Přeskočit navigaci

Výsledky léčby HCV genotypu 1 kombinací pegylovaného interferonu a ribavirinu u pacientů s nekonzistentním vývojem odpovědi na léčbu mezi týdny 4 a 12

Někteří pacienti s chronickou hepatitidou C (HCV), kteří mají po 4 týdnech léčby kombinací pegylovaného interferonu a ribavirinu (PEG-IFN/RBV) jasně patrný pokles HCV RNA, přesto nedosáhnou časné virologické odpovědi (EVR), tedy nedetekovatelné hladiny HCV RNA nebo poklesu HCV RNA o ≥ 2 log10 po 12 týdnech léčby. Autoři předkládané studie se pokusili tuto část pacientů prozkoumat a najít faktory, které by je odhalily předem.

Výsledky léčby HCV genotypu 1 kombinací pegylovaného interferonu a ribavirinu u pacientů s nekonzistentním vývojem odpovědi na léčbu mezi týdny 4 a 12

Do studie bylo celkem zahrnuto 516 pacientů s HCV genotypu 1, kteří po 4 týdnech léčby kombinací PEG-IFN/RBV dosáhli poklesu HCV RNA o ≥ 3 log10. Autoři porovnávali charakteristiky a výsledky léčby pacientů s kompletní EVR s těmi, kteří jí nedosáhli.

Ze 334 pacientů s poklesem HCV RNA o ≥ 3 log10 po 4 týdnech léčby jich nakonec 78 (23,4 %) nedosáhlo kompletní časné virologické odpovědi (EVR). S neúspěšným dosažením EVR bylo nezávisle spojeno ženské pohlaví, vyšší hladiny HCV RNA před léčbou a nižší hladina ALT. Míra dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) u pacientů bez kompletní EVR byla 47,4 %, což bylo signifikantně méně než u pacientů s kompletní EVR (89,7 %, p < 0,0001).

Pacienti, kteří i přes pokles o ≥ 3 log10 v HCV RNA po 4 týdnech léčby nedosáhnou EVR a následně ani SVR, jsou častěji ženy a před léčbou mají vyšší hladinu HCV RNA a nižší hladiny ALT.

(epa)

Zdroj: Toyoda H., Kumada T., Shimada N., et al. Characteristics and Outcomes of HCV Genotype-1-Infected Patients Treated with Peginterferon and Ribavirin Combination Therapy with Discordant HCV Responses 4 and 12 Weeks after Starting Therapy. Intervirology. 2014 Jun 28; 57 (5): 289–296. [Epub ahead of print]

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Výsledky screeningu hepatitidy C u rizikové skupiny pacientů po kardiální operaci

Výsledky screeningu hepatitidy C u rizikové skupiny pacientů po kardiální operaci

Role HCV genotypu 3 v progresi jaterní fibrózy – systematická review a metaanalýza

Role HCV genotypu 3 v progresi jaterní fibrózy – systematická review a metaanalýza

Vliv polymorfizmů genu pro interleukin 28B na účinnost léčby interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 3

Vliv polymorfizmů genu pro interleukin 28B na účinnost léčby interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 3

Sérová hladina osteopontinu jako biomarker stupně fibrózy jater u pacientů s hepatitidou C

Sérová hladina osteopontinu jako biomarker stupně fibrózy jater u pacientů s hepatitidou C

Ribavirin a peginterferon jako prevence recidiv hepatocelulárního karcinomu u chronické hepatitidy C

Ribavirin a peginterferon jako prevence recidiv hepatocelulárního karcinomu u chronické hepatitidy C

Kvalita života dětí léčených pro chronickou hepatitidu C

Kvalita života dětí léčených pro chronickou hepatitidu C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Pylový Zpravodaj pro celou ČR