Přeskočit navigaci

Úspěšná terapie potransplantační fibrotizující cholestatické HCV hepatitidy pomocí bocepreviru, peginterferonu a ribavirinu

Fibrotizující cholestatická hepatitida (FCH) je sice méně častou, ale dobře rozpoznatelnou komplikací rekurentní hepatitidy C po transplantaci jater. Tato situace je bez úspěšné terapie fatální.

Úspěšná terapie potransplantační fibrotizující cholestatické HCV hepatitidy pomocí bocepreviru, peginterferonu a ribavirinu

Fibrotizující cholestatická hepatitida (FCH) je sice méně častou, ale dobře rozpoznatelnou komplikací rekurentní hepatitidy C po transplantaci jater. Tato situace je bez úspěšné terapie fatální. Nová éra proteázových inhibitorů, využívaných v terapii chronické HCV infekce, by však mohla tuto nepříznivou situaci změnit. Donedávna ale nebyla publikována data popisující zkušenost s léčbou proteázovým inhibitorem ve zmiňované situaci.

Začátkem roku kanadští gastroenterologové popsali případ FCH spojené s rekurentní HCV u pacienta po transplantaci jater, která byla úspěšně léčená boceprevirem, peginterferonem a ribavirinem. Na uvedené léčbě došlo v průběhu osmi týdnů k poklesu hladiny bilirubinu z původních 391 μmol/l na 15 μmol/l. Virová nálož HCV RNA poklesla po osmi týdnech terapie z hodnoty > 78 mil. IU/ml před léčbou na 78 IU/ml. Po 12 týdnech léčby byla hladina HCV RNA nedetekovatelná, přičemž tento nález přetrvával i na konci léčby, tj. po 48 týdnech. Stejně tak zůstala hladina HCV RNA nedetekovatelná i 12 týdnů po terapii. Z nežádoucích účinků byla v průběhu léčby zaznamenána signifikantní anémie a neutropenie. Dávkování takrolimu bylo nutné snížit na 0,5 mg 3× týdně.

Přestože muselo být z důvodů nežádoucích účinků použito suboptimální dávkování peginterferonu s ribavirinem, boceprevir bylo možno v podat v plné dávce. Tato kanadská skupina gastroenterologů použila boceprevir poprvé na světě v indikaci potransplantační FCH.

(mik)

Zdroj: Al Nahdi N. et al. First successful treatment of post-liver transplant hepatitis C fibrosing cholestatic hepatitis with boceprevir, peginterferon and ribavirin in a pre-transplant null responder. Ann Hepatol. 2013 Jan–Feb; 12 (1): 156–60.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Peginterferon alfa-2b a ribavirin v léčbě hepatitidy C po kombinované transplantaci jater a ledvin

 Peginterferon alfa-2b a ribavirin v léčbě hepatitidy C po kombinované transplantaci jater a ledvin

Odpověď na léčbu interferonem a incidence abnormálních hladin glukózy

Odpověď na léčbu interferonem a incidence abnormálních hladin glukózy

Odpovídavost na terapii pegylovaným interferonem s ribavirinem a s ní spjatá délka terapie u pacientů s chronickou hepatitidou C

Odpovídavost na terapii pegylovaným interferonem s ribavirinem a s ní spjatá délka terapie u pacientů s chronickou hepatitidou C

Pleurovenózní shunt jako řešení refrakterního hydrothoraxu u pacienta a chronickou hepatitidou C

 Pleurovenózní shunt jako řešení refrakterního hydrothoraxu u pacienta a chronickou hepatitidou C

Antivirová terapie pegylovaným interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C po transplantaci jater

Antivirová terapie pegylovaným interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C po transplantaci jater

Léčba boceprevirem u pacientů s rekurentní hepatitidou C po transplantaci jater

Léčba boceprevirem u pacientů s rekurentní hepatitidou C po transplantaci jater

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Alergie, astma, senná rýma