Přeskočit navigaci

Vysoké dávkování ribavirinu zvýší u pacientů s rezistencí na předchozí léčbu hepatitidy C časnou virologickou odpověď

Podávání vysokých individualizovaných dávek ribavirinu u pacientů s hepatitidou C genotypu 1, kteří nevykázali odpověď na předchozí léčbu standardními dávkami ribavirinu, vedlo k časné virologické odpovědi u 80 % z nich. Tato léčba byla bezpečná za předpokladu těsného monitorování anémie a podávání erytropoetinu.

Vysoké dávkování ribavirinu zvýší u pacientů s rezistencí na předchozí léčbu hepatitidy C časnou virologickou odpověď

Jde o výsledky švédské studie s 20 pacienty publikované v březnu 2015. Zařazeni byli pacienti bez odpovědi na předchozí léčbu ribavirinem a pegylovaným interferonem. Ve studii byl ribavirin podáván s cílem udržet plazmatickou koncentraci > 15 µmol/l. Iniciální dávka byla vypočtena na základě renální funkce a tělesné hmotnosti. Dva týdny před zahájením protivirové léčby začali pacienti užívat erytropoetin.

Průměrný věk zařazených pacientů (16 mužů a 4 ženy) byl 52 let a 60 % z nich mělo pokročilou jaterní fibrózu. Po 12 týdnech léčby vedlo podávání vysoké dávky ribavirinu k významně většímu poklesu RNA HCV (o 3,13 IU/ml) v porovnání s běžnou dávkou ribavirinu (o 2,05 IU/ml, p < 0,001). To zajistilo časnou odpověď na léčbu vysokými dávkami u 80 % pacientů. Po 24 týdnech léčby mělo negativní výsledek vyšetření RNA HCV 60 % pacientů, na konci léčby 45 % pacientů a trvalé virologické odpovědi dosáhlo 5 % pacientů.

Denní dávka ribavirinu se v době výsledného ustáleného stavu pohybovala od 1400 do 4400 mg. Průměrná hladina hemoglobinu během léčby klesala ze 163 g/l při vstupu do studie na 134 g/l po 4 týdnech léčby a na 110 g/l po 12 týdnech. Krevní transfuze byla nutná u 10 % pacientů. Žádné další závažné nežádoucí příhody nebyly zaznamenány.

Jak autoři uzavírají, individualizovaná vysoká dávka ribavirinu cílená na hladinu > 15 µmol/l vedla k významně většímu časnému poklesu RNA HCV než standardní schéma dávkování. Vyšší dávkování ribavirinu je bezpečné při současném podávání erytropoetinu a monitorování anémie.

(zza)

Zdroj:
Lindahl K., Hörnfeld E., Ståhle L., et al. High Dose Ribavirin Enhances Early Virological Response in Hepatitis C Genotype 1 Infected Patients. Ther Drug Monit. 2015 Mar 24. [Epub ahead of print] 

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Účinnost PegIntronu v kombinaci s ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Účinnost PegIntronu v kombinaci s ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Počet trombocytů jako prediktor setrvalé virologické odpovědi u znovu přeléčených pacientů s HCV, kteří původně nereagovali na léčbu interferonem a ribavirinem

Počet trombocytů jako prediktor setrvalé virologické odpovědi u znovu přeléčených pacientů s HCV, kteří původně nereagovali na léčbu interferonem a ribavirinem

Klinická účinnost a bezpečnost léčby peginterferonem alfa a ribavirinem u cirhotických pacientů s virovou hepatitidou C

Klinická účinnost a bezpečnost léčby peginterferonem alfa a ribavirinem u cirhotických pacientů s virovou hepatitidou C

Využití neinvazivních metod při hodnocení odpovědi na léčbu chronické hepatitidy C

Využití neinvazivních metod při hodnocení odpovědi na léčbu chronické hepatitidy C

Diabetičtí pacienti reagují hůře na léčbu chronické VHC

Diabetičtí pacienti reagují hůře na léčbu chronické VHC

Epidemiologie HCV genotypu 6

Epidemiologie HCV genotypu 6

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci