Přeskočit navigaci

Možné využití sérových testů ke stanovení poškození jater při chronické hepatitidě C

Hepatitida spojená s infekcí virem hepatitidy C (HCV) je progresivní onemocnění, které může vést k chronické aktivní hepatitidě, cirhóze a rozvoji hepatocelulárního karcinomu.

Možné využití sérových testů ke stanovení poškození jater při chronické hepatitidě C

Hepatitida spojená s infekcí virem hepatitidy C (HCV) je progresivní onemocnění, které může vést k chronické aktivní hepatitidě, cirhóze a rozvoji hepatocelulárního karcinomu. Jaterní biopsie představuje zlatý standard při hodnocení poškození jaterních buněk či progrese onemocnění u pacientů s chronickou hepatitidou C (CHC). Nicméně testy, které by byly méně invazivní či neinvazivní a pomohly by v hodnocení jaterního poškození, jsou jistě potřebné. Autoři práce publikované v lednu 2013 vycházeli z předpokladu, že apoptóza hepatocytů hraje v patogenezi CHC důležitou roli a zaměřili se tedy na přítomnost různých markerů apoptózy, které by korelovaly se stupněm jaterního poškození.

Ve studii byly analyzovány jednak vzorky získané při jaterní biopsii a jednak sérové vzorky, obojí odebrané od 22 dětských a 22 dospělých pacientů s CHC.  V sérových vzorcích byly analyzovány solubilní Fas (sFas), aktivita kaspázy a neoepitop CK-18 proteolytického fragmentu odvozeného od kaspázy (M30).

Měřením bylo zjištěno, že sFas byl v úzkém vztahu k závažnosti fibrózy jak u dětských pacientů (u významné fibrózy p = 0,03, u pokročilé fibrózy p = 0,001), tak i u dospělých (u pokročilé fibrózy p = 0,02). Hodnoty stanovovaného M30 byly zvýšeny u dětských pacientů se závažnou steatózou (p = 0,01), zatímco u dospělých takovýto vztah nebyl pozorován. Aktivita kaspázy byla zvýšena u dětských pacientů s významnou fibrózou (p = 0,03), u dospělých byla asociována se závažností hepatitidy (p = 0,04). Při stanovení diagnostické přesnosti se pak ukázalo, že dobrou interpretaci má užití sFas u dětí i dospělých k hodnocení pokročilé fibrózy a M30 ke stanovení závažnosti steatózy u dětí.

Závěrem předkládané studie může být využití sFas jako možného markeru pokročilé fibrózy u chronické hepatitidy C, a to jak u dětí, tak u dospělých. Stanovení M30 pak může ukazovat na závažnost steatózy u dětí. Autoři doufají, že při dobré validaci těchto parametrů se tyto mohou stát pomůckou v diagnostice, například i v podobě bedside testů.

(eza)

Zdroj: Valva P. et al. Serum Apoptosis Markers Related to Liver Damage in Chronic Hepatitis C: sFas as a Marker of Advanced Fibrosis in Children and Adults While M30 of Severe Steatosis Only in Children. PLoS One 2013; 8 (1): e53519; doi: 10.1371/journal.pone.0053519.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Výběr pacientů s virovou hepatitidou C a cirhózou jater pro léčbu trojkombinací

Výběr pacientů s virovou hepatitidou C a cirhózou jater pro léčbu trojkombinací

Výsledky transplantace srdce u HCV pozitivních příjemců

Výsledky transplantace srdce u HCV pozitivních příjemců

Faktory predikující odpověď na terapii boceprevirem

Faktory predikující odpověď na terapii boceprevirem

Při hepatitidě C je v těle nižší hladina lipidů

Při hepatitidě C je v těle nižší hladina lipidů

Genetická determinace spontánně regredující infekce virem hepatitidy C

Genetická determinace spontánně regredující infekce virem hepatitidy C

Bezpečnost a účinnost adjuvantní terapie pegylovaným interferonem u hepatocelulárního karcinomu s pozitivitou MTA1

Bezpečnost a účinnost adjuvantní terapie pegylovaným interferonem u hepatocelulárního karcinomu s pozitivitou MTA1

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Pylový Zpravodaj pro celou ČR