Přeskočit navigaci

Pegylovaný interferon a ribavirin v léčbě chronické hepatitidy C genotypu 6

Hepatitida C genotypu 6 (HCV6) se vyskytuje převážně v jihovýchodní Asii. Informací o účinnosti přímo působících antivirotik u chronické HCV6 je jen velmi málo, základní léčbou tedy zůstává dvojkombinace PEG-interferonu a ribavirinu (PEG-IFN/RBV).

Pegylovaný interferon a ribavirin v léčbě chronické hepatitidy C genotypu 6

Autoři studie provedli metaanalýzu dat publikovaných ohledně účinnosti a bezpečnosti terapie PEG-IFN/RBV u chronické HCV6. Relevantní zdroje byly vyhledány pomocí databází Medline, Embase, Web of Science a The Cochrane Library. Zahrnuty byly všechny klinické studie zkoumající účinnost PEG-IFN/RBV u pacientů s HCV6. Sledováno bylo hlavně dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) po 24 týdnech a 48 týdnech léčby, srovnávána byla i účinnost léčby u pacientů s HCV6 s účinností u pacientů s HCV1.

Zahrnovací kritéria splňovalo 13 studií. Souhrnná míra dosažení SVR byla 75 % (95% CI: 0,68–0,81). Míra dosažení SVR po 24 týdnech léčby byla signifikantně nižší než po 48 týdnech (p = 0,02), nicméně pokud byla analyzována pouze skupina s rychlou virologickou odpovědí, žádný signifikantní rozdíl mezi 24- a 48týdenní léčbou nalezen nebyl. Míra dosažení SVR u pacientů s HCV6 byla signifikantně vyšší než u pacientů s HCV1 (p < 0,001). Během léčby se objevovaly vedlejší účinky, ale jen velmi zřídka bylo nutné kvůli nim přerušit léčbu.

Výsledky této metaanalýzy naznačují, že léčba dvojkombinací PEG-IFN/RBV je efektivní a bezpečná pro léčbu pacientů s HCV-6. Zkrácení doby léčby se zdá možné u pacientů s rychlou virologickou odpovědí a špatnou tolerancí léčby, nicméně je potřeba je indikovat uváženě.

(epa)

Zdroj: Wang X., Liu F., Wei F., Ren H., Hu H. Efficacy and safety of pegylated interferon plus ribavirin therapy for chronic hepatitis C genotype 6: a meta-analysis. PLoS One. 2014 Jun 25; 9 (6): e100128; doi: 10.1371/journal.pone.0100128. eCollection 2014.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Deferoxamine – slibný přípravek v terapii karcinomu jater u jedinců s pokročilým onemocněním?

Deferoxamine – slibný přípravek v terapii karcinomu jater u jedinců s pokročilým onemocněním?

Infekce virem hepatitidy C způsobuje hypolipidemii bez ohledu na míru jaterního poškození či nutriční status

Infekce virem hepatitidy C způsobuje hypolipidemii bez ohledu na míru jaterního poškození či nutriční status

Při hepatitidě C je v těle nižší hladina lipidů

Při hepatitidě C je v těle nižší hladina lipidů

Kvalita života dětí léčených pro chronickou hepatitidu C

Kvalita života dětí léčených pro chronickou hepatitidu C

Diagnostika a prevalence HCV infekce u vysoce rizikové městské populace

Diagnostika a prevalence HCV infekce u vysoce rizikové městské populace

Pegylovaný interferon v. standardní interferon u koinfekce chronické hepatitidy C a HIV

Pegylovaný interferon v. standardní interferon u koinfekce chronické hepatitidy C a HIV

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Růst dětí