Přeskočit navigaci

Vyšší věk není negativním prediktivním faktorem virologické odpovědi na terapii pegylovaným interferonem

Věk pacientů s chronickou hepatitidou C bývá často diskutovaným negativním faktorem dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR).

Vyšší věk není negativním prediktivním faktorem virologické odpovědi na terapii pegylovaným interferonem

Věk pacientů s chronickou hepatitidou C bývá často diskutovaným negativním faktorem dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR). U starších pacientů se totiž setkáváme i se známkami pokročilé fibrózy či cirhózy, které jsou obecně považovány za negativní prediktivní faktory. Danou problematikou se blíže zabývala studie švýcarských autorů. Ta měla za cíl zhodnotit, nakolik může být právě věk pacienta nezávislým prediktivním faktorem odpovědi na antivirovou terapii.

Ve zmiňované studii bylo peginterferonem s ribavirinem léčeno celkem 516 pacientů s hepatitidou C, z toho 66 pacientů bylo starších 60 let. Autoři hodnotili jak vliv faktorů nositele infekce (věk, pohlaví, míra fibrózy, hodnoty hemoglobinu, předchozí antivirová terapie), tak i vliv faktorů viru (genotyp, virová nálož) na dosažení SVR.

Po jednom cyklu terapie dosáhlo SVR celkem 42,9 % mladých pacientů a 26,1 % starších jedinců s HCV genotypy 1/4/6. Odpovídající hodnoty pro genotyp 2/3 pak byly 74,4 % a 84 %. Dle provedené analýzy neměl věk signifikantní vliv na dosažení SVR. Při párové analýze nebyl nalezen rozdíl v dosažení SVR u mladých a starších pacientů (54,2 a 55,9 %, p = 0,795; binomický test). Z výše uvedených výsledků tedy vyplynulo, že věk není signifikantním prediktorem dosažení SVR (pokud jsou zohledněny i potenciální matoucí faktory). Pokud u jedinců vě věku 60 let představuje v západní Evropě očekávaná doba přežití 20 let, je léčba chronické hepatitidy C u vybrané skupiny starších pacientů s relevantní fibrózou nebo cirhózou (ale bez závažného konkomitantního onemocnění) opodstatněná, jelikož dosažení SVR zlepšuje dobu přežití a snižuje riziko karcinogeneze.

(mik)

Zdroj: Frei P., et al. Elderly age is not a negative predictive factor for virological response to therapy with pegylated interferon-α and ribavirin in chronic hepatitis C virus patients. Liver Int. 2013 Jul 24; doi: 10.1111/liv.12279.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Alogenní transplantace hematopoetických buněk u pacientů s hepatitidou C

Alogenní transplantace hematopoetických buněk u pacientů s hepatitidou C

Pegylovaný interferon s ribavirinem jsou účinné v terapii pacientů s koinfekcí HBV a HCV

Pegylovaný interferon s ribavirinem jsou účinné v terapii pacientů s koinfekcí HBV a HCV

Infekce virem hepatitidy C může zvýšit riziko úmrtí na cerebrovaskulární onemocnění

Infekce virem hepatitidy C může zvýšit riziko úmrtí na cerebrovaskulární onemocnění

"Jaterní skóre" v predikci jaterní fibrózy a aktivity nemoci u chronické hepatitidy C

Farmakokinetické lékové interakce v terapii CHC

Farmakokinetické lékové interakce v terapii CHC

Kombinace ribavirinu s peginterferonem alfa-2b je vhodná i pro starší nemocné s hepatitidou C

Kombinace ribavirinu s peginterferonem alfa-2b je vhodná i pro starší nemocné s hepatitidou C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Poruchy imunity