Přeskočit navigaci

Ribavirin a peginterferon jako prevence recidiv hepatocelulárního karcinomu u chronické hepatitidy C

Podle nově publikované studie s pacienty s chronickou hepatitidou C po kurativní léčbě hepatocelulárního karcinomu (HCC) by léčba ribavirinem a pegylovaným interferonem (pegIFN) mohla v této situaci snížit riziko recidiv karcinomu, zejména u pacientů s trombocytopenií.

Ribavirin a peginterferon jako prevence recidiv hepatocelulárního karcinomu u chronické hepatitidy C

Podávání ribavirinu a pegIFN u pacientů s chronickou hepatitidou C, kteří podstoupí kurativní léčbu HCC, je kontroverzní. Japonští autoři se pokusili do této problematiky vnést více světla.

Do své studie zařadili 99 pacientů s chronickou hepatitidou C, kteří podstoupili kurativní resekci nebo radiofrekvenční ablaci primárního HCC, splňovali milánská kritéria a byli léčeni ribavirinem a pegIFN. Průměrný věk těchto pacientů byl 65 let, poměr muži/ženy byl 75/24, 79 mělo genotyp 1 a 20 genotyp 2. Výskyt recidiv byl hodnocen u 40 pacientů. Jejich průměrná délka sledování dosáhla 27,6 měsíce.

Ze všech zařazených pacientů vysadilo antivirovou léčbu 25 %. U pacientů, kteří pokračovali v léčbě, bylo trvalé virologické odpovědi dosaženo ve 35 % u genotypu 1 a v 56 % u genotypu 2. Výskyt recidiv HCC dosáhl 10,0 % po 1 roce a 40,8 % po 3 letech. Multivariantní analýza ukázala, že nezávislými faktory spojenými s recidivou HCC byly virologická odpověď a počet trombocytů. U trvalé virologické odpovědi byl zjištěn poměr rizik [HR] 0,190 (p = 0,029), u počtu trombocytů < 12 × 104/mm3 činil HR 3,19 (p = 0,019).

Autoři svoji práci uzavřeli konstatováním, že pacienti s chronickou hepatitidou C po kurativní léčbě HCC by mohli být kandidáty antivirové léčby ribavirinem a pegIFN, která by mohla snížit riziko recidiv karcinomu. O protivirové léčbě je vhodné uvažovat zejména u pacientů s nízkým počtem trombocytů.

(zza)

Zdroj: Harada N., Hiramatsu N., Oze T., et al. Efficacy of pegylated interferon and ribavirin combination therapy for patients with hepatitis C virus infection after curative resection or ablation for hepatocellular carcinoma-A retrospective multicenter study. J Med Virol. 2015 Mar 13. [Epub ahead of print]

 

 

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Odpověď na léčbu pegintronem u asijské a bělošské populace

Odpověď na léčbu pegintronem u asijské a bělošské populace

Léčba boceprevirem u pacientů s rekurentní hepatitidou C po transplantaci jater

Léčba boceprevirem u pacientů s rekurentní hepatitidou C po transplantaci jater

Jsou HIV pozitivní pacienti po ukončené léčbě hepatitidy C pegylovaným interferonem s ribavirinem náchylnější k relapsu?

Jsou HIV pozitivní pacienti po ukončené léčbě hepatitidy C pegylovaným interferonem s ribavirinem náchylnější k relapsu?

Výskyt MALT lymfomů u pacientů infikovaných virovou hepatitidou typu C je asociován s translokací t(14;18)

Výskyt MALT lymfomů u pacientů infikovaných virovou hepatitidou typu C je asociován s translokací t(14;18)

Účinnost a bezpečnost terapie pegylovaným interferonem u dětí a dospívajících – výsledky metaanalýzy

Účinnost a bezpečnost terapie pegylovaným interferonem u dětí a dospívajících – výsledky metaanalýzy

Setrvalá virologická odpověď na terapii interferonem brání vzniku jícnových varixů u pacientů s HCV cirhózou

Setrvalá virologická odpověď na terapii interferonem brání vzniku jícnových varixů u pacientů s HCV cirhózou

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Alergie, astma, senná rýma