Přeskočit navigaci

Ribavirin a peginterferon jako prevence recidiv hepatocelulárního karcinomu u chronické hepatitidy C

Podle nově publikované studie s pacienty s chronickou hepatitidou C po kurativní léčbě hepatocelulárního karcinomu (HCC) by léčba ribavirinem a pegylovaným interferonem (pegIFN) mohla v této situaci snížit riziko recidiv karcinomu, zejména u pacientů s trombocytopenií.

Ribavirin a peginterferon jako prevence recidiv hepatocelulárního karcinomu u chronické hepatitidy C

Podle nově publikované studie s pacienty s chronickou hepatitidou C po kurativní léčbě hepatocelulárního karcinomu (HCC) by léčba ribavirinem a pegylovaným interferonem (pegIFN) mohla v této situaci snížit riziko recidiv karcinomu, zejména u pacientů s trombocytopenií.

Podávání ribavirinu a pegIFN u pacientů s chronickou hepatitidou C, kteří podstoupí kurativní léčbu HCC, je kontroverzní. Japonští autoři se pokusili do této problematiky vnést více světla.

Do své studie zařadili 99 pacientů s chronickou hepatitidou C, kteří podstoupili kurativní resekci nebo radiofrekvenční ablaci primárního HCC, splňovali milánská kritéria a byli léčeni ribavirinem a pegIFN. Průměrný věk těchto pacientů byl 65 let, poměr muži/ženy byl 75/24, 79 mělo genotyp 1 a 20 genotyp 2. Výskyt recidiv byl hodnocen u 40 pacientů. Jejich průměrná délka sledování dosáhla 27,6 měsíce.

Ze všech zařazených pacientů vysadilo antivirovou léčbu 25 %. U pacientů, kteří pokračovali v léčbě, bylo trvalé virologické odpovědi dosaženo ve 35 % u genotypu 1 a v 56 % u genotypu 2. Výskyt recidiv HCC dosáhl 10,0 % po 1 roce a 40,8 % po 3 letech. Multivariantní analýza ukázala, že nezávislými faktory spojenými s recidivou HCC byly virologická odpověď a počet trombocytů. U trvalé virologické odpovědi byl zjištěn poměr rizik [HR] 0,190 (p = 0,029), u počtu trombocytů < 12 × 104/mm3 činil HR 3,19 (p = 0,019).

Autoři svoji práci uzavřeli konstatováním, že pacienti s chronickou hepatitidou C po kurativní léčbě HCC by mohli být kandidáty antivirové léčby ribavirinem a pegIFN, která by mohla snížit riziko recidiv karcinomu. O protivirové léčbě je vhodné uvažovat zejména u pacientů s nízkým počtem trombocytů.

(zza)

Zdroj: Harada N., Hiramatsu N., Oze T., et al. Efficacy of pegylated interferon and ribavirin combination therapy for patients with hepatitis C virus infection after curative resection or ablation for hepatocellular carcinoma-A retrospective multicenter study. J Med Virol. 2015 Mar 13. [Epub ahead of print]

 

 

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Chronická hepatitida C reaguje špatně na kombinovanou léčbu u chronické hepatitidy B

Chronická hepatitida C reaguje špatně na kombinovanou léčbu u chronické hepatitidy B

Kombinace neinvazivních testů má u pacientů s chronickou hepatitidou C větší prognostický význam než jaterní biopsie

Kombinace neinvazivních testů má u pacientů s chronickou hepatitidou C větší prognostický význam než jaterní biopsie

Vliv přidání hypoglykemika k léčbě PEG-IFN/RBV u pacientů s HCV genotypu 1 na dosažení setrvalé virologické odpovědi

Vliv přidání hypoglykemika k léčbě PEG-IFN/RBV u pacientů s HCV genotypu 1 na dosažení setrvalé virologické odpovědi

Asociace mezi chronickou hepatitidou C a vysokými hladinami cirkulujícího NT-proBNP

Asociace mezi chronickou hepatitidou C a vysokými hladinami cirkulujícího NT-proBNP

Výsledky léčby HCV genotypu 1 kombinací pegylovaného interferonu a ribavirinu u pacientů s nekonzistentním vývojem odpovědi na léčbu mezi týdny 4 a 12

Výsledky léčby HCV genotypu 1 kombinací pegylovaného interferonu a ribavirinu u pacientů s nekonzistentním vývojem odpovědi na léčbu mezi týdny 4 a 12

Pegylovaný interferon a ribavirin v léčbě genotypu 1b u VHC: starší ženy mají horší výsledky v dosažení trvalé virologické odpovědi

Pegylovaný interferon a ribavirin v léčbě genotypu 1b u VHC: starší ženy mají horší výsledky v dosažení trvalé virologické odpovědi

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Polévka s vůní orientu: jak si připravit domácí Pho Bo