Přeskočit navigaci

Úspěšná terapie potransplantační fibrotizující cholestatické HCV hepatitidy pomocí bocepreviru, peginterferonu a ribavirinu

Fibrotizující cholestatická hepatitida (FCH) je sice méně častou, ale dobře rozpoznatelnou komplikací rekurentní hepatitidy C po transplantaci jater. Tato situace je bez úspěšné terapie fatální.

Úspěšná terapie potransplantační fibrotizující cholestatické HCV hepatitidy pomocí bocepreviru, peginterferonu a ribavirinu

Fibrotizující cholestatická hepatitida (FCH) je sice méně častou, ale dobře rozpoznatelnou komplikací rekurentní hepatitidy C po transplantaci jater. Tato situace je bez úspěšné terapie fatální. Nová éra proteázových inhibitorů, využívaných v terapii chronické HCV infekce, by však mohla tuto nepříznivou situaci změnit. Donedávna ale nebyla publikována data popisující zkušenost s léčbou proteázovým inhibitorem ve zmiňované situaci.

Začátkem roku kanadští gastroenterologové popsali případ FCH spojené s rekurentní HCV u pacienta po transplantaci jater, která byla úspěšně léčená boceprevirem, peginterferonem a ribavirinem. Na uvedené léčbě došlo v průběhu osmi týdnů k poklesu hladiny bilirubinu z původních 391 μmol/l na 15 μmol/l. Virová nálož HCV RNA poklesla po osmi týdnech terapie z hodnoty > 78 mil. IU/ml před léčbou na 78 IU/ml. Po 12 týdnech léčby byla hladina HCV RNA nedetekovatelná, přičemž tento nález přetrvával i na konci léčby, tj. po 48 týdnech. Stejně tak zůstala hladina HCV RNA nedetekovatelná i 12 týdnů po terapii. Z nežádoucích účinků byla v průběhu léčby zaznamenána signifikantní anémie a neutropenie. Dávkování takrolimu bylo nutné snížit na 0,5 mg 3× týdně.

Přestože muselo být z důvodů nežádoucích účinků použito suboptimální dávkování peginterferonu s ribavirinem, boceprevir bylo možno v podat v plné dávce. Tato kanadská skupina gastroenterologů použila boceprevir poprvé na světě v indikaci potransplantační FCH.

(mik)

Zdroj: Al Nahdi N. et al. First successful treatment of post-liver transplant hepatitis C fibrosing cholestatic hepatitis with boceprevir, peginterferon and ribavirin in a pre-transplant null responder. Ann Hepatol. 2013 Jan–Feb; 12 (1): 156–60.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Boceprevir – často úspěšný jako záchranná terapie
u hepatitidy C

Boceprevir – často úspěšný jako záchranná terapie<br> u hepatitidy C

Vysoké dávkování ribavirinu zvýší u pacientů s rezistencí na předchozí léčbu hepatitidy C časnou virologickou odpověď

Vysoké dávkování ribavirinu zvýší u pacientů s rezistencí na předchozí léčbu hepatitidy C časnou virologickou odpověď

Setrvalá virologická odpověď na terapii interferonem zpomaluje progresi jaterní cirhózy u pacientů s hepatitidou C

Setrvalá virologická odpověď na terapii interferonem zpomaluje progresi jaterní cirhózy u pacientů s hepatitidou C

Klasický terapeutický postup léčby hepatitidy C u pacientů s HIV?

Klasický terapeutický postup léčby hepatitidy C u pacientů s HIV?

Přenos hepatitidy typu C

Přenos hepatitidy typu C

Subklinická deprese a mírný kognitivní deficit jako prediktory rozvoje deprese indukované interferonem-α u pacientů s chronickou hepatitidou C

Subklinická deprese a mírný kognitivní deficit jako prediktory rozvoje deprese indukované interferonem-α u pacientů s chronickou hepatitidou C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Polévka s vůní orientu: jak si připravit domácí Pho Bo