Přeskočit navigaci

Rizikové faktory vzniku infekce při terapii Pegintronem

Neutropenie vzniklá v průběhu léčby chronické infekce virem hepatitidy C  vede často k redukci dávky peginterferonu.

Rizikové faktory vzniku infekce při terapii Pegintronem

Neutropenie vzniklá v průběhu léčby chronické infekce virem hepatitidy C (HCV) vede často k redukci dávky peginterferonu. Ke snížení dávky se přistupuje s cílem zabránit vzniku infekcí bakteriálního či plísňového původu, se kterými se v průběhu terapie HCV můžeme setkat. Na jejich vzniku se však může podílet i zmiňovaná neutropenie.

Výskyt těchto infekcí a jejich souvislost s neutropenií byly předmětem studie publikované v říjnovém čísle časopisu Hepatology. Autoři této kohortové studie se navíc pokusili identifikovat potenciální rizikové faktory vzniku infekce v průběhu antivirové léčby HCV. Vyhodnocovali celkem 2 876 návštěv uskutečněných u 321 pacientů s chronickou hepatitidou C léčených pegylovaným interferonem alfa s ribavirinem. Sledovali výskyt neutropenie i infekce, redukci dávky a potenciální rizikové faktory infekce vzniklé v průběhu léčby HCV.

Výchozí hodnota absolutního počtu neutrofilů (APN) byla 3 420 buněk/μl, přičemž 16 pacientů mělo výchozí APN nižší než 1 500 buněk/μl. Během léčby byla neutropenie s APN < 750 buněk/μl pozorována u 95 pacientů (29,7 %) a APN < 375 buněk/μl u 16 pacientů (5 %). Celkem bylo pozorováno 96 infekcí u 70 pacientů (21,8 %), přičemž 13 z nich (13,5 %) bylo označeno jako závažné. Infekce s neutropenií v průběhu terapie nekorelovaly a redukce dávek interferonu nevedla ke snížení jejich počtu.

Multivariační logistickou regresní analýzou pak bylo prokázáno, že věk nad 55 let (OR 2,06, 95% CI 1,19–3,56, p = 0,01) a vstupní hyperglykémie (OR 2,17, 95% CI 1,15–4,10, p = 0,016) byly spojeny se zvýšeným rizikem vzniku infekce v průběhu terapie. Naproti tomu přítomnost cirhózy a chronické obstrukční plicní nemoci rizikovými faktory nebyly.

Bakteriální infekce při léčbě pegylovaným interferonem alfa s ribavirinem tedy nesouvisí přímo s neutropenií. U pacientů vyšších věkových skupin a pacientů se špatně kompenzovaným diabetem mellitem však bylo pozorováno vyšší riziko vzniku infekce v průběhu léčby chronické hepatitidy C. (mik)

Zdroj: Hepatology. 2010 Oct; 52 (4): 1225–31.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Bezpečnost a účinnost adjuvantní terapie pegylovaným interferonem u hepatocelulárního karcinomu s pozitivitou MTA1

Bezpečnost a účinnost adjuvantní terapie pegylovaným interferonem u hepatocelulárního karcinomu s pozitivitou MTA1

Kvalita života dětí léčených pro chronickou hepatitidu C

Kvalita života dětí léčených pro chronickou hepatitidu C

Kombinace ribavirinu s peginterferonem alfa-2b je vhodná i pro starší nemocné s hepatitidou C

Kombinace ribavirinu s peginterferonem alfa-2b je vhodná i pro starší nemocné s hepatitidou C

Přežívání viru hepatitidy C v jehlách injekčních stříkaček je závislé na jejich tvaru a objemu mrtvého prostoru

Přežívání viru hepatitidy C v jehlách injekčních stříkaček je závislé na jejich tvaru a objemu mrtvého prostoru

Vliv profylaxe escitalopramem během antivirové terapie chronické hepatitidy C u pacientů s anamnézou intravenózního užívání drog a deprese

Vliv profylaxe escitalopramem během antivirové terapie chronické hepatitidy C u pacientů s anamnézou intravenózního užívání drog a deprese

Prospektivní hodnocení progrese jaterní fibrózy pomocí jaterní biopsie

Prospektivní hodnocení progrese jaterní fibrózy pomocí jaterní biopsie

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba