Přeskočit navigaci

Predikce virologické odpovědi na kombinovanou léčbu pegylovaným interferonem a ribavirinem u chronické hepatitidy C

Chronická hepatitida C u pacientů s genotypem 1, kteří mají vysokou virovou nálož, vykazuje špatnou odpověď na kombinovanou léčbu peginterferonem α2a a ribavirinem.

Predikce virologické odpovědi na kombinovanou léčbu pegylovaným interferonem a ribavirinem u chronické hepatitidy C

Chronická hepatitida C u pacientů s genotypem 1, kteří mají vysokou virovou nálož, vykazuje špatnou odpověď na kombinovanou léčbu peginterferonem α2a a ribavirinem. Podle japonských autorů bylo ověřeno, že záměna aminokyselin v HCV core proteinu je důležitým prediktorem odpovědi na terapii. Zejména z ekonomických důvodů, ale i z hlediska kvality života je důležité co nejdříve předpovědět, kteří pacienti nebudou mít odezvu na antivirovou léčbu. Autoři ve své studii demonstrují, jak je kombinované vyšetření substituce aminokyselin v oblasti HCV core a sledování dynamiky HCV silným nástrojem k rychlé identifikaci pacientů, kteří nebudou na léčbu reagovat (NVR – non virological responders).

Studie se zúčastnilo celkem 444 pacientů infikovaných virem hepatitidy C. Všichni pacienti měli kromě genotypu 1 také vysokou virovou nálož. Všem pacientům byla podávána kombinovaná léčba peg-INF/Rib (327 pacientů bylo na léčbě 48 týdnů a 117 více než 48 týdnů). Pacienti, u nichž během studie vymizela HCV RNA, byli hodnoceni jako VR (virological responders), pokud byli nadále HCV RNA pozitivní, byli označeni jako NVR (non virological responders). Před léčbou, 24 hodin po jejím zahájení a dále po 2, 4 a 12 týdnech byla stanovena hladina HCV RNA.

VR bylo 335 a NVR 109. SVR (setrvalá virologická odpověď – sustained virological response) byla dosažena u skupiny VR v 66,8 % (229/335). U pacientů s nemutovaným typem aminokyselin (aa) 70 v core proteinu viru hepatitidy C byla rychlost redukce ve 24 hodinách, 2, 4 a 12 týdnech 1,2, 1,5, 2,0 a 2,4. Naopak u pacientů s mutovaným typem aminokyselin (aa) 70 byla rychlost redukce menší (ve 24 hodinách, 2, 4 a 12 týdnech 1,1, 0,7, 1,6 a 1,6).

U pacientů s nemutovaným typem a mutovaným typem aa 91 byly výsledky ve stejných intervalech sledování následující: 1,2/0,9, 1,3/1,1, 1,7/1,7 a 2,0/2,1. Podle dalších analýz byla pozorována významná korelace mezi redukcí HCV RNA a virologickou odpovědí (VR/VNR) ve 2. a 4. týdnu.

Závěrem autoři konstatují, že u chronické hepatitidy C s genotypem 1 a vysokou virovou náloží může být předpověď pravděpodobnosti VNR na léčbu učiněna se 75% pravděpodobností ve 2. nebo 4. týdnu léčby.

(jos)

Zdroj: Hashimoto et al.: Rapid prediction of non-virological response to Peg-IFNα2b/Rib combination therapy for chronic hepatitis C by combination of HCV dynamics and amino acid substitutions in the HCV core region. Abstrakt číslo 823, prezentováno na 60th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD 2009), dne 1. 11. 2009 v Bostonu.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Role viru Epsteina–Barrové a polymorfizmů v genu pro interleukin-28B na predikci odpovědi na léčbu hepatitidy C interferonem

Role viru Epsteina–Barrové a polymorfizmů v genu pro interleukin-28B na predikci odpovědi na léčbu hepatitidy C interferonem

Propuknutí "epidemie" infekční žloutenky typu A v zemi s dobrou socioekonomickou úrovní

Propuknutí

Vliv subtypu a kvazidruhu HCV na virologickou odpověď na terapii interferonem

Vliv subtypu a kvazidruhu HCV na virologickou odpověď na terapii interferonem

Oxidativní stres a steatóza jater v progresi chronické hepatitidy typu C

 Oxidativní stres a steatóza jater v progresi chronické hepatitidy typu C

Alkohol a chronická hepatitida C

Alkohol a chronická hepatitida C

Sledování pacientů s chronickou VHC a jejich odpověď na antivirovou terapii

Sledování pacientů s chronickou VHC a jejich odpověď na antivirovou terapii

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida