy sérových markerů fibrózy (FibroSteps) u pacientů s chronickou hepatitidou C

Staging jaterní fibrózy pomocí postupné analýzy sérových markerů fibrózy (FibroSteps) u pacientů s chronickou hepatitidou C

Míra zánětlivého postižení jater v předvídání odpovědi na léčbu interferonem alfa a ribavirinem u chronické hepatitidy C

Míra zánětlivého postižení jater v předvídání odpovědi na léčbu interferonem alfa a ribavirinem u chronické hepatitidy C

Vysoké dávkování ribavirinu zvýší u pacientů s rezistencí na předchozí léčbu hepatitidy C časnou virologickou odpověď

Vysoké dávkování ribavirinu zvýší u pacientů s rezistencí na předchozí léčbu hepatitidy C časnou virologickou odpověď

Suplementace acetyl-L-karnitinu během terapie HCV infekce pegylovaným interferonem α-2b a ribavirinem – vliv na pracovní výkon

Suplementace acetyl-L-karnitinu během terapie HCV infekce pegylovaným interferonem α-2b a ribavirinem – vliv na pracovní výkon

Navýšení dávky ribavirinu zlepšuje dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů částečně odpovídajících na léčbu peginterferonem a ribavirinem

Navýšení dávky ribavirinu zlepšuje dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů částečně odpovídajících na léčbu peginterferonem a ribavirinem

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba