Přeskočit navigaci

Léčba hepatitidy C po resekci jater snižuje riziko rekurence hepatocelulárního karcinomu

Hepatocelulární karcinom, jehož incidence je nejvyšší ve východní Asii a subsaharské Africe, se zpravidla vyskytuje na podkladě chronického jaterního onemocnění, jako je virová hepatitida či alkoholová steatohepatitida.

Léčba hepatitidy C po resekci jater snižuje riziko rekurence hepatocelulárního karcinomu

Hepatocelulární karcinom, jehož incidence je nejvyšší ve východní Asii a subsaharské Africe, se zpravidla vyskytuje na podkladě chronického jaterního onemocnění, jako je virová hepatitida či alkoholová steatohepatitida. A právě chronická virová hepatitida C je hlavním etiologickým faktorem v zemích s nižším výskytem hepatitidy B.

Hepatocelulární karcinom (HCC) se velmi často vrací po chirurgické resekci. V tchajwanské studii byla sledována asociace mezi pooperační protivirovou terapií a rizikem rekurence HCC u pacientů s chronickou virovou hepatitidou C (VHC). Nejprve bylo vybráno z národního registru všech 100 938 pacientů s VHC. Z těchto pacientů bylo selektováno 2 237 pacientů s doposud neléčenou VHC, kteří zároveň absolvovali kurativní resekci jater pro HCC. 213 z nich po operaci podstoupilo léčbu pegylovaným interferonem a ribavirinem, a to po dobu minimálně 16 týdnů. Tito pacienti byli v poměru 1:4 přiřazeni k 852 kontrolám, jež nikdy nebyly léčeny, a to dle věku, pohlaví, přítomnosti cirhózy a intervalu začátku antivirové terapie od resekce.

Podíl rekurence byl významně nižší u pacientů léčených protivirovou terapií s kumulativní incidencí po pěti letech (52,1 %) v porovnání s pacienty neléčenými, kde byla kumulativní incidence po pěti letech 63,9 %. Asociace mezi pooperační antivirovou terapií a rizikem rekurence HCC byla nezávislá na dalších proměnných (věk, pohlaví, přítomnost cirhózy, časový interval), upravený stupeň rizika byl 0,64. Další analýza souboru ukázala, že riziko rekurence je nižší u pacientů mladších 60 let a u pacientů bez cirhózy či diabetu.

Studie tak ukázala, že pooperační léčba VHC pegylovaným interferonem a ribavirinem je spojena s nižší rekurencí HCC u pacientů s VHC. Věk, přítomnost jaterní cirhózy a diabetes mellitus tuto spojitost lehce modifikují.

(boba)

Zdroj: Hsu Y. C., Ho H. J., Wu M. S., et al. Postoperative peg-interferon plus ribavirin is associated with reduced recurrence of hepatitis C virus-related hepatocellular carcinoma. Hepatology. 2013 Jul; 58 (1): 150–7. Epub 2013 May 15.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

3-nitrotyrosin jako biomarker minimální jaterní encefalopatie u pacientů s jaterní cirhózou

3-nitrotyrosin jako biomarker minimální jaterní encefalopatie u pacientů s jaterní cirhózou

Kazuistika hepatitidy C bez vytvoření protilátek při léčbě rituximabem

Kazuistika hepatitidy C bez vytvoření protilátek při léčbě rituximabem

Koagulační porucha nesnižuje účinnost peginterferonu α-2b a ribavirinu u chronické hepatitidy C

Koagulační porucha nesnižuje účinnost peginterferonu α-2b a ribavirinu u chronické hepatitidy C

Antivirová terapie pegylovaným interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C po transplantaci jater

Antivirová terapie pegylovaným interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C po transplantaci jater

Akutní hepatitida C – vysledované charakteristiky prevence, průběhu a léčby

Akutní hepatitida C – vysledované charakteristiky prevence, průběhu a léčby

Polyarteritis nodosa asociovaná s hepatitidou C

Polyarteritis nodosa asociovaná s hepatitidou C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Křečové žíly