Přeskočit navigaci

Bezpečnost a účinnost terapie kombinace boceprevir/peginterferon/ribavirin u pacientů s HCV genotypu 1 a kompenzovanou cirhózou

Pacienti s chronickou hepatitidou C (HCV) a cirhózou nutně potřebují léčbu. V klinických studiích ovšem takových pacientů není mnoho, a informace o nejvhodnější terapii a její účinnosti proto chybí. Autoři článku publikovaného v Journal of Hepatology provedli metaanalýzu pěti studií fáze III, kterých se účastnili pacienti s HCV a kompenzovanou cirhózou.

Bezpečnost a účinnost terapie kombinace boceprevir/peginterferon/ribavirin u pacientů s HCV genotypu 1 a kompenzovanou cirhózou

Zahrnutí pacienti byli léčeni dvojkombinací pegylovaného interferonu a ribavirinu (pegIFN/RBV) po dobu 4 týdnů a posléze byl na 24, 32 nebo 44 týdnů do kombinace přidán boceprevir (BOC) nebo pacienti zůstali na dvojkombinaci pegIFN/RBV. Dosažení setrvalé virologické odpovědi (sustained virologic response – SVR) bylo hodnoceno pomocí skóre Metavir, prediktory dosažení SVR na začátku a během léčby byly zjišťovány metodami multivariantní logistické regrese. Bezpečnost léčby sledovali autoři pomocí výskytu nežádoucích účinků a laboratorních výsledků.

Celkem 55 % z 212 pacientů s cirhózou ve stadiu F4 dosáhlo SVR při terapii BOC/pegIFN/RBV oproti 17 % pacientů ve skupině pegIFN/RBV. Prediktory dosažení SVR byly u cirhotických pacientů nedetekovatelná HCV-RNA v 8. týdnu léčby, pokles HCV-RNA o > 1 log10 do 4. týdne léčby, mužské pohlaví a počáteční hladina HCV-RNA < 800 IU/ml. U pacientů s cirhózou ve stadiu F4 a nedetekovatelnou hladinou HCV-RNA v 8. týdnu léčby bylo SVR 89 %. Žádný z pacientů s cirhózou stadia F3 nebo F4 s poklesem HCV-RNA o < 3 log10 a detekovatelnou hladinou HCV-RNA v 8. týdnu léčby SVR nedosáhl. Anémie a průjem se vyskytovaly častěji u pacientů s cirhózou než bez ní. Závažné nežádoucí účinky, přerušení léčby z důvodu nežádoucích účinků a nutnost léčebných zásahů ke zvládnutí anémie, infekcí a trombocytopenie se objevovaly častěji u pacientů s cirhózou na trojkombinaci BOC/pegIFN/RBV než u dvojkombinace pegIFN/RBV. U dvou pacientů na dvojkombinaci a tří na trojkombinaci bylo zachyceno riziko rozvoje jaterního selhání a/nebo sepse.

Trojkombinace BOC/pegIFN/RBV má velmi dobrý poměr přínosu a rizika u pacientů s kompenzovanou cirhózou. Míra dosažení SVR byla z cirhotických pacientů obzvláště vysoká u pacientů s nedetekovatelnou HCV-RNA v 8. týdnu léčby.

(epa)

Zdroj: Vierling J. M., Zeuzem S., Poordad F., et al. Safety and efficacy of boceprevir/peginterferon/ribavirin for HCV G1 compensated cirrhotics: Meta-analysis of 5 trials. J Hepatol. 2014 Apr 18; pii: S0168-8278(14)00203-7; doi: 10.1016/j.jhep.2014.03.022. [Epub ahead of print]

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Infekce virem hepatitidy C u dětí po transplantaci jater

Infekce virem hepatitidy C u dětí po transplantaci jater

Dosažení trvalé virologické odpovědi u starších pacientů s chronickou hepatitidou C snižuje riziko hepatocelulárního karcinomu

Dosažení trvalé virologické odpovědi u starších pacientů s chronickou hepatitidou C snižuje riziko hepatocelulárního karcinomu

Léčba hepatitidy C u HIV pozitivních pacientů

Léčba hepatitidy C u HIV pozitivních pacientů

Boceprevir

Boceprevir

Infekce virem hepatitidy C je spojena se zvýšeným rizikem hluboké žilní trombózy

Infekce virem hepatitidy C je spojena se zvýšeným rizikem hluboké žilní trombózy

Individualizace léčby hepatitidy C v klinické praxi může zvýšit šanci na dosažení trvalé virologické odpovědi

Individualizace léčby hepatitidy C v klinické praxi může zvýšit šanci na dosažení trvalé virologické odpovědi

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci