Přeskočit navigaci

Léčba boceprevirem u pacientů s rekurentní hepatitidou C po transplantaci jater

V poslední době se i u pacientů po transplantacích jater používá k léčbě rekurentní hepatitidy C (HCV) kombinace proteázových inhibitorů s pegylovaným interferonem a ribavirinem (PEG-IFN/RBV). Autoři studie publikované v časopise Liver International se zaměřili na hodnocení bezpečnosti a účinnosti terapie boceprevirem (BOC) v kombinaci s PEG-IFN/RBV u pacientů s rekurentní hepatitidou C genotypu 1 po transplantaci jater.

Léčba boceprevirem u pacientů s rekurentní hepatitidou C po transplantaci jater

Studie se zúčastnilo 20 pacientů po transplantaci jater s rekurentní hepatitidou C. Na začátku studie byly průměrné hladiny ALT 1,15 (± 0,86) µkat/l, celkový bilirubin 30,4 (± 34,0) µmol/l a HCV RNA 16 955 510 (±21 620 675) IU/ml. Častým nežádoucím účinkem byla anémie, která u 16 z 20 pacientů vyžadovala podání erytropoetinu a u 17 z 20 účastníků snížení dávky ribavirinu. Třetině pacientů musela být podána krevní transfuze. Byly použity i další růstové faktory – filgrastim u 11 z 20 pacientů a eltrombopag u 2 z 20 účastníků. Během léčby vzrostla hladina kreatininu signifikantně ze 117,6 μmol/l na 140,6 μmol/l v týdnu 20 (p < 0,005). Celková míra dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) byla 50 %. U 14 pacientů s virovou náloží menší než 1 000 IU/ml v týdnu 4 byla SVR 71 %. Mezi 11 pacienty, kteří měli hladinu HCV RNA v týdnu 4 nedetekovatelnou, byla SVR 83 %.

Antivirová terapie s užitím bocepreviru vyžaduje u pacientů po transplantaci jater pečlivé sledování. U většiny pacientů bylo potřeba použít léčbu růstovými faktory ke zvládnutí anémie a neutropenie. Virologická odpověď vypadá slibně, ale jsou zapotřebí data z dlouhodobých studií.

(epa)

Zdroj: Saab S., Manne V., Bau S., et al. Boceprevir in liver transplant recipients. Liver Int. 2014 Mar 26; doi: 10.1111/liv.12548. [Epub ahead of print]

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Některé varianty genu pro inosin-trifosfát-pyrofosfatázu mohou chránit před vznikem anémie při léčbě pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Některé varianty genu pro inosin-trifosfát-pyrofosfatázu mohou chránit před vznikem anémie při léčbě pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Podle von Wilebrandova faktoru lze stanovit stadium jaterní fibrózy u chronické hepatitidy C

Podle von Wilebrandova faktoru lze stanovit stadium jaterní fibrózy u chronické hepatitidy C

Srovnání účinnosti kombinované terapie peginterferonem s ribavirinem u pacientů s koagulační poruchou a bez ní

Srovnání účinnosti kombinované terapie peginterferonem s ribavirinem u pacientů s koagulační poruchou a bez ní

Setrvalá virologická odpověď na terapii interferonem brání vzniku jícnových varixů u pacientů s HCV cirhózou

Setrvalá virologická odpověď na terapii interferonem brání vzniku jícnových varixů u pacientů s HCV cirhózou

Výskyt náhodné aneuploidie u pacientů s chronickou hepatitidou C

Výskyt náhodné aneuploidie u pacientů s chronickou hepatitidou C

Prediktory rizika anémie a setrvalé virologické odpovědi při léčbě chronické hepatitidy C

Prediktory rizika anémie a setrvalé virologické odpovědi při léčbě chronické hepatitidy C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba