Přeskočit navigaci

Vliv přidání hypoglykemika k léčbě PEG-IFN/RBV u pacientů s HCV genotypu 1 na dosažení setrvalé virologické odpovědi

Inzulinová rezistence ovlivňuje dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) u pacientů s chronickou hepatitidou C (HCV) léčených PEG-interferonem alfa-2b a ribavirinem (PEG-IFN/RBV). Autoři z Tchaj-wanu se proto ve své prospektivní randomizované pilotní studii zaměřili na přidání perorálního hypoglykemika k léčbě PEG-IFN/RBV u 23 pacientů s HCV genotypu 1 a inzulinovou rezistencí.

Vliv přidání hypoglykemika k léčbě PEG-IFN/RBV u pacientů s HCV genotypu 1 na dosažení setrvalé virologické odpovědi

Pacienti zařazení do studie byli randomizováni k podávání akarbózy (rameno A; n = 7), metforminu (rameno B; n = 6) nebo pioglitazonu (rameno C; n = 5). Pacienti zařazení do ramene D nedostávali žádné hypoglykemikum. Všichni pacienti byli léčeni PEG-IFN (v dávce 1,5 μg/kg/týden) a ribavirinem (v dávce 1 000–1 200 mg/den). Primárním sledovaným parametrem bylo dosažení SVR, sekundárně autory zajímala i clearance viru v týdnech 17, 29 a 53. Na začátku studie se od sebe jednotlivá ramena nelišila.

Dosažení SVR bylo pozorováno u 66,7 % pacientů v ramenu A (4/6), u 83,3 % v ramenu B (5/6), u 66,7 % v ramenu C (4/6) a u 60 % v ramenu D (3/5). Dosažení SVR bylo vyšší u žen užívajících hypoglykemika (90 % dosáhlo SVR – 9/10) než u mužů (50 % dosáhlo SVR – 4/8). Pacienti užívající hypoglykemika dosáhli častěji rychlé virologické odpovědi (61 % [11/18] vs. 40 % [2/5]). Dosažení kompletní časné virologické odpovědi bylo srovnatelné u pacientů užívajících hypoglykemika i u těch, kteří je neužívali (83 % [15/18] vs. 80 % [4/5]).

Předběžná data z této studie ukazují, že přidání perorálního hypoglykemika k léčbě PEG-IFN/RBV může vést k vyšší míře dosažení časné virologické odpovědi a SVR. Nicméně je na toto téma ještě potřeba provést rozsáhlejší studie.

(epa)

Zdroj: Hsu C. S., Hsu S. J., Lin H. H., et al. A pilot study of add-on oral hypoglycemic agents in treatment-naïve genotype-1 chronic hepatitis C patients receiving peginterferon alfa-2b plus ribavirin. J Formos Med Assoc. 2014 Jun 25; pii: S0929-6646(14)00178-8; doi: 10.1016/j.jfma.2014.05.007. [Epub ahead of print]

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Může ghrelin ovlivňovat jaterní fibrózu?

Může ghrelin ovlivňovat jaterní fibrózu?

Úspěšná terapie potransplantační fibrotizující cholestatické HCV hepatitidy pomocí bocepreviru, peginterferonu a ribavirinu

Úspěšná terapie potransplantační fibrotizující cholestatické HCV hepatitidy pomocí bocepreviru, peginterferonu a ribavirinu

Antivirová léčba chronické hepatitidy C u pacientů s cirhózou

Antivirová léčba chronické hepatitidy C u pacientů s cirhózou

Terapie chronické hepatitidy C interferonem alfa-2b u pacientů s thalasemií major

Terapie chronické hepatitidy C interferonem alfa-2b u pacientů s thalasemií major

Genetická determinace spontánně regredující infekce virem hepatitidy C

Genetická determinace spontánně regredující infekce virem hepatitidy C

Klinické charakteristiky pacientů s chronickou hepatitidou C, u kterých při léčbě pegylovaným interferonem s ribavirinem došlo k minimálnímu poklesu virové nálože

Klinické charakteristiky pacientů s chronickou hepatitidou C, u kterých při léčbě pegylovaným interferonem s ribavirinem došlo k minimálnímu poklesu virové nálože

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci