Přeskočit navigaci

Triple terapie u infekce virem hepatitidy C se smíšenou kryoglobulinémií/bez ní

Smíšená kryoglobulinémie je často spojena s infekcí virem hepatitidy C. Jako léčba první linie u mírné až středně těžké smíšené kryoglobulinémie asociované s hepatitidou C je doporučována dvojkombinace PEG-interferonu a ribavirinu. Cílem studie publikované v časopise Digestive and Liver Disease bylo zhodnotit bezpečnost a účinnost triple terapie boceprevir/PEG-interferon/ribavirin (BOC/PEG-IFN/RBV) u pacientů se smíšenou kryoglobulinémie nebo bez ní, kteří mají pokročilé jaterní onemocnění a byli již v minulosti léčeni dvojkombinací PEG-IFN/RBV.

Triple terapie u infekce virem hepatitidy C se smíšenou kryoglobulinémií/bez ní

Do studie bylo zahrnuto 35 pacientů s hepatitidou C (17 s asymptomatickou smíšenou kryoglobulinémií, 5 se smíšenou kryoglobulinémií a 11 bez smíšené kryoglobulinémie). U 19/22 pacientů s kryoglobulinémií (86 %) vedlo přidání BOC ke dvojkombinaci PEG-IFN/RBV k vymizení kryoglobulinémie. Snížení hladiny kryoglobulinu bylo spojeno s pozitivní virologickou odpovědí, symptomy se zlepšovaly při nedetekovatelné RNA viru a znovu se objevovaly při relapsu. Míra dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) byla nižší u pacientů s kryoglobulinémií než u pacientů bez ní (23,8 % vs. 70 %, p = 0,01).

Triple terapie BOC/PEG-IFN/RBV byla v léčbě kryoglobulinemických pacientů bezpečná a účinná. Korelace mezi inhibicí replikace viru a vymizením symptomů je jasným důkazem, že kryoglobulinémie je spojena s replikací viru HCV. Další studie ale budou muset objasnit, proč je virologická odpověď na léčbu horší u pacientů se smíšenou kryoglobulinémií.

(epa)

Zdroj: Gragnani L., Fabbrizzi A., Triboli E. Triple antiviral therapy in hepatitis C virus infection with or without mixed cryoglobulinaemia: A prospective, controlled pilot study. Dig Liver Dis. 2014 Jun 19; pii: S1590-8658(14)00375-2; doi: 10.1016/j.dld.2014.05.017. [Epub ahead of print]

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Akutní hepatitida indukovaná buprenorfinem usnadnila eliminaci viru

Akutní hepatitida indukovaná buprenorfinem usnadnila eliminaci viru

Rychlá virologická odpověď predikuje dosažení SVR

Rychlá virologická odpověď predikuje dosažení SVR

Dosažení trvalé virologické odpovědi u starších pacientů s chronickou hepatitidou C snižuje riziko hepatocelulárního karcinomu

Dosažení trvalé virologické odpovědi u starších pacientů s chronickou hepatitidou C snižuje riziko hepatocelulárního karcinomu

Přetrvávající infekce a vysoká virová nálož u virové hepatitidy B a C zvyšuje riziko hepatocelulárního karcinomu

Přetrvávající infekce a vysoká virová nálož u virové hepatitidy B a C zvyšuje riziko hepatocelulárního karcinomu

Metabolické poruchy jako prediktory rozvoje hepatocelulárního karcinomu u pacientů s chronickou hepatitidou C

Metabolické poruchy jako prediktory rozvoje hepatocelulárního karcinomu u pacientů s chronickou hepatitidou C

Epidemiologie HBV a HCV u injekčních uživatelů drog

Epidemiologie HBV a HCV u injekčních uživatelů drog

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci