Přeskočit navigaci

Přežití HCV-pozitivních pacientů po transplantaci jater od živého dárce – japonská studie

V Japonsku byla nedávno provedena zajímavá studie – autoři zkoumali přežití japonských pacientů s hepatitidou C po transplantaci jater od živého dárce (living donor liver transplantation – LDLT).

Přežití HCV-pozitivních pacientů po transplantaci jater od živého dárce – japonská studie

Do studie bylo zahrnuto 514 pacientů po transplantaci jater od živého dárce. Kumulativní přežití pacientů po 5 letech bylo 72 %, po 10 letech od operace žilo stále ještě 63 % pacientů. Během sledování zemřelo 142 pacientů (28 %), část z nich na rekurentní hepatitidu C (42 případů). Pomocí Coxovy regresní multivariantní analýzy bylo zjištěno, že negativními nezávislými prognostickými faktory přežití byly věk dárce více než 40 let, darování levého jaterního štěpu, akutní rejekční epizoda a absence setrvalé virologické odpovědi u příjemce (SVR).

Po transplantaci bylo 361 pacientů léčeno kombinací pegylovaného interferonu a ribavirinu (u 150 z nich šlo o preventivní léčbu, 211 pacientů bylo léčeno z důvodu potvrzené rekurentní infekce). U 40 % pacientů byla dávka redukována, 42 % léčbu předčasně ukončilo. SVR bylo dosaženo u 43 % pacientů.

Závěrem je možno říci, že přežití HCV-pozitivních pacientů po LDLT je dobré, 10 let přežívá 63 % odoperovaných pacientů. Z výsledků se zároveň zdá , že u pacientů s HCV by měl být preferován štěp z pravého jaterního laloku.

(epa)

Zdroj: Akamatsu N., Sugawara Y., Kokudo N., et al. Outcomes of living donor liver transplantation for HCV-positive recipients in Japan: results of a nationwide survey. Transpl Int. 2014 Mar 31; doi: 10.1111/tri.12329. [Epub ahead of print]

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Genotypy viru hepatitidy C

Genotypy viru hepatitidy C

Metabolické poruchy u pacientů s chronickou hepatitídou C – vliv genotypu a etnika

Metabolické poruchy u pacientů s chronickou hepatitídou C – vliv genotypu a etnika

Setrvalá virologická odpověď na terapii interferonem brání vzniku jícnových varixů u pacientů s HCV cirhózou

Setrvalá virologická odpověď na terapii interferonem brání vzniku jícnových varixů u pacientů s HCV cirhózou

U reinfikovaných HCV pacientů dochází s větší pravděpodobností ke spontánnímu vymizení infekce

U reinfikovaných HCV pacientů dochází s větší pravděpodobností ke spontánnímu vymizení infekce

Přímo působící antivirotika v léčbě chronické hepatitidy C – problémy a budoucnost

Přímo působící antivirotika v léčbě chronické hepatitidy C – problémy a budoucnost

Asociace mezi chronickou hepatitidou C a vysokými hladinami cirkulujícího NT-proBNP

Asociace mezi chronickou hepatitidou C a vysokými hladinami cirkulujícího NT-proBNP

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci