Přeskočit navigaci

Polymorfismus 1A7 genu pro UDP-glukuronosyltransferázu je asociován s jaterní cirhózou

Cirhóza je konečné stadium mnoha jaterních chorob. Snížená schopnost eliminace virového antigenu nebo snížená schopnost ničit toxické metabolity mohou znamenat horší prognózu nemocných.

 Polymorfismus 1A7 genu pro UDP-glukuronosyltransferázu je asociován s jaterní cirhózou

Cirhóza je konečné stadium mnoha jaterních chorob. Snížená schopnost eliminace virového antigenu nebo snížená schopnost ničit toxické metabolity mohou znamenat horší prognózu nemocných. Enzym UDP-glukuronosyltransferáza (UGT) jako účastník jednoho z hlavních mechanismů konjugační reakce v játrech by mohl hrát významnou roli při vzniku jaterní cirhózy.

Zjistilo se, že genotypy UGT1A7 HL a LL (H-vysoká aktivita enzymu, L-nízká aktivita enzymu) jsou asociovány s přítomností hepatitidy C v japonské populaci. Bylo také prokázáno, že polymorfismy 1A7 genu pro UGT jsou spojeny s výskytem hepatocelulárního karcinomu u německé populace. Etiopatogeneze hepatocelulárního karcinomu a jaterní cirhózy je velmi podobná. Proto byla stanovena hypotéza, že tyto polymorfismy 1A7 genu pro UGT budou taktéž spojeny s výskytem jaterní cirhózy.

Ke stanovení polymorfismů délky restrikčních fragmentů byla použita metoda PCR. Vzorky byly získány od skupiny 159 tchajwanských pacientů s jaterní cirhózou a od skupiny 263 tchajwanských dobrovolníků, jež byly srovnatelné co se věku a pohlaví týče. Statistické vyhodnocení proběhlo v Chicagu v USA pomocí regresní analýzy.

Významně větší riziko jaterní cirhózy se zjistilo u jedinců nakažených virem hepatitidy B nebo C a také u osob s genotypem 1A7 s nízkou aktivitou UGT. Pokud měli pacienti genotyp UGT 1A7 s nízkou aktivitou tohoto enzymu a zároveň hepatitidu B nebo C, projevil se u nich účinek aditivního rizika (odds ratio 54,59) v porovnání s osobami, u nichž se oba rizikové faktory nekombinovaly (odds ratio 18,05). Pacienti s tímto genotypem vykazovali také větší míru postižení jater cirhózou (odds ratio 7,5).

(hul)

Zdroj: Tang K-S, Lee C-M, Teng H-C, Huang M-J, Huang C-S. UDP-glucuronosyltransferase 1A7 polymorphisms are associated with liver cirrhosis. Biochemical and Biophysical Research Communications 2008;366:643–648.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Boceprevir v léčbě chronické hepatitidy C u pacientů po předchozím selhání léčby peginterferonem/ribavirinem

Boceprevir v léčbě chronické hepatitidy C u pacientů po předchozím selhání léčby peginterferonem/ribavirinem

Možnosti použití pegylovaného interferonu a ribavirinu u hepatitidy C s cirhózou a neutropenií a/nebo trombocytopenií

Možnosti použití pegylovaného interferonu a ribavirinu u hepatitidy C s cirhózou a neutropenií a/nebo trombocytopenií

Protivirová léčba u pacientů po transplantaci jater

Protivirová léčba u pacientů po transplantaci jater

Terapie na podkladě interferonu snižuje riziko hepatocelulárního karcinomu a komplikací vyplývajících z cirhózy u pacientů s hepatitidou C

Terapie na podkladě interferonu snižuje riziko hepatocelulárního karcinomu a komplikací vyplývajících z cirhózy u pacientů s hepatitidou C

Léčba chronické hepatitidy C genotypu 1 pegylovaným interferonem a ribavirinem pouze po dobu 36 týdnů u pacientů s časnou virologickou odpovědí

Léčba chronické hepatitidy C genotypu 1 pegylovaným interferonem a ribavirinem pouze po dobu 36 týdnů u pacientů s časnou virologickou odpovědí

Dosažení setrvalé virologické odpovědi je spojeno se zlepšením inzulinové rezistence

Dosažení setrvalé virologické odpovědi je spojeno se zlepšením inzulinové rezistence

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Kam za teplem? Nejoblíbenější destinace českých cestovatelů