Přeskočit navigaci

Počet úmrtí v důsledku hepatitidy C překonal v USA úmrtí na HIV

Rostoucí zátěž amerického zdravotního systému a vzestup úmrtnosti na virovou hepatitidu B a C bývají často podceňovány.

Počet úmrtí v důsledku hepatitidy C překonal v USA úmrtí na HIV

Rostoucí zátěž amerického zdravotního systému a vzestup úmrtnosti na virovou hepatitidu B a C bývají často podceňovány. Američtí vědci proto analyzovali dostupná data týkající se národní mortality za období let 1999–2007, čítající asi 21,8 milionu záznamů, s cílem najít jakoukoliv zmínku o viru hepatitidy B (HBV), hepatitidy C (HCV) a pro srovnání také infekce HIV. Autoři pak hodnotili věk zohledňující míru mortality, proporce vybraných sociodemografických charakteristik a potenciálně preventabilní komorbidity u jedinců infikovaných virem hepatitidy B a C zemřelých v roce 2007.

V období let 1999–2007 byla s HBV spojená úmrtnost téměř konstantní, zatímco úmrtí spjatá s hepatitidou C signifikantně vzrostla (roční věk zohledňující změna mortality byla 0,18 úmrtí/100 000 za rok) na celkových 15 106 úmrtí v roce 2007. Pro srovnání s těmito údaji poklesl počet úmrtí v důsledku HIV na 12 734 úmrtí v roce 2007. U jedinců ve věkové skupině 45–64 let bylo zaznamenáno celkem 73 % úmrtí v souvislosti s HCV a 59 % v souvislosti s HBV. Ke komorbiditám spojeným se zvýšenou pravděpodobností úmrtí v souvislosti s hepatitidou C a B patřila chronická onemocnění jater [korigovaný poměr šancí (ORadj) 32,1 a 34,4], koinfekce jinými hepatotropními viry (ORadj 29,9 a 31,5), s alkoholem spojené stavy (ORadj 4,6 a 3,7) a koinfekce HIV (ORadj 1,8 a 4,0).

Do roku 2007 překonal ve Spojených státech počet úmrtí v souvislosti s hepatitidou C úmrtí v důsledku HIV. Aby bylo dosaženo poklesu mortality podobně jako v případě s HIV spojených úmrtí, bude zapotřebí nového přístupu a odhodlání včas detekovat a nasměrovat infikované jedince k optimální péči a úspěšné léčbě.

(mik)

Zdroj: Holmberg S. D. et al. The Growing Burden of Mortality Associated with Viral Hepatitis in the United States, 1999–2007. Prezentováno na American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) 62nd Annual Meeting, San Francisco, California, USA, dne 8. listopadu 2011.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Úspěšná terapie potransplantační fibrotizující cholestatické HCV hepatitidy pomocí bocepreviru, peginterferonu a ribavirinu

Úspěšná terapie potransplantační fibrotizující cholestatické HCV hepatitidy pomocí bocepreviru, peginterferonu a ribavirinu

Anémie jako žádoucí nežádoucí účinek při léčbě hepatitidy C

Anémie jako žádoucí nežádoucí účinek při léčbě hepatitidy C

Boceprevir – další krok v léčbě hepatitidy C

Boceprevir – další krok v léčbě hepatitidy C

Pacienti se setrvalou virologickou odpovědí mají nižší výskyt hepatocelulárního karcinomu a cirhózy

Pacienti se setrvalou virologickou odpovědí mají nižší výskyt hepatocelulárního karcinomu a cirhózy

Pegylovaný interferon alfa v léčbě pacientů koinfikovaných hepatitidou B a C – pilotní studie zaměřená na komplikovanou skupinu pacientů

Pegylovaný interferon alfa v léčbě pacientů koinfikovaných hepatitidou B a C – pilotní studie zaměřená na komplikovanou skupinu pacientů

Setrvalá virologická odpověď snižuje u pacientů s hepatitidou C riziko mortality

Setrvalá virologická odpověď snižuje u pacientů s hepatitidou C riziko mortality

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba