Přeskočit navigaci

Úloha farmaceutů v léčbě pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 1

Chronická hepatitida C postihuje ročně téměř 300 milionů lidí na celém světě a je nejčastější indikací k transplantaci jater.

Úloha farmaceutů v léčbě pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 1

Chronická hepatitida C postihuje ročně téměř 300 milionů lidí na celém světě a je nejčastější indikací k transplantaci jater. Existuje 6 hlavních genotypů viru hepatitidy C (HCV), nejčastější je genotyp 1 (HCV-1) s prevalencí výskytu v USA a Španělsku. Nejúčinnější iniciální terapií pro pacienty s HCV-1 je kombinace interferonu alfa-2b s ribavirinem, novější modifikace interferonu spočívá v přidání molekuly polyetylenglykolu (peginterferon). Tato biologicky aktivní molekula s delším poločasem rozpadu umožňuje aplikaci pouze 1× týdně.

Studie z roku 2001 monitorovala léčbu peginterferonem alfa-2b s ribavirinem podávanou po dobu 24–48 týdnů u pacientů všech genotypů HCV. Bylo přitom zjištěno, že u 42 % pacientů s HCV-1 bylo dosaženo setrvalé virové odpovědi (SVR), zatímco při analýze celého vzorku pacientů to bylo 54 %. To potvrzuje fakt, že genotypy HCV-2 a -3 jsou vysoce vnímavé k současné kombinované farmakoterapii, zatímco HCV-1 má nejnižší procento odpovědi na léčbu i při doporučené délce léčení 48 týdnů. I když v úspěšnosti léčby hraje nejdůležitější roli genotyp, nezanedbatelné jsou i ostatní faktory, jako je dodržování dávky a délky léčby.

Autoři nové studie, která vyšla v odborném časopisu Journal of Managed Care Pharmacy, nyní sledovali, zda začleněním farmaceutů do týmu lékařů pečujících o pacienty s HCV-1 bude dosaženo lepší compliance léčby. Role farmaceutů spočívala v optimalizaci terapeutického plánu, managementu nežádoucích účinků léčby, doporučení dietních opatření a monitoringu dodržování terapie. Kontroly farmaceutů byly začleněny do obvyklého sledování pacientů a zahrnovaly i období svátků, prázdnin, mimoordinačních hodin aj.

Výsledky studie potvrdily užitečnost úlohy farmaceuta v komplexní péči o nemocné s HCV, což dokázal i minimální počet přerušení terapie (6 %) při poměrně vysokém výskytu nežádoucích účinků, zvýšení SVR na 48 % a dodržování léčebných postupů v 86 %.

(moa)

Zdroj: Pharmacist Intervention in Treatment of Patients With Genotype 1 Chronic Hepatitis C. Journal of Managed Care Pharmacy (JMCP), March 2009, Vol. 15, No. 2.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Znovuvzplanutí infekce HCV u britských mužů majících sex s muži je ve skutečnosti reinfekcí, a nikoli pozdním relapsem

Znovuvzplanutí infekce HCV u britských mužů majících sex s muži je ve skutečnosti reinfekcí, a nikoli pozdním relapsem

Boceprevir – nový účinný lék v léčbě HCV

Boceprevir – nový účinný lék v léčbě HCV

Genetické predispozice ke vzniku hepatocelulárního karcinomu u pacientů infikovaných virem hepatitidy C

Genetické predispozice ke vzniku hepatocelulárního karcinomu u pacientů infikovaných virem hepatitidy C

Variace genů spojené se vznikem karcinomu jater u pacientů s hepatitidou C

Variace genů spojené se vznikem karcinomu jater u pacientů s hepatitidou C

Klinické charakteristiky pacientů s chronickou hepatitidou C, u kterých při léčbě pegylovaným interferonem s ribavirinem došlo k minimálnímu poklesu virové nálože

Klinické charakteristiky pacientů s chronickou hepatitidou C, u kterých při léčbě pegylovaným interferonem s ribavirinem došlo k minimálnímu poklesu virové nálože

Podle von Wilebrandova faktoru lze stanovit stadium jaterní fibrózy u chronické hepatitidy C

Podle von Wilebrandova faktoru lze stanovit stadium jaterní fibrózy u chronické hepatitidy C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Pneumokoková infekce a očkování