Přeskočit navigaci

Triple terapie u infekce virem hepatitidy C se smíšenou kryoglobulinémií/bez ní

Smíšená kryoglobulinémie je často spojena s infekcí virem hepatitidy C. Jako léčba první linie u mírné až středně těžké smíšené kryoglobulinémie asociované s hepatitidou C je doporučována dvojkombinace PEG-interferonu a ribavirinu. Cílem studie publikované v časopise Digestive and Liver Disease bylo zhodnotit bezpečnost a účinnost triple terapie boceprevir/PEG-interferon/ribavirin (BOC/PEG-IFN/RBV) u pacientů se smíšenou kryoglobulinémie nebo bez ní, kteří mají pokročilé jaterní onemocnění a byli již v minulosti léčeni dvojkombinací PEG-IFN/RBV.

Triple terapie u infekce virem hepatitidy C se smíšenou kryoglobulinémií/bez ní

Do studie bylo zahrnuto 35 pacientů s hepatitidou C (17 s asymptomatickou smíšenou kryoglobulinémií, 5 se smíšenou kryoglobulinémií a 11 bez smíšené kryoglobulinémie). U 19/22 pacientů s kryoglobulinémií (86 %) vedlo přidání BOC ke dvojkombinaci PEG-IFN/RBV k vymizení kryoglobulinémie. Snížení hladiny kryoglobulinu bylo spojeno s pozitivní virologickou odpovědí, symptomy se zlepšovaly při nedetekovatelné RNA viru a znovu se objevovaly při relapsu. Míra dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) byla nižší u pacientů s kryoglobulinémií než u pacientů bez ní (23,8 % vs. 70 %, p = 0,01).

Triple terapie BOC/PEG-IFN/RBV byla v léčbě kryoglobulinemických pacientů bezpečná a účinná. Korelace mezi inhibicí replikace viru a vymizením symptomů je jasným důkazem, že kryoglobulinémie je spojena s replikací viru HCV. Další studie ale budou muset objasnit, proč je virologická odpověď na léčbu horší u pacientů se smíšenou kryoglobulinémií.

(epa)

Zdroj: Gragnani L., Fabbrizzi A., Triboli E. Triple antiviral therapy in hepatitis C virus infection with or without mixed cryoglobulinaemia: A prospective, controlled pilot study. Dig Liver Dis. 2014 Jun 19; pii: S1590-8658(14)00375-2; doi: 10.1016/j.dld.2014.05.017. [Epub ahead of print]

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Predikce virologické odpovědi na kombinovanou léčbu pegylovaným interferonem a ribavirinem u chronické hepatitidy C

Predikce virologické odpovědi na kombinovanou léčbu pegylovaným interferonem a ribavirinem u chronické hepatitidy C

Pokles RNA HCV po 4 týdnech je prediktorem trvalé virologické odpovědi na léčbu pegylovaným interferonem α-2b a ribavirinem

Pokles RNA HCV po 4 týdnech je prediktorem trvalé virologické odpovědi na léčbu pegylovaným interferonem α-2b a ribavirinem

Úspěšná léčba chronické hepatitidy C může pacienty ochránit před rozvojem hepatocelulárního karcinomu

Úspěšná léčba chronické hepatitidy C může pacienty ochránit před rozvojem hepatocelulárního karcinomu

Deficit vitamínu D u pacientů s chronickým jaterním onemocněním

Deficit vitamínu D u pacientů s chronickým jaterním onemocněním

Vysoké dávkování ribavirinu zvýší u pacientů s rezistencí na předchozí léčbu hepatitidy C časnou virologickou odpověď

Vysoké dávkování ribavirinu zvýší u pacientů s rezistencí na předchozí léčbu hepatitidy C časnou virologickou odpověď

Prevence recidivy hepatitidy C po transplantaci jater

Prevence recidivy hepatitidy C po transplantaci jater

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Fenylketonurie a PKU dieta