Přeskočit navigaci

Přežití HCV-pozitivních pacientů po transplantaci jater od živého dárce – japonská studie

V Japonsku byla nedávno provedena zajímavá studie – autoři zkoumali přežití japonských pacientů s hepatitidou C po transplantaci jater od živého dárce (living donor liver transplantation – LDLT).

Přežití HCV-pozitivních pacientů po transplantaci jater od živého dárce – japonská studie

Do studie bylo zahrnuto 514 pacientů po transplantaci jater od živého dárce. Kumulativní přežití pacientů po 5 letech bylo 72 %, po 10 letech od operace žilo stále ještě 63 % pacientů. Během sledování zemřelo 142 pacientů (28 %), část z nich na rekurentní hepatitidu C (42 případů). Pomocí Coxovy regresní multivariantní analýzy bylo zjištěno, že negativními nezávislými prognostickými faktory přežití byly věk dárce více než 40 let, darování levého jaterního štěpu, akutní rejekční epizoda a absence setrvalé virologické odpovědi u příjemce (SVR).

Po transplantaci bylo 361 pacientů léčeno kombinací pegylovaného interferonu a ribavirinu (u 150 z nich šlo o preventivní léčbu, 211 pacientů bylo léčeno z důvodu potvrzené rekurentní infekce). U 40 % pacientů byla dávka redukována, 42 % léčbu předčasně ukončilo. SVR bylo dosaženo u 43 % pacientů.

Závěrem je možno říci, že přežití HCV-pozitivních pacientů po LDLT je dobré, 10 let přežívá 63 % odoperovaných pacientů. Z výsledků se zároveň zdá , že u pacientů s HCV by měl být preferován štěp z pravého jaterního laloku.

(epa)

Zdroj: Akamatsu N., Sugawara Y., Kokudo N., et al. Outcomes of living donor liver transplantation for HCV-positive recipients in Japan: results of a nationwide survey. Transpl Int. 2014 Mar 31; doi: 10.1111/tri.12329. [Epub ahead of print]

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Rozmanitost sekvencí aminokyselin v HCV E2 proteinu v PBMC a v séru

Rozmanitost sekvencí aminokyselin v HCV E2 proteinu v PBMC a v séru

Pegylovaný interferon s ribavirinem jsou účinné v terapii pacientů s koinfekcí HBV a HCV

Pegylovaný interferon s ribavirinem jsou účinné v terapii pacientů s koinfekcí HBV a HCV

Hodnocení aktuálního stavu výživy u pacientů s HCV asociovanou jaterní cirhózou v kompenzovaném stadiu

Hodnocení aktuálního stavu výživy u pacientů s HCV asociovanou jaterní cirhózou v kompenzovaném stadiu

Ribavirin a peginterferon jako prevence recidiv hepatocelulárního karcinomu u chronické hepatitidy C

Ribavirin a peginterferon jako prevence recidiv hepatocelulárního karcinomu u chronické hepatitidy C

Terapie hepatitidy C u dětí

Terapie hepatitidy C u dětí

Opakovaná léčba peginterferonem a ribavirinem u chronické hepatitidy C

Opakovaná léčba peginterferonem a ribavirinem u chronické hepatitidy C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Fenylketonurie a PKU dieta