Přeskočit navigaci

Monoterapie boceprevirem u zatím neléčených pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 2/3 a jeho antivirová aktivita

Léky ze skupiny přímo působících antivirotik (DAA), kam řadíme boceprevir a telaprevir, byly již schváleny pro terapii virové hepatitidy C (HCV).

Monoterapie boceprevirem u zatím neléčených pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 2/3 a jeho antivirová aktivita

Léky ze skupiny přímo působících antivirotik (DAA), kam řadíme boceprevir a telaprevir, byly již schváleny pro terapii virové hepatitidy C (HCV). Doposud dostupné studie prokázaly velmi pozitivní účinek léčby trojkombinací (pegylovaný interferon alfa, ribavirin a boceprevir) především u pacientů s HCV s genotypem 1. Argentinská studie se zaměřila na možnost použití DDA u HCV genotypu 2 (G2) a 3 (G3).

Metody

V experimentu vědci hodnotili aktivitu bocepreviru a telapreviru in vitro třemi metodami. Zkoumali aktivitu proti izolovaným enzymům (NS3/4A enzyme assay), aktivitu v testu zaměřeném na replikony (HCV replicon assay) a dále provedli cell-based HCV NS3/4A protease assay, kdy byly vzorky NS3/4A naklonovány s využitím vzorků od pacientů dosud proteázami neléčených, kteří však nebyli součástí klinické studie. Fáze I klinické studie hodnotila protivirovou aktivitu bocepreviru v monoterapii (200 mg dvakrát denně, 400 mg dvakrát denně, 400 mg třikrát denně) v porovnání s placebem v průběhu 14denní terapie u pacientů s HCV G2/G3 dosud neléčených.

Výsledky

Boceprevir a telaprevir podobně inhibovaly G1 a G2 NS3/4A enzymy, dále replikaci v G1 a G2 replikonech a v cell-based assay. Nicméně telaprevir ukázal nižší potenciál v porovnání s boceprevirem proti HCV G3a enzymu, nižší potenciál u G3a replikonu a také proti HCV G3a NS3 izolátu v cell-based assay. U pacientů s HCV G2/G3 dosáhla léčba boceprevirem (400 mg třikrát denně) maximálního průměrného poklesu HCV RNA o 1,60 log oproti 0,21 log při podávání placeba.

Závěr

In vitro byl boceprevir byl aktivnější než telaprevir proti HCV G3 NS3/4A enzymu v biochemickém i buněčném pokusu a proti G3 izolátům v replikonovém pokusu. Při terapii dosud neléčených pacientů infikovaných HCV G2/G3 pomocí bocepreviru (400 mg třikrát denně) došlo k poklesu hladiny HCV RNA srovnatelnému s poklesy pozorovanými při stejné dávce u pacientů s HCV G1 infekcí (dříve léčených).

(boba)

Zdroj: Silva M. O. at al. Antiviral Activity of Boceprevir Monotherapy in Treatment-Naive Subjects With Chronic Hepatitis C Genotype 2/3. J Hepatol. Publikováno online 27. února 2013; doi: 10.1016/j.jhep.2013.02.018.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

NK buňky by mohly vysvětlovat HCV rekurenci po transplantaci jater

NK buňky by mohly vysvětlovat HCV rekurenci po transplantaci jater

Vyčerpání signální dráhy I. typu pro interferon jako hlavní příčina selhání léčby pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů infikovaných současně virem HIV a HCV

Vyčerpání signální dráhy I. typu pro interferon jako hlavní příčina selhání léčby pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů infikovaných současně virem HIV a HCV

Funkce štítné žlázy po terapii pegylovaným interferonem-alfa s ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Funkce štítné žlázy po terapii pegylovaným interferonem-alfa s ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Vliv železa na hemoxygenázu v jaterních buňkách napadených VHC

Vliv železa na hemoxygenázu v jaterních buňkách napadených VHC

Aktuální rady pro hepatitidu C

Aktuální rady pro hepatitidu C

Alkalická fosfatáza může u pacientů s chronickou hepatitidou C predikovat relaps onemocnění

Alkalická fosfatáza může u pacientů s chronickou hepatitidou C predikovat relaps onemocnění

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Křečové žíly