Přeskočit navigaci

Pegylovaný interferon a ribavirin v léčbě chronické hepatitidy C genotypu 6

Hepatitida C genotypu 6 (HCV6) se vyskytuje převážně v jihovýchodní Asii. Informací o účinnosti přímo působících antivirotik u chronické HCV6 je jen velmi málo, základní léčbou tedy zůstává dvojkombinace PEG-interferonu a ribavirinu (PEG-IFN/RBV).

Pegylovaný interferon a ribavirin v léčbě chronické hepatitidy C genotypu 6

Autoři studie provedli metaanalýzu dat publikovaných ohledně účinnosti a bezpečnosti terapie PEG-IFN/RBV u chronické HCV6. Relevantní zdroje byly vyhledány pomocí databází Medline, Embase, Web of Science a The Cochrane Library. Zahrnuty byly všechny klinické studie zkoumající účinnost PEG-IFN/RBV u pacientů s HCV6. Sledováno bylo hlavně dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) po 24 týdnech a 48 týdnech léčby, srovnávána byla i účinnost léčby u pacientů s HCV6 s účinností u pacientů s HCV1.

Zahrnovací kritéria splňovalo 13 studií. Souhrnná míra dosažení SVR byla 75 % (95% CI: 0,68–0,81). Míra dosažení SVR po 24 týdnech léčby byla signifikantně nižší než po 48 týdnech (p = 0,02), nicméně pokud byla analyzována pouze skupina s rychlou virologickou odpovědí, žádný signifikantní rozdíl mezi 24- a 48týdenní léčbou nalezen nebyl. Míra dosažení SVR u pacientů s HCV6 byla signifikantně vyšší než u pacientů s HCV1 (p < 0,001). Během léčby se objevovaly vedlejší účinky, ale jen velmi zřídka bylo nutné kvůli nim přerušit léčbu.

Výsledky této metaanalýzy naznačují, že léčba dvojkombinací PEG-IFN/RBV je efektivní a bezpečná pro léčbu pacientů s HCV-6. Zkrácení doby léčby se zdá možné u pacientů s rychlou virologickou odpovědí a špatnou tolerancí léčby, nicméně je potřeba je indikovat uváženě.

(epa)

Zdroj: Wang X., Liu F., Wei F., Ren H., Hu H. Efficacy and safety of pegylated interferon plus ribavirin therapy for chronic hepatitis C genotype 6: a meta-analysis. PLoS One. 2014 Jun 25; 9 (6): e100128; doi: 10.1371/journal.pone.0100128. eCollection 2014.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Rozmanitost sekvencí aminokyselin v HCV E2 proteinu v PBMC a v séru

Rozmanitost sekvencí aminokyselin v HCV E2 proteinu v PBMC a v séru

Léčba peginterferonem a ribavirinem u pacientů koinfikovaných virem hepatitidy C a HIV – výsledky studie OPERA

Léčba peginterferonem a ribavirinem u pacientů koinfikovaných virem hepatitidy C a HIV – výsledky studie OPERA

Terapie peginterferonem alfa2a či alfa2b v kombinaci s ribavirinem je bezpečná také u dětských pacientů

Terapie peginterferonem alfa2a či alfa2b v kombinaci s ribavirinem je bezpečná také u dětských pacientů

Využití bocepreviru při potřebě opakované terapie pegylovaným interferonem s ribavirinem

Využití bocepreviru při potřebě opakované terapie pegylovaným interferonem s ribavirinem

Výsledky studie SPRINT-2 a RESPOND 2

Výsledky studie SPRINT-2 a RESPOND 2

Lze predikovat SVR již ve 12. týdnu po ukončení terapie pegylovaným interferonem?

Lze predikovat SVR již ve 12. týdnu po ukončení terapie pegylovaným interferonem?

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Žloutenka a její léčba