Přeskočit navigaci

Srovnání účinnosti kombinace ribavirinu s Peg-IFN alfa-2a a alfa-2b: metaanalýza

V současné době jsou dostupné dvě varianty pegylovaného interferonu (Peg-IFN) pro léčbu chronické infekce virem hepatitidy typu C (HCV).

Srovnání účinnosti kombinace ribavirinu s Peg-IFN alfa-2a a alfa-2b: metaanalýza

V současné době jsou dostupné dvě varianty pegylovaného interferonu (Peg-IFN) pro léčbu chronické infekce virem hepatitidy typu C (HCV). Cílem nedávno publikované metaanalýzy bylo porovnat účinnost těchto dvou variant, Peg-IFN alfa-2a a Peg-IFN alfa-2b, v kombinaci s ribavirinem u pacientů s HCV infekcí vyvolanou genotypem HCV 1.

Metoda

Do metaanalýzy byly zařazeny publikace splňující následující kritéria:

  • Publikace obsahovala originální data z randomizovaných a nerandomizovaných klinických studií.
  • Publikace sledovala účinnost konvenčních dávek Peg-IFN alfa-2a (180 μg/týden) versus Peg-IFN alfa-2b (1,5 μg/kg tělesné váhy/týden), obojí v kombinaci s ribavirinem a používaných jako antivirová terapie u naivních pacientů s genotypem HCV 1.
  • Publikace obsahovala alespoň jeden z těchto primárních výsledků: dosažení rychlé virologické odpovědi (RVR), úplná časná virologická odpověď (cEVR), odpověď na konci léčby (ETR) a dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR).
  • Publikace obsahovala odhad relativního rizika a příslušný 95% interval spolehlivosti nebo obsahovala alespoň data, ze kterých bylo možné tyto údaje vypočítat.
  • Publikace byla napsána v anglickém jazyce.
  • Práce byla publikována do prosince 2011.

Výsledky

Podle uvedených kritérií bylo vybráno sedm publikací, do kterých bylo celkem zařazeno 3 026 pacientů. Podle metaanalýzy těchto publikací Peg-IFN alfa-2a a Peg-IFN alfa-2b vykazovaly podobnou RVR i SVR. Peg-IFN alfa-2a častěji než Peg-IFN alfa-2b dosahoval cEVR a ETR.

Závěr

Léčbu Peg-IFN alfa-2a nebo Peg-IFN alfa-2b v kombinaci s ribavirinem podle standardního dávkovacího schématu je možné použít ekvivalentně u naivních pacientů s genotypem HCV 1.

(vek)

Zdroj: Coppola N. et al: Efficacy of pegylated interferon α-2a and α-2b in patients with genotype 1 chronic hepatitis C: a meta-analysis. BMC Infect Dis. 2012 Dec 18; 12:357; doi: 10.1186/1471-2334-12-357.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Pegylovaný interferon α-2b a ribavirin v nižších dávkách u starších a/nebo cirhotických pacientů s HCV genotypu 2

Pegylovaný interferon α-2b a ribavirin v nižších dávkách u starších a/nebo cirhotických pacientů s HCV genotypu 2

Pegylovaný interferon v. standardní interferon u koinfekce chronické hepatitidy C a HIV

Pegylovaný interferon v. standardní interferon u koinfekce chronické hepatitidy C a HIV

Kombinace neinvazivních testů má u pacientů s chronickou hepatitidou C větší prognostický význam než jaterní biopsie

Kombinace neinvazivních testů má u pacientů s chronickou hepatitidou C větší prognostický význam než jaterní biopsie

Vysoká míra dosažení SVR u pacientů s rychlou virologickou odpovědí – výsledky studie PROPHESYS

Vysoká míra dosažení SVR u pacientů s rychlou virologickou odpovědí – výsledky studie PROPHESYS

Sofosbuvir a velpatasvir v léčbě HCV u pacientů s dekompenzovanou cirhózou

Sofosbuvir a velpatasvir v léčbě HCV u pacientů s dekompenzovanou cirhózou

Odpovídavost na terapii pegylovaným interferonem s ribavirinem a s ní spjatá délka terapie u pacientů s chronickou hepatitidou C

Odpovídavost na terapii pegylovaným interferonem s ribavirinem a s ní spjatá délka terapie u pacientů s chronickou hepatitidou C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Arabské trhy aneb Skrytá rizika číhající na turisty