Přeskočit navigaci

Predikce neodpovídavosti na terapii peginterferonem s ribavirinem

V časopise Hepatogastroenterology byla nedávno publikována zajímavá práce japonských autorů.

Predikce neodpovídavosti na terapii peginterferonem s ribavirinem

V časopise Hepatogastroenterology byla nedávno publikována zajímavá práce japonských autorů. Ta měla za cíl objasnit klinické parametry predikující dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) v průběhu 48týdenní terapie pegylovaným interferonem s ribavirinem. Sledovanou skupinu tvořili japonští pacienti s chronickou hepatitidou C, s HCV genotypem 1 a vysokou virovou náloží.

Do studie bylo zařazeno celkem 151 pacientů, kteří byli po dobu 48 týdnů léčeni pegylovaným interferonem alfa-2b s ribavirinem. U těchto jedinců pak bylo hodnoceno dosažení SVR i další klinické parametry. Autoři studie se zabývali také vztahem mezi virologickými parametry a mírou časného poklesu virové nálože.

SVR dosáhlo celkem sedmdesát pacientů (46,4 %). Negativní prediktivní hodnota (NPV) poklesu virové nálože o méně než 2log10 po 4 týdnech terapie v predikci SVR byla 78,0 %, což byla podobná hodnota jako ta, která predikovala selhání dosažení časné virologické odpovědi (EVR) po 12 týdnech terapie (82,2 %).

Pokles virové nálože o méně než 2log10 po prvních čtyřech týdnech terapie může být důležitým prediktorem nedosažení SVR v průběhu 48týdenní terapie pegylovaným interferonem alfa-2b s ribavirinem. Proto by měly být další terapeutické plány přehodnoceny právě v tomto časovém bodě.

(mik)

Ohkoshi S. et al. Failure to achieve 2-log10 viral decrease in first four weeks of peg-IFNalpha-2b plus ribavirin therapy for chronic hepatitis C with genotype 1b and high viral titer is useful in predicting non-response: evaluation of response-guided therapy. Hepatogastroenterology 2011; 58 (107–108): 965–70.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Aktivní antivirová terapie hepatitidy B – přehled současné léčby

Aktivní antivirová terapie hepatitidy B – přehled současné léčby

Koagulační porucha nesnižuje účinnost peginterferonu α-2b a ribavirinu u chronické hepatitidy C

Koagulační porucha nesnižuje účinnost peginterferonu α-2b a ribavirinu u chronické hepatitidy C

Pegylovaný interferon může pomoci tam, kde interferon alfa selhal

Pegylovaný interferon může pomoci tam, kde interferon alfa selhal

Vliv přidání hypoglykemika k léčbě PEG-IFN/RBV u pacientů s HCV genotypu 1 na dosažení setrvalé virologické odpovědi

Vliv přidání hypoglykemika k léčbě PEG-IFN/RBV u pacientů s HCV genotypu 1 na dosažení setrvalé virologické odpovědi

Hepatitida C zvyšuje riziko karcinomu jater

Hepatitida C zvyšuje riziko karcinomu jater

Proteázové inhibitory v léčbě chronické hepatitidy C genotypu 1

Proteázové inhibitory v léčbě chronické hepatitidy C genotypu 1

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Poruchy srážlivosti krve