Přeskočit navigaci

Léčba rekurentní infekce virové hepatitidy C boceprevirem a telaprevirem u sedmi pacientů s koinfekcí HIV a HCV po transplantaci jater

U pacientů s koinfekcí HIV/HCV, kteří podstoupili transplantaci jater, se objevuje jako komplikace závažná rekurentní infekce virem hepatitidy C (HCV). Článek informuje o výsledcích trojité antivirové léčby virové hepatitidy C boceprevirem a telaprevirem u sedmi takových pacientů.

Léčba rekurentní infekce virové hepatitidy C boceprevirem a telaprevirem u sedmi pacientů s koinfekcí HIV a HCV po transplantaci jater

U pacientů s koinfekcí HIV/HCV, kteří podstoupili transplantaci jater, se objevuje jako komplikace závažná rekurentní infekce virem hepatitidy C (HCV). Článek informuje o výsledcích trojité antivirové léčby virové hepatitidy C boceprevirem a telaprevirem u sedmi takových pacientů.

Metodika

Do studie byli zařazeni pacienti se závažnou rekurentní HCV infekcí (stadiem fibrózy ≥F2 nebo akutní hepatitidou ≥A2 nebo fibrotizující cholestatickou hepatitidou), asociovanou s genotypem 1a nebo 1b. Pacienti byli léčeni kombinovanou terapií zahrnující pegylovaný interferon/ribavirin a boceprevir (n = 2) nebo telaprevir (n = 5). Tato léčba byla podaná ihned (n = 3) nebo po 4týdenní lead in fázi (n = 4). Imunosuprese zahrnovala buď cyklosporin (n = 5) nebo takrolimus (n = 2). Před zahájením léčby telaprevirem byla kombinovaná antiretrovirová terapie u jednoho pacienta změněna z důvodu zabránění lékovým interakcím.

Výsledky

Po 24 týdnech od ukončení léčby byla setrvalá virologická odpověď pozorována u 60 % (3/5) pacientů léčených kombinací s telaprevirem; ve skupině s boceprevirem nebyla zaznamenána léčebná odpověď. U 6 pacientů byla trojitá anti-HCV terapie předčasně ukončena z důvodu selhání léčby (n = 2), infekce (n = 2), akutní rejekce (n = 1) nebo infarktu myokardu (n = 1). U všech pacientů byla pozorována anemie, u 5 z nich bylo nutno podat erytropoetin, redukovat dávky ribavirinu a podat krevní transfuzi. Dávky cyklosporinu byly po zavedení telapreviru v průměru sníženy o 50–84 %, po zavedení bocepreviru o 33 %. Po zavedení telaprevirem byly sníženy dávky takrolimu o 95 %.

Závěr

Terapie s telaprevirem významně zlepšila účinnost léčby navzdory její špatné tolerabilitě. Před zahájením léčby boceprevirem či telaprevirem je však nezbytné snížit dávky cyklosporinu nebo takrolimu. Důležité je také monitorovat efekt léčby s cílem zabránit lékovým interakcím mezi antiretrovirovou léčbou, imunosupresivními látkami a anti-HCV léčbou.

Zdroj: Antoini TM, Furlan V, Teicher E et al.: Therapy with boceprevir or telaprevir in HIV/hepatitis C virus co-infected patients to treat recurrence of hepatitis C virus infection after liver transplantation. AIDS 2014. PMID: 25387314.  [Epub ahead of print]

(ask)

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Chronická HCV infekce je spojena s časným rozvojem aterosklerózy

Chronická HCV infekce je spojena s časným rozvojem aterosklerózy

Jak vybírat pacienty, u kterých bude léčba chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem a ribavirinem úspěšná?

Jak vybírat pacienty, u kterých bude léčba chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem a ribavirinem úspěšná?

Pacienti s hepatitidou C, kteří se nakazili při užívání injekčních drog, mají větší šanci na dosažení trvalé virologické odpovědi na léčbu pegINF a ribavirinem

Pacienti s hepatitidou C, kteří se nakazili při užívání injekčních drog, mají větší šanci na dosažení trvalé virologické odpovědi na léčbu pegINF a ribavirinem

Predikce výsledků v 8. týdnu léčby a dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů léčených kombinací bocepreviru s peginterferonem alfa a ribavirinem

Predikce výsledků v 8. týdnu léčby a dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů léčených kombinací bocepreviru s peginterferonem alfa a ribavirinem

Antivirová terapie rekurentní HCV infekce po transplantaci jater

Antivirová terapie rekurentní HCV infekce po transplantaci jater

Rizikové faktory vzniku infekce při terapii Pegintronem

Rizikové faktory vzniku infekce při terapii Pegintronem

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Arabské trhy aneb Skrytá rizika číhající na turisty