Přeskočit navigaci

Léčba rekurentní infekce virové hepatitidy C boceprevirem a telaprevirem u sedmi pacientů s koinfekcí HIV a HCV po transplantaci jater

U pacientů s koinfekcí HIV/HCV, kteří podstoupili transplantaci jater, se objevuje jako komplikace závažná rekurentní infekce virem hepatitidy C (HCV). Článek informuje o výsledcích trojité antivirové léčby virové hepatitidy C boceprevirem a telaprevirem u sedmi takových pacientů.

Léčba rekurentní infekce virové hepatitidy C boceprevirem a telaprevirem u sedmi pacientů s koinfekcí HIV a HCV po transplantaci jater

U pacientů s koinfekcí HIV/HCV, kteří podstoupili transplantaci jater, se objevuje jako komplikace závažná rekurentní infekce virem hepatitidy C (HCV). Článek informuje o výsledcích trojité antivirové léčby virové hepatitidy C boceprevirem a telaprevirem u sedmi takových pacientů.

Metodika

Do studie byli zařazeni pacienti se závažnou rekurentní HCV infekcí (stadiem fibrózy ≥F2 nebo akutní hepatitidou ≥A2 nebo fibrotizující cholestatickou hepatitidou), asociovanou s genotypem 1a nebo 1b. Pacienti byli léčeni kombinovanou terapií zahrnující pegylovaný interferon/ribavirin a boceprevir (n = 2) nebo telaprevir (n = 5). Tato léčba byla podaná ihned (n = 3) nebo po 4týdenní lead in fázi (n = 4). Imunosuprese zahrnovala buď cyklosporin (n = 5) nebo takrolimus (n = 2). Před zahájením léčby telaprevirem byla kombinovaná antiretrovirová terapie u jednoho pacienta změněna z důvodu zabránění lékovým interakcím.

Výsledky

Po 24 týdnech od ukončení léčby byla setrvalá virologická odpověď pozorována u 60 % (3/5) pacientů léčených kombinací s telaprevirem; ve skupině s boceprevirem nebyla zaznamenána léčebná odpověď. U 6 pacientů byla trojitá anti-HCV terapie předčasně ukončena z důvodu selhání léčby (n = 2), infekce (n = 2), akutní rejekce (n = 1) nebo infarktu myokardu (n = 1). U všech pacientů byla pozorována anemie, u 5 z nich bylo nutno podat erytropoetin, redukovat dávky ribavirinu a podat krevní transfuzi. Dávky cyklosporinu byly po zavedení telapreviru v průměru sníženy o 50–84 %, po zavedení bocepreviru o 33 %. Po zavedení telaprevirem byly sníženy dávky takrolimu o 95 %.

Závěr

Terapie s telaprevirem významně zlepšila účinnost léčby navzdory její špatné tolerabilitě. Před zahájením léčby boceprevirem či telaprevirem je však nezbytné snížit dávky cyklosporinu nebo takrolimu. Důležité je také monitorovat efekt léčby s cílem zabránit lékovým interakcím mezi antiretrovirovou léčbou, imunosupresivními látkami a anti-HCV léčbou.

Zdroj: Antoini TM, Furlan V, Teicher E et al.: Therapy with boceprevir or telaprevir in HIV/hepatitis C virus co-infected patients to treat recurrence of hepatitis C virus infection after liver transplantation. AIDS 2014. PMID: 25387314.  [Epub ahead of print]

(ask)

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Boceprevir zvyšuje setrvalou virologickou odpověď na léčbu u chronické hepatitidy C s fibrózou/cirhózou

Boceprevir zvyšuje setrvalou virologickou odpověď na léčbu u chronické hepatitidy C s fibrózou/cirhózou

Hepatocelulární karcinom u pacientů s nealkoholickou steatohepatitidou

Hepatocelulární karcinom u pacientů s nealkoholickou steatohepatitidou

Terapie peginterferonem alfa2a či alfa2b v kombinaci s ribavirinem je bezpečná také u dětských pacientů

Terapie peginterferonem alfa2a či alfa2b v kombinaci s ribavirinem je bezpečná také u dětských pacientů

Metabolické poruchy u pacientů s chronickou hepatitídou C – vliv genotypu a etnika

Metabolické poruchy u pacientů s chronickou hepatitídou C – vliv genotypu a etnika

Ribavirin reguluje replikaci viru HCV zvýšením exprese IFN stimulovaných genů a interleukinu 8

Ribavirin reguluje replikaci viru HCV zvýšením exprese IFN stimulovaných genů a interleukinu 8

Genetické predispozice ke vzniku hepatocelulárního karcinomu u pacientů infikovaných virem hepatitidy C

Genetické predispozice ke vzniku hepatocelulárního karcinomu u pacientů infikovaných virem hepatitidy C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba