Přeskočit navigaci

Vysoké dávkování ribavirinu zvýší u pacientů s rezistencí na předchozí léčbu hepatitidy C časnou virologickou odpověď

Podávání vysokých individualizovaných dávek ribavirinu u pacientů s hepatitidou C genotypu 1, kteří nevykázali odpověď na předchozí léčbu standardními dávkami ribavirinu, vedlo k časné virologické odpovědi u 80 % z nich. Tato léčba byla bezpečná za předpokladu těsného monitorování anémie a podávání erytropoetinu.

Vysoké dávkování ribavirinu zvýší u pacientů s rezistencí na předchozí léčbu hepatitidy C časnou virologickou odpověď

Jde o výsledky švédské studie s 20 pacienty publikované v březnu 2015. Zařazeni byli pacienti bez odpovědi na předchozí léčbu ribavirinem a pegylovaným interferonem. Ve studii byl ribavirin podáván s cílem udržet plazmatickou koncentraci > 15 µmol/l. Iniciální dávka byla vypočtena na základě renální funkce a tělesné hmotnosti. Dva týdny před zahájením protivirové léčby začali pacienti užívat erytropoetin.

Průměrný věk zařazených pacientů (16 mužů a 4 ženy) byl 52 let a 60 % z nich mělo pokročilou jaterní fibrózu. Po 12 týdnech léčby vedlo podávání vysoké dávky ribavirinu k významně většímu poklesu RNA HCV (o 3,13 IU/ml) v porovnání s běžnou dávkou ribavirinu (o 2,05 IU/ml, p < 0,001). To zajistilo časnou odpověď na léčbu vysokými dávkami u 80 % pacientů. Po 24 týdnech léčby mělo negativní výsledek vyšetření RNA HCV 60 % pacientů, na konci léčby 45 % pacientů a trvalé virologické odpovědi dosáhlo 5 % pacientů.

Denní dávka ribavirinu se v době výsledného ustáleného stavu pohybovala od 1400 do 4400 mg. Průměrná hladina hemoglobinu během léčby klesala ze 163 g/l při vstupu do studie na 134 g/l po 4 týdnech léčby a na 110 g/l po 12 týdnech. Krevní transfuze byla nutná u 10 % pacientů. Žádné další závažné nežádoucí příhody nebyly zaznamenány.

Jak autoři uzavírají, individualizovaná vysoká dávka ribavirinu cílená na hladinu > 15 µmol/l vedla k významně většímu časnému poklesu RNA HCV než standardní schéma dávkování. Vyšší dávkování ribavirinu je bezpečné při současném podávání erytropoetinu a monitorování anémie.

(zza)

Zdroj:
Lindahl K., Hörnfeld E., Ståhle L., et al. High Dose Ribavirin Enhances Early Virological Response in Hepatitis C Genotype 1 Infected Patients. Ther Drug Monit. 2015 Mar 24. [Epub ahead of print] 

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Kvalita života dětí léčených pro chronickou hepatitidu C

Kvalita života dětí léčených pro chronickou hepatitidu C

Srovnání 14týdenní a 24týdenní terapie u pacientů s HCV genotypem 2/3

Srovnání 14týdenní a 24týdenní terapie u pacientů s HCV genotypem 2/3

Vývoj a validace metody pro stanovení ribavirinu v suché kapce krve

Vývoj a validace metody pro stanovení ribavirinu v suché kapce krve

Předtransplantační sérové hladiny HCV RNA predikují odpověď na antivirovou terapii po transplantaci od žijícího dárce

Předtransplantační sérové hladiny HCV RNA predikují odpověď na antivirovou terapii po transplantaci od žijícího dárce

Role viru Epsteina–Barrové a polymorfizmů v genu pro interleukin-28B na predikci odpovědi na léčbu hepatitidy C interferonem

Role viru Epsteina–Barrové a polymorfizmů v genu pro interleukin-28B na predikci odpovědi na léčbu hepatitidy C interferonem

Screening hepatitidy C na základě roku narození, ne rizikových faktorů

Screening hepatitidy C na základě roku narození, ne rizikových faktorů

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Pylový Zpravodaj pro celou ČR