Přeskočit navigaci

Léčba chronické hepatitidy C genotypu 1 pegylovaným interferonem a ribavirinem pouze po dobu 36 týdnů u pacientů s časnou virologickou odpovědí

Standardní terapií chronické hepatitidy C (HCV) genotypu 1 je podávání pegylovaného interferonu v kombinaci s ribavirinem (PEG-IFN/RBV) po dobu 48 týdnů. Kratší trvání léčby by přitom bylo pro pacienty výhodnější omezením nežádoucích účinků a pro zdravotní systémy nižší cenou. Studie publikovaná nedávno v časopise Annals of Hepatology se zaměřila na srovnání účinnosti 36- a 48týdenní léčby PEG-IFN/RBV u pacientů s kompletní časnou virologickou odpovědí (cEVR).

Léčba chronické hepatitidy C genotypu 1 pegylovaným interferonem a ribavirinem pouze po dobu 36 týdnů u pacientů s časnou virologickou odpovědí

U pacientů s chronickou HCV genotypu 1, kteří dříve nebyli nijak léčeni, byla zahájena léčba pegylovaným interferonem α-2b (1,5 μg/kg/týden) nebo α-2a (180 μg/týden) a ribavirinem (dávka stanovena podle váhy pacienta). Pacienti, kteří po 12 týdnech léčby dosáhli cEVR, tedy nedetekovatelné hladiny HCV RNA, byli následně randomizováni do skupiny A (48 týdnů léčby) nebo skupiny B (36 týdnů léčby). Primárním cílem bylo dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) 24 týdnů po ukončení léčby.

Z celkem 166 pacientů, u kterých byla ve sledovaném období léčba zahájena, jich 112 (69,3 %) dosáhlo cEVR. Tito pacienti byli rozděleni do skupin A (n = 59) a B (n = 53). Léčbu dokončilo 55 (93,2 %) pacientů ve skupině A a 50 (94,3 %) ve skupině B. Celková míra dosažení SVR ve skupině A byla 79,6 % (47/59) a ve skupině B 84,9 % (45/53), p = 0,622. Míra dosažení SVR byla v dalších subanalýzách v obou skupinách u všech faktorů podobná – sledovány byly virová nálož (≤ nebo > 400,000 IU/ml), rychlá virologická odpověď (dosaženo/nedosaženo), věk (≤ nebo > 40 let), body mass index (≤ nebo > 27) a přítomnost cirhózy (s cirhózou/bez cirhózy).

U pacientů s chronickou HCV genotypu 1, kteří dosáhnou cEVR, je léčba PEG-IFN/RBV po dobu 36 týdnů stejně účinná jako standardní terapie trvající 48 týdnů, bez ohledu na další faktory na straně pacienta či viru.

(epa)

Zdroj: Sood A., Midha V., Goyal O. Treatment of chronic hepatitis C genotype 1 early responders with 36 week pegylated interferon and ribavirin therapy. Ann Hepatol. 2014 Sep-Oct 2014; 13 (5): 503–509.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Sérové hladiny HCV RNA nejsou u pacientů s chronickou hepatitidou C spojeny s výskytem inzulinové rezistence a metabolického syndromu

Sérové hladiny HCV RNA nejsou u pacientů s chronickou hepatitidou C spojeny s výskytem inzulinové rezistence a metabolického syndromu

Bezpečnost a účinnost terapie kombinace boceprevir/peginterferon/ribavirin u pacientů s HCV genotypu 1 a kompenzovanou cirhózou

Bezpečnost a účinnost terapie kombinace boceprevir/peginterferon/ribavirin u pacientů s HCV genotypu 1 a kompenzovanou cirhózou

Účinnost a bezpečnost léčby hepatitidy C u hemodialyzovaných pacientů: monoterapie vs. kombinovaná léčba

Účinnost a bezpečnost léčby hepatitidy C u hemodialyzovaných pacientů: monoterapie vs. kombinovaná léčba

Boceprevir přidaný ke standardní léčbě je účinný v terapii hepatitidy typu C genotypu 1 u pacientů současně infikovaných HIV

Boceprevir přidaný ke standardní léčbě je účinný v terapii hepatitidy typu C genotypu 1 u pacientů současně infikovaných HIV

PegIntron v opakované léčbě chronické hepatitidy C v České republice

  PegIntron v opakované léčbě chronické hepatitidy C v České republice

Terapie hepatitidy C u dětí

Terapie hepatitidy C u dětí

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci