Přeskočit navigaci

Přežívání viru hepatitidy C v jehlách injekčních stříkaček je závislé na jejich tvaru a objemu mrtvého prostoru

Většina uživatelů injekčních drog používá k jejich aplikaci injekční stříkačky s vyměnitelnými jehlami, které mají velký objem mrtvého prostoru (HDS). Kontaminovaná krev obsažená v mrtvém prostoru jehly pak může být při dalším použití příčinou přenosu viru hepatitidy C (HCV), HIV i dalších krví přenosných onemocnění. Z tohoto důvodu byly vyvinuty speciální systémy injekčních stříkaček s napevno připojenými jehlami, které mají menší objem mrtvého prostoru (LDS) a mají za cíl snížit riziko přenosu infekcí mezi uživateli injekčních drog.

Přežívání viru hepatitidy C v jehlách injekčních stříkaček je závislé na jejich tvaru a objemu mrtvého prostoru

Práce amerických autorů hodnotila infekčnost krve kontaminované HCV v jednotlivých injekčních systémech. Autoři testovali přežití HCV genotypu 2a ve dvou různých systémech s LDS, tradičních injekčních stříkačkách s HDS a inzulinových stříkačkách. Testování bylo provedeno ihned po styku stříkačky a jehly s kontaminovanou krví, po týdenním uchovávání stříkačky a jehly v prostředí s teplotou 22 °C a po propláchnutí injekčního systému vodou.

Výsledky byly u jednotlivých systémů velmi rozdílné. Nejnižší míru pozitivity jehly na přítomnost HCV ve všech testech měly injekční stříkačky určené k aplikaci inzulinu. Životaschopnost viru ihned po kontaminaci se lišila od 47 % ± 4 % u 1ml stříkaček na inzulin až po 98 % ± 1 % u standardních 2ml stříkaček s HDS. Systémy s LDS se v tomto testu pohybovaly mezi 65 % ± 5 % a 93 % ± 3 %. Přežití viru přitom bylo nižší u těch stříkaček s LDS, u nichž byl snížen mrtvý prostor jehly, oproti těm, které měly menší mrtvý prostor celé stříkačky. I po týdenním uchovávání bylo přežití HCV nižší u systémů s LDS než u standardních injekčních systémů. Většina systémů s vyměnitelnými jehlami potřebovala několik proplachů, než se viru HCV zbavila, zatímco u inzulinové stříkačky stačilo jen jedno propláchnutí.

Tato studie ukazuje, že použitá injekční stříkačka a jehla mohou mít velký vliv na možnou infekci krví přenosnými nemocemi. Nejlepších výsledků dosahuje injekční stříkačka k aplikaci inzulinu, zatímco nové injekční systémy s omezením mrtvého prostoru se pohybují někde mezi inzulinovými stříkačkami a tradičními stříkačkami s vyměnitelnými jehlami s velkým objemem mrtvého prostoru.

(epa)

Zdroj: Binka M., Paintsil E., Patel A., et al. Survival of Hepatitis C Virus in Syringes Is Dependent on the Design of the Syringe-Needle and Dead Space Volume. PLoS One. 2015 Nov 4; 10 (11): e0139737; doi: 10.1371/journal.pone.0139737. eCollection 2015.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Bezpečnost léčby hepatitidy C při přidání bocepreviru se příliš neliší od dvojkombinace peginterferon a ribavirin

Bezpečnost léčby hepatitidy C při přidání bocepreviru se příliš neliší od dvojkombinace peginterferon a ribavirin

Diabetes zdvojnásobuje riziko hepatocelulárního karcinomu u pacientů s rozvinutou hepatitidou

Diabetes zdvojnásobuje riziko hepatocelulárního karcinomu u pacientů s rozvinutou hepatitidou

V průběhu dlouhodobé terapie nízko dávkovaným pegylovaným interferonem nedochází u pacientů s chronickou hepatitidou C ke zhoršení kognitivních funkcí

V průběhu dlouhodobé terapie nízko dávkovaným pegylovaným interferonem nedochází u pacientů s chronickou hepatitidou C ke zhoršení kognitivních funkcí

Zkušenosti s použitím bocepreviru nebo telapreviru v léčbě rekurencí hepatitidy C po jaterní transplantaci

Zkušenosti s použitím bocepreviru nebo telapreviru v léčbě rekurencí hepatitidy C po jaterní transplantaci

Setrvalá virologická odpověď snižuje výskyt diabetu II. typu u pacientů infikovaných virem hepatitidy typu C

Setrvalá virologická odpověď snižuje výskyt diabetu II. typu u pacientů infikovaných virem hepatitidy typu C

Pleurovenózní shunt jako řešení refrakterního hydrothoraxu u pacienta a chronickou hepatitidou C

 Pleurovenózní shunt jako řešení refrakterního hydrothoraxu u pacienta a chronickou hepatitidou C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Klíšťová encefalitida a očkování