Přeskočit navigaci

Zvýšení snášenlivosti protivirové léčby při recidivě hepatitidy C po transplantaci jater

Dávkování ribavirinu řízené dle dosažené sérové koncentrace a podávání darbopoetinu může výrazně zvýšit snášenlivost léčby, adherenci k léčbě a dokončení léčby v kombinaci s pegylovaným interferonem (pegINT). Toto zjištění se týká pacientů s relapsem hepatitidy C genotypu 2 a 3 po transplantaci jater.

Zvýšení snášenlivosti protivirové léčby při recidivě hepatitidy C po transplantaci jater

Relaps hepatitidy C po transplantaci jater je častý. Snášenlivost léčby pegINT a ribavirinem je u těchto pacientů suboptimální a často dochází k vysazení léčby z důvodu nežádoucích účinků. Švédští autoři se proto pokusili najít cestu, jak snášenlivost léčby zvýšit.

U 54 pacientů dávkovali ribavirin na základě dosažené koncentrace s cílem udržet koncentraci 10 µmol/l. Pacientům současně podávali darbopoetin a pegINF α-2 v dávce 180 µg u genotypu 1 a 135 µg u genotypů 2 a 3.

Celou léčbu dokončilo 94 % zařazených pacientů (51 z 54). Z těchto pacientů (analýza per protokol) dosáhlo trvalé virologické odpovědi (SVR) 43 %: u genotypu 2 a 3 to bylo 82 % a u genotypu 1 jen 22 % (p = 0,0001). Vyšší pravděpodobnost dosažení SVR měli také pacienti s IL28B CC genotypem (v 73 % v porovnání s pacienty s non-CC 33 %, p = 0,016) a dále pacienti s mírnou fibrózou (stadia 1–2, 56 %) než pacienti se závažnou fibrózou (stadia 3–4, 26 %).

Tyto výsledky publikované na začátku roku 2015 ukázaly možnost, jak zlepšit snášenlivost a dodržování léčby ribavirinem a pegINF při recidivě hepatitidy C po transplantaci jater. Prediktorem nízké pravděpodobnosti dosažení SVR jsou při tomto přístupu genotyp 1, non-CC genotyp a pokročilé stadium fibrózy.

(zza)

Zdroj:
Ackefors M., Castedal M., Dahlgard O., et al. Peg-IFN and ribavirin treatment for recurrence of genotype 2 and 3 hepatitis C after liver transplantation. Infect Dis (Lond.) 2015 Apr; 47 (4): 209–217. Epub 2015 Feb 4.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Účinnost terapie chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem s ribavirinem u pacientů na substituční terapii metadonem

Účinnost terapie chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem s ribavirinem u pacientů na substituční terapii metadonem

Trvalá i dočasná eliminace viru hepatitidy C snižuje riziko vzniku hepatocelulárního karcinomu

Trvalá i dočasná eliminace viru hepatitidy C snižuje riziko vzniku hepatocelulárního karcinomu

Vysoké dávkování ribavirinu zvýší u pacientů s rezistencí na předchozí léčbu hepatitidy C časnou virologickou odpověď

Vysoké dávkování ribavirinu zvýší u pacientů s rezistencí na předchozí léčbu hepatitidy C časnou virologickou odpověď

Léčba pegylovaným interferonem alfa a ribavirinem u dětí s chronickou hepatitidou C

Léčba pegylovaným interferonem alfa a ribavirinem u dětí s chronickou hepatitidou C

Dentální obtíže oddalují zahájení terapie interferonem u pacientů s VHC

Dentální obtíže oddalují zahájení terapie interferonem u pacientů s VHC

Výběr pacientů s virovou hepatitidou C a cirhózou jater pro léčbu trojkombinací

Výběr pacientů s virovou hepatitidou C a cirhózou jater pro léčbu trojkombinací

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci