Přeskočit navigaci

Polymorfismus 1A7 genu pro UDP-glukuronosyltransferázu je asociován s jaterní cirhózou

Cirhóza je konečné stadium mnoha jaterních chorob. Snížená schopnost eliminace virového antigenu nebo snížená schopnost ničit toxické metabolity mohou znamenat horší prognózu nemocných.

 Polymorfismus 1A7 genu pro UDP-glukuronosyltransferázu je asociován s jaterní cirhózou

Cirhóza je konečné stadium mnoha jaterních chorob. Snížená schopnost eliminace virového antigenu nebo snížená schopnost ničit toxické metabolity mohou znamenat horší prognózu nemocných. Enzym UDP-glukuronosyltransferáza (UGT) jako účastník jednoho z hlavních mechanismů konjugační reakce v játrech by mohl hrát významnou roli při vzniku jaterní cirhózy.

Zjistilo se, že genotypy UGT1A7 HL a LL (H-vysoká aktivita enzymu, L-nízká aktivita enzymu) jsou asociovány s přítomností hepatitidy C v japonské populaci. Bylo také prokázáno, že polymorfismy 1A7 genu pro UGT jsou spojeny s výskytem hepatocelulárního karcinomu u německé populace. Etiopatogeneze hepatocelulárního karcinomu a jaterní cirhózy je velmi podobná. Proto byla stanovena hypotéza, že tyto polymorfismy 1A7 genu pro UGT budou taktéž spojeny s výskytem jaterní cirhózy.

Ke stanovení polymorfismů délky restrikčních fragmentů byla použita metoda PCR. Vzorky byly získány od skupiny 159 tchajwanských pacientů s jaterní cirhózou a od skupiny 263 tchajwanských dobrovolníků, jež byly srovnatelné co se věku a pohlaví týče. Statistické vyhodnocení proběhlo v Chicagu v USA pomocí regresní analýzy.

Významně větší riziko jaterní cirhózy se zjistilo u jedinců nakažených virem hepatitidy B nebo C a také u osob s genotypem 1A7 s nízkou aktivitou UGT. Pokud měli pacienti genotyp UGT 1A7 s nízkou aktivitou tohoto enzymu a zároveň hepatitidu B nebo C, projevil se u nich účinek aditivního rizika (odds ratio 54,59) v porovnání s osobami, u nichž se oba rizikové faktory nekombinovaly (odds ratio 18,05). Pacienti s tímto genotypem vykazovali také větší míru postižení jater cirhózou (odds ratio 7,5).

(hul)

Zdroj: Tang K-S, Lee C-M, Teng H-C, Huang M-J, Huang C-S. UDP-glucuronosyltransferase 1A7 polymorphisms are associated with liver cirrhosis. Biochemical and Biophysical Research Communications 2008;366:643–648.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Jsou onemocnění ledvin skutečně častější u pacientů infikovaných virem hepatitidy C?

Jsou onemocnění ledvin skutečně častější u pacientů infikovaných virem hepatitidy C?

Terapeutická trojkombinace BI201335, BI207127 a RBV u dosud neléčených pacientů s HCV genotypu 1 – výsledky studie SOUND-C2

Terapeutická trojkombinace BI201335, BI207127 a RBV u dosud neléčených pacientů s HCV genotypu 1 – výsledky studie SOUND-C2

Zvládnutí neuropsychiatrických nežádoucích účinků antivirové léčby hepatitidy C umožňuje dosáhnout trvalé virologické odpovědi

Zvládnutí neuropsychiatrických nežádoucích účinků antivirové léčby hepatitidy C umožňuje dosáhnout trvalé virologické odpovědi

Sérová hladina ALT u pacientů s chronickou hepatitidou C

Sérová hladina ALT u pacientů s chronickou hepatitidou C

Anémie vznikající v důsledku antiHCV terapie je spojena s vyšší mírou dosažení setrvalé virologické odpovědi

Anémie vznikající v důsledku antiHCV terapie je spojena s vyšší mírou dosažení setrvalé virologické odpovědi

Léčba pegylovaným interferonem alfa a ribavirinem u dětí s chronickou hepatitidou C

Léčba pegylovaným interferonem alfa a ribavirinem u dětí s chronickou hepatitidou C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Klíšťová encefalitida a očkování