Přeskočit navigaci

Vliv pohlaví na terapeutickou odpověď na kombinovanou léčbu hepatitidy C

Infekční hepatitida typu C je ve Spojených státech hlavní příčinou vzniku jaterní cirhózy, hepatocelulárního karcinomu a nutnosti transplantace jater. Zavedení přímo působících antivirotik do terapie tohoto onemocnění přispělo ke zlepšení léčebné odpovědi u mnoha nemocných. Vlivem pohlaví na dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) se zabývala nedávno publikovaná americká studie.

Vliv pohlaví na terapeutickou odpověď na kombinovanou léčbu hepatitidy C

Studie sledovala 70 subjektů

Studie, jejíž výsledky byly publikovány na začátku tohoto roku, se zúčastnilo 70 nemocných trpících infekční hepatitidou typu C s prokázaným HCV genotypem I. Pacienti byli léčeni kombinací pegylovaného interferonu alfa, ribavirinu a telapreviru či bocepreviru.

K dosažení setrvalé virologické odpovědi došlo častěji u mužů

Studie prokázala, že k dosažení setrvalé virologické odpovědi došlo prokazatelně méně často u žen v porovnání s muži (24 % vs. 59 %), a to i po vyloučení možného vlivu takových faktorů, jako je rozdílný věk, rasa, genotyp, předchozí léčba, délka léčby či stupeň fibrózy. Relaps po kompletním dokončení léčby byl častější rovněž mezi ženami.

Rozdíly v důvodech přerušení léčby

34 účastníků (48 %) léčbu nedokončilo. Přerušení kvůli terapii limitujícím nežádoucím účinkům bylo častěji pozorováno u mužů, ztráta sledování byla častější u žen. V ukončení léčby na základě jejího selhání nebyly mezi pohlavími nalezeny signifikantní rozdíly.

Provedená studie potvrdila signifikantní rozdíly v dosažení setrvalé virologické odpovědi mezi oběma pohlavími. Důležitou roli hrají vedle biologických faktorů také faktory nebiologické, mezi které patří například přístup k léčbě či adherence k terapii.

(veri)

Zdroj: Simoes A. A. et al. Effect of Gender on the Response to Hepatitis C Treatment in an Inner-City Population. Womens Health Issues. 2015 May-Jun; 25 (3): 289–93; doi: 10.1016/j.whi.2015.02.008.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Vitamín D může zlepšit u starších pacientů s chronickou hepatitidou C efekt terapie PEG-INF/ribavirin

Vitamín D může zlepšit u starších pacientů s chronickou hepatitidou C efekt terapie PEG-INF/ribavirin

Antivirová léčba chronické hepatitidy C u pacientů s cirhózou

Antivirová léčba chronické hepatitidy C u pacientů s cirhózou

Faktory ovlivňující terapeutickou odpověď na pegylovaný interferon a ribavirin u různých genotypů chronické hepatitidy C

Faktory ovlivňující terapeutickou odpověď na pegylovaný interferon a ribavirin u různých genotypů chronické hepatitidy C

Predikce výsledku léčby hepatitidy C interferonem/ribavirinem na základě nukleotidové analýzy RNA viru

Predikce výsledku léčby hepatitidy C interferonem/ribavirinem na základě nukleotidové analýzy RNA viru

LDH jako indikátor akutního selhání jater

LDH jako indikátor akutního selhání jater

Pacienti s hepatitidou C, kteří se nakazili při užívání injekčních drog, mají větší šanci na dosažení trvalé virologické odpovědi na léčbu pegINF a ribavirinem

Pacienti s hepatitidou C, kteří se nakazili při užívání injekčních drog, mají větší šanci na dosažení trvalé virologické odpovědi na léčbu pegINF a ribavirinem

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci