Přeskočit navigaci

Vliv přidání hypoglykemika k léčbě PEG-IFN/RBV u pacientů s HCV genotypu 1 na dosažení setrvalé virologické odpovědi

Inzulinová rezistence ovlivňuje dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) u pacientů s chronickou hepatitidou C (HCV) léčených PEG-interferonem alfa-2b a ribavirinem (PEG-IFN/RBV). Autoři z Tchaj-wanu se proto ve své prospektivní randomizované pilotní studii zaměřili na přidání perorálního hypoglykemika k léčbě PEG-IFN/RBV u 23 pacientů s HCV genotypu 1 a inzulinovou rezistencí.

Vliv přidání hypoglykemika k léčbě PEG-IFN/RBV u pacientů s HCV genotypu 1 na dosažení setrvalé virologické odpovědi

Pacienti zařazení do studie byli randomizováni k podávání akarbózy (rameno A; n = 7), metforminu (rameno B; n = 6) nebo pioglitazonu (rameno C; n = 5). Pacienti zařazení do ramene D nedostávali žádné hypoglykemikum. Všichni pacienti byli léčeni PEG-IFN (v dávce 1,5 μg/kg/týden) a ribavirinem (v dávce 1 000–1 200 mg/den). Primárním sledovaným parametrem bylo dosažení SVR, sekundárně autory zajímala i clearance viru v týdnech 17, 29 a 53. Na začátku studie se od sebe jednotlivá ramena nelišila.

Dosažení SVR bylo pozorováno u 66,7 % pacientů v ramenu A (4/6), u 83,3 % v ramenu B (5/6), u 66,7 % v ramenu C (4/6) a u 60 % v ramenu D (3/5). Dosažení SVR bylo vyšší u žen užívajících hypoglykemika (90 % dosáhlo SVR – 9/10) než u mužů (50 % dosáhlo SVR – 4/8). Pacienti užívající hypoglykemika dosáhli častěji rychlé virologické odpovědi (61 % [11/18] vs. 40 % [2/5]). Dosažení kompletní časné virologické odpovědi bylo srovnatelné u pacientů užívajících hypoglykemika i u těch, kteří je neužívali (83 % [15/18] vs. 80 % [4/5]).

Předběžná data z této studie ukazují, že přidání perorálního hypoglykemika k léčbě PEG-IFN/RBV může vést k vyšší míře dosažení časné virologické odpovědi a SVR. Nicméně je na toto téma ještě potřeba provést rozsáhlejší studie.

(epa)

Zdroj: Hsu C. S., Hsu S. J., Lin H. H., et al. A pilot study of add-on oral hypoglycemic agents in treatment-naïve genotype-1 chronic hepatitis C patients receiving peginterferon alfa-2b plus ribavirin. J Formos Med Assoc. 2014 Jun 25; pii: S0929-6646(14)00178-8; doi: 10.1016/j.jfma.2014.05.007. [Epub ahead of print]

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Anémie vznikající v důsledku antiHCV terapie je spojena s vyšší mírou dosažení setrvalé virologické odpovědi

Anémie vznikající v důsledku antiHCV terapie je spojena s vyšší mírou dosažení setrvalé virologické odpovědi

Výsledky screeningu hepatitidy C u rizikové skupiny pacientů po kardiální operaci

Výsledky screeningu hepatitidy C u rizikové skupiny pacientů po kardiální operaci

Hodnocení aktuálního stavu výživy u pacientů s HCV asociovanou jaterní cirhózou v kompenzovaném stadiu

Hodnocení aktuálního stavu výživy u pacientů s HCV asociovanou jaterní cirhózou v kompenzovaném stadiu

Jsou onemocnění ledvin skutečně častější u pacientů infikovaných virem hepatitidy C?

Jsou onemocnění ledvin skutečně častější u pacientů infikovaných virem hepatitidy C?

Role G-CSF v pegintronem indukované neutropenii u pacientů s transplantací jater

Role G-CSF v pegintronem indukované neutropenii u pacientů s transplantací jater

Předtransplantační sérové hladiny HCV RNA predikují odpověď na antivirovou terapii po transplantaci od žijícího dárce

Předtransplantační sérové hladiny HCV RNA predikují odpověď na antivirovou terapii po transplantaci od žijícího dárce

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba