Přeskočit navigaci

Sérová hladina osteopontinu jako biomarker stupně fibrózy jater u pacientů s hepatitidou C

Hladina osteopontinu (OPN) odráží stupeň fibrózy jater u pacientů s hepatitidou C a může sloužit jako biomarker k posouzení jejího stadia. Využití OPN jako biomarkeru by mohlo snížit počet biopsií u těchto pacientů. Tato právě publikovaná japonská studie také ukázala, že OPN lze použít i jako prediktor progrese fibrózy jater do stadia cirhózy či hepatocelulárního karcinomu.

Sérová hladina osteopontinu jako biomarker stupně fibrózy jater u pacientů s hepatitidou C

OPN je protein buněčné matrix, jehož hladina stoupá v rámci patogeneze jaterní fibrózy. Autoři této studie proto provedli aspirační biopsii u 115 pacientů s hepatitidou C a zároveň u nich stanovili sérovou hladinu OPN. Stadium fibrózy klasifikovali na základě histologického vyšetření jako absenci fibrózy (F0), mírnou fibrózu (F1), středně závažnou fibrózu (F2), závažnou fibrózu (F3) nebo cirhózu jater (F4). Hladinu OPN určili metodou ELISA a hodnotili její korelaci se stupněm fibrózy, ale také s počtem trombocytů, sérovou hladinou kyseliny hyaluronové a kolagenu typu IV.

Výsledky ukázaly progresivně stoupající hladiny OPN v závislosti na stupni fibrózy F0 až F4 s významným rozdílem mezi všemi jednotlivými stupni (p < 0,001). Byla potvrzena významná korelace mezi hladinou OPN a stupněm fibrózy jater. Další analýza ukázala, že OPN je také nezávislým rizikovým faktorem a vynikajícím prognostickým ukazatelem progrese fibrózy.

Výsledky naznačují možnost využití hladiny osteopontinu jako biomarkeru stupně jaterní fibrózy u pacientů s hepatitidou C i rizika progrese do jaterní cirhózy nebo hepatocelulárního karcinomu.

(zza)

Zdroj: Matsue Y., Tsutsumi M., Hayashi N., et al. Serum osteopontin predicts degree of hepatic fibrosis and serves as a biomarker in patients with hepatitis Cvirus infection. PLoS One. 2015 Mar 11; 10 (3): e0118744.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Poruchy nálady při léčbě hepatitidy C: Víte, jak se cítí váš pacient?

Poruchy nálady při léčbě hepatitidy C: Víte, jak se cítí váš pacient?

Byly nalezeny lidské geny nezbytné pro replikaci viru hepatitidy C

Byly nalezeny lidské geny nezbytné pro replikaci viru hepatitidy C

Vliv antivirové terapie na trombocytopenii spojenou s infekcí virem hepatitidy C – kazuistika

Vliv antivirové terapie na trombocytopenii spojenou s infekcí virem hepatitidy C – kazuistika

Antivirová terapie rekurentní HCV infekce po transplantaci jater

Antivirová terapie rekurentní HCV infekce po transplantaci jater

Menopauza a obezita jsou spojeny s relapsem chronické hepatitidy C u pacientů léčených pegylovaným interferonem s ribavirinem

Menopauza a obezita jsou spojeny s relapsem chronické hepatitidy C u pacientů léčených pegylovaným interferonem s ribavirinem

Boceprevir v léčbě chronické hepatitidy C u pacientů po předchozím selhání léčby peginterferonem/ribavirinem

Boceprevir v léčbě chronické hepatitidy C u pacientů po předchozím selhání léčby peginterferonem/ribavirinem

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Odvykání kouření