Přeskočit navigaci

Vliv polymorfizmů v genech pro MRC-1 a IL-28B na výsledky léčby hepatitidy C

Cílem autorů článku publikovaného nedávno v časopise BMC Gastroenterology bylo zjistit, zda jsou polymorfizmy v genech pro manózový receptor C typu 1 (MRC-1) a interleukin 28B (IL-28B) spojeny s rozdíly ve výsledcích léčby hepatitidy C genotypu 1 a 2 (HCV1 a HCV2) PEG-interferonem a ribavirinem (PEG-IFN/RBV).

Vliv polymorfizmů v genech pro MRC-1 a IL-28B na výsledky léčby hepatitidy C

Cílem autorů článku publikovaného nedávno v časopise BMC Gastroenterology bylo zjistit, zda jsou polymorfizmy v genech pro manózový receptor C typu 1 (MRC-1) a interleukin 28B (IL-28B) spojeny s rozdíly ve výsledcích léčby hepatitidy C genotypu 1 a 2 (HCV1 a HCV2) PEG-interferonem a ribavirinem (PEG-IFN/RBV).

Sledováno bylo spojení dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) na léčbě PEG-IFN/RBV a dvou jednonukleotidových polymorfizmů (SNP) v genu pro MRC-1 a tří SNP v genu pro IL-28B. Do studie byli vybráni pacienti s HCV1 (n = 265) nebo HCV2 (n = 195) s dosažením SVR/bez něj.

Mezi pacienty s polymorfizmy v genu pro MRC-1 bylo zjištěno, že SNP rs691005 je spojen s dosažením SVR u HCV1 pacientů (p < 0,0001). SNP rs8099917 v genu pro IL-28B byl spojen s dosažením SVR u pacientů s HCV1 (p < 0,0001) i HCV2 (p = 0,002) a stejně tak polymorfizmy rs955155 a rs10853728 byly spojeny s dosažením SVR u pacientů s HCV1 (p = 0,003) i HCV2 (p = 0,02). U pacientů s HCV1 měl pozitivní vliv na SVR C-T haplotyp (OR = 1,77, 95% CI = 1,2–2,62), haplotyp T-G měl u těchto pacientů naopak negativní efekt na dosažení SVR (OR = 0,28, 95% CI = 0,14–0,58).

Tyto výsledky naznačují, že polymorfizmy genů pro IL-28B a MRC-1 by mohly být využity jako genetické prediktory výsledku léčby PEG-IFN/RBV u infekcí HCV.

(epa)

Zdroj: Peng C. Y., Chen T. H., Lim Y. P., Tsai F. J., Lin W. Y., Liao W. L., Wan L. Association of MRC-1 and IL-28B with the treatment outcome of hepatitis C: a case control study. BMC Gastroenterol. 2014 Jun 26; 14 (1): 113. [Epub ahead of print]

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Poruchy nálady při léčbě hepatitidy C: Víte, jak se cítí váš pacient?

Poruchy nálady při léčbě hepatitidy C: Víte, jak se cítí váš pacient?

Počet trombocytů jako prediktor setrvalé virologické odpovědi u znovu přeléčených pacientů s HCV, kteří původně nereagovali na léčbu interferonem a ribavirinem

Počet trombocytů jako prediktor setrvalé virologické odpovědi u znovu přeléčených pacientů s HCV, kteří původně nereagovali na léčbu interferonem a ribavirinem

Léčba boceprevirem u pacientů s rekurentní hepatitidou C po transplantaci jater

Léčba boceprevirem u pacientů s rekurentní hepatitidou C po transplantaci jater

Odhaleny potencionální prediktory úspěšnosti léčby pegylovaným interferonem alfa-2b

Odhaleny potencionální prediktory úspěšnosti léčby pegylovaným interferonem alfa-2b

Hepatitida C v pediatrické populaci – přenos infekce, průběh, léčba a transplantace jater

Hepatitida C v pediatrické populaci – přenos infekce, průběh, léčba a transplantace jater

Vývoj a validace metody pro stanovení ribavirinu v suché kapce krve

Vývoj a validace metody pro stanovení ribavirinu v suché kapce krve

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Turistický průvodce aneb Co zabalit na cestu do Asie